Dobrý tím KLIMAK oslavuje už 30 rokov

Značka KLIMAK v tomto roku oslavuje 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Z pôvodnej rodinnej firmy dnes hovoríme o spoločnosti európskeho formátu, ktorá ponúka kompletné zabezpečenie od projektu až po realizáciu a servis v oblasti TZB pre veľké komerčné projekty, verejné budovy, ale aj bežné domácnosti.

Rozhovor bol realizovaný s Ing. Marekom Vaškom, obchodným riaditeľom KLIMAK.

Tridsať rokov pôsobíte na slovenskom trhu, od roku 2019 pôsobíte so svojou pobočkou KLIMEO aj v Česku, exportujete najmä do nemecky hovoriacich krajín. V rámci vašej skupiny zaisťujete výrobu, distribúciu, kompletnú realizáciu, servisné služby v oblasti vykurovania, vzduchotechniky, chladenia, merania a regulácie, zdravotechniky. A neustále rastiete. Čím to je?

Pravdepodobne preto, že sa nám prostredníctvom našich šiestich značiek podarilo vytvoriť ucelený ekosystém. V rámci celého Slovenska patríme v stavebníctve medzi desať top firiem, pretože dokážeme ponúknuť kompletné a komplexné služby a prístup k zákazníkovi. Či už ide o veľký investičný celok alebo rodinný dom, ku každému projektu pristupujeme proaktívne.

Klientovi sa snažíme ponúknuť najúčinnejšie a energeticky efektívne riešenie s dôrazom na udržateľnosť a vytvoriť kvalitné vnútorné prostredie, v ktorom všetko funguje tak, ako má, a to z hľadiska úspor energií aj použitých technológií. A na to máme dobrý tím. Ako rád hovorím, podarilo sa nám vybudovať dobrý tím pre dobré prostredie.

Ako sa dnes dá vybudovať dobrý tím?

Na dobrých kolegov sme mali šťastie hneď na začiatku, keď po revolúcii takmer všetci cítili určitú potrebu sebarealizácie. Teraz je to už najmä o tom, ako sa správame ako celok. Aj keď sme dnes skôr korporátnou firmou, stále uznávame rodinné hodnoty s dôrazom na kvalitu vzťahov, tímovosť, férovosť, otvorenosť, proaktivitu pri riešení problémov a v celkovom prístupe ku klientom.

V takom prostredí sa jednoducho lepšie funguje. S nápadom zúčastniť sa štafetových pretekov naprieč Slovenskom prišli sami zamestnanci. Je v tom určitá paralela, ktorá dokresľuje firemnú kultúru. Nielenže geograficky prepájame naše pobočky od Košíc po Bratislavu,  ale zároveň si uvedomujeme, že každý jednotlivec je neoddeliteľnou súčasťou celku, za ktorý je zodpovedný.

Zdroj: KLIMAK

Hovoríte o šiestich značkách v portfóliu skupiny KLIMAK, ktoré spolu vytvárajú synergický efekt. Predstavte nám ich v čom spočíva tá synergia?

Synergia je v tom, že ako skupina dokážeme ponúknuť ucelené riešenie v oblasti TZB, ktorého konfiguráciu, inštaláciu, servis a údržbu môžeme sami ovplyvniť a nie sme tak závislí len od externých dodávateľov, a to tak pre klientov B2B, ako aj B2C klientov. Okrem zakladajúcej firmy KLIMAK patrí do nášho portfólia aj výrobná firma TECHNOV, ktorá sa špecializuje na výrobu VZT potrubí, VZT komponentov, ohýbanie plechu a kovovýrobu, výrobu špeciálnych aplikácií ako je požiarne odvetranie, VZT komponenty pre seizmické prostredie alebo tlmiče hluku.

Založenie firmy TECHNOV bolo reakciou na potrebu nezávislosti od externých dodávateľov z hľadiska kvality, termínu dodania a množstva komponentov. Po desiatich rokoch fungovania dokážeme vyrobiť, nalakovať a zmontovať potrebné VZT zariadenia. Výrobu sme však rozšírili aj o pouličné mobiliáre Antivandal. Ďalším členom je CLIMAPORT, distribútor vykurovacích, klimatizačných a chladiacich technológií pre B2B aj B2C klientelu. Zastupuje najmä značky Carrier, Samsung a Alfa Laval. Servisné služby v oblasti údržby technických zariadení budov zaisťuje firma KLIMA TREND. Má vyše štyridsať vlastných zamestnancov a viac ako tristo partnerov, aby sme mohli zaistiť kvalitné a celoštátne dostupné služby.

Ďalším článkom našej skupiny je česká pobočka KLIMEO systems, ktorú ste už spomenuli a ktorá s vlastným tímom a externými montážnikmi ponúka efektívne, prevádzkovo úsporné riešenia šetrné k životnému prostrediu. V neposlednom rade je to obchodná značka KLIMADODOMU.sk, ktorá reaguje na aktuálne potreby trhu retailových klientov. Špecializuje sa na odborné montážne, servisné, poradenské služby a internetový predaj klimatizačných jednotiek, tepelných čerpadiel, vzduchotechnických jednotiek a VZT komponentov pre domácnosti, kancelárie a malé komerčné priestory.

