Prehľadne o tepelných čerpadlách

Jedenásť subjektov združených v Slovenskom zväze pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá spoločne naštartovali partnerskú spoluprácu, ktorej hlavným cieľom je podpora edukácie verejnosti v oblasti tepelných čerpadiel.

Pre tento účel sme vytvorili všeobecný informačný portál s názvom www.cerpajteplo.sk, na ktorom užívateľ nájde všetky aktuálne informácie ohľadne tepelných čerpadiel – ich definíciu, rozdelenie, prípadové štúdie, dozvie sa aké sú novinky a trendy na domácom, či zahraničnom trhu, či dôležité informácie ohľadne spustených dotačných schém podporujúcich ich predaj.

Zdroj: Klimak

Súčasťou tohto portálu je aj šikovná kalkulačka, ktorá slúži na  orientačný výpočet nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody, ako aj odporúčaný výkon tepelného čerpadla, ktorý je vhodný pre konkrétny typ nehnuteľnosti.

Zdroj: Klimak

Zdroj: Klimak, s.r.o.