V súčasnosti sa zameriava na dotačný program „Obnova domov“. Vzhľadom na to, že sme potrebovali byť bližšie a dostupnejší B2C klientom na celom Slovensku, otvorili sme pod touto značkou predajné a poradenské pobočky v Košiciach, Bratislave, Martine či tu u nás v Nitre.

Tým mi nahrávate na ďalšiu tému, váš proaktívny prístup v iniciatíve ČERPAJ TEPLO. Čo je jej cieľom?

Je to združenie kľúčových hráčov v oblasti TZB a členov Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá. Cieľom tejto otvorenej platformy je poskytnúť širokej verejnosti komplexný a jednoduchý prehľad o problematike tepelných čerpadiel, t. j. vzdelávať ich nielen z hľadiska ich fungovania a aktuálnych trendov, ale aj orientácie v možnostiach čerpania dotácií na podporu ich financovania.

Je pravda, že sme v tomto projekte veľmi aktívni, pomôcť klientom zorientovať sa považujeme za zmysluplné. Okrem poradenstva im dokážeme zaistiť kompletný projekt, nákup, montáž aj servisné služby. Na druhej strane v rámci Slovenskej agentúry životného prostredia fungujeme aj ako jej odborný partner a pomáhame tak komunikovať dotačné programy z Plánu obnovy.

Zdroj: KLIMAK

Čo sa týka dostupnosti tepelných čerpadiel, situácia je zložitá. Trend tepelných čerpadiel zažíva neutíchajúci boom, ako to ako odborník vnímate?

Máte samozrejme pravdu, v súčasnosti dopyt mnohonásobne prevyšuje ponuku. Je potrebné zmeniť myslenie a konečne nastaviť systém dlhodobého plánovania, ktorý v mnohých, nielen komerčných subjektoch neexistuje. Z globálneho hľadiska je žiaduce koncentrovať výrobu späť do Európy, niektorí výrobcovia to tak už robia. Pre nás je to najmä o správnej predikcii predajov a práve o tom dlhodobom plánovaní. Samozrejme, že sa nám zvyšujú náklady na uskladnenie výrobkov aj na refinancovanie nákupu, primárne je však uspokojiť zákazníka.

Výhodou je v tejto situácii vlastná distribučná firma Climaport, ktorá má vybudované fungujúce vzťahy s dodávateľmi a dokáže dodávky ovplyvniť. Na druhej strane nie som zástancom úplnej zmeny kurzu a ani úplného zavrhnutia plynu ako takého. V súčasnosti je to horúca geopolitická téma, ktorú nechcem bližšie rozoberať, no ako odborník odporúčam tepelné čerpadlá iba tam, kde to má zmysel a preukázateľný efekt. Uvidíme, ako sa situácia časom vyvinie.

V čase covidu bol veľký hlad po čističkách vzduchu, veľmi sa dbalo na zdravé vnútorné prostredie budov. Človek by očakával, že sa táto potreba stane z trendu bežnou potrebou. Ale po dvoch rokoch vidíme, že záujem o tieto riešenia klesá. Zhrniem to takto: pre našich klientov hľadáme vždy to najefektívnejšie riešenie a nezabúdame zapojiť zdravý rozum.

Zdroj: KLIMAK

Spomenuli ste covid. Ako nás podľa vás zmenil?

V niečom určite pozitívne. Odblokoval procesy, ktoré už mali bežať, a ich digitalizácia sa tým urýchlila. Dobre to vidieť napríklad v školstve. U nás sme zdigitalizovali spôsob zdieľania vykonanej práce, porady, umožnili sme efektívny home office, komunikácia sa stala cielenou a vecnou s fokusom na to podstatné. Pravdou je, že z hľadiska spoluprácu je osobný kontakt dôležitý. Uvedomili sme si však, že nie je dôležité, kde to robíme, ale čo robíme.

Po štyroch rokoch ste boli opäť prítomní aj na veľtrhu Aquatherm Nitra. Ako ste sa na ňom prezentovali?

Naša distribučná firma Climaport sa predstavila ako zástupca značiek Carrier a Samsung, potom výrobný závod Technov a značka Klimadodomu.sk, ktorá nadviazala na komunikáciu a poradenstvo v oblasti dotačných programov v nadväznosti na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru a Slovenskú agentúru životného prostredia.

A Klimak opäť dodržal tradíciu organizovania odbornej konferencie TECHFORUM, na ktorej sa už tradične zúčastňujú odborníci a decision makeri v oblasti TZB, tentoraz opäť v priestoroch výstaviska. Opäť sme zopakovali formát z predchádzajúcich rokov a pre uchádzačov, ktorí sa z kapacitných dôvodov nemohli konferencie zúčastniť,  vysielali sme konferenciu online prostredníctvom streamu. Hlavnou témou tohto ročníka bola práve Energetická kríza – príležitosti a riešenia v oblasti TZB.

Záznam z konferencie ako aj jednotlivé príspevky spíkrov si môžete pozrieť na stránke www.techforum.sk.

Zdroj: PR článok KLIMAK, s.r.o. Prevzaté z novín Aquatherm Times vydaných pri príležitosti konania veľtrhu Aquatherm Nitra 2023