Na výstavu!

Organizátori stavebnej výstavy DOMEXPO pripravujú v Nitre od 12. do 15. apríla 2007 zaujímavé podujatie organizované ako otvorený projekt. Nepôjde o honosnú prehliadku spoločností, ale o širokú prezentáciu produktov, tovarov a služieb. Svoje produkty predstaví 170 spoločností z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a SR. Výstava s filozofiou „Staviate, obnovujete, máte problém, príďte a pýtajte […]

Organizátori stavebnej výstavy DOMEXPO pripravujú v Nitre od 12. do 15. apríla 2007 zaujímavé podujatie organizované ako otvorený projekt. Nepôjde o honosnú prehliadku spoločností, ale o širokú prezentáciu produktov, tovarov a služieb. Svoje produkty predstaví 170 spoločností z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a SR. Výstava s filozofiou „Staviate, obnovujete, máte problém, príďte a pýtajte sa“ vytvára priestor na rady od odborníkov z Cechu strechárov Slovenska, Inštitútu pre energeticky pasívne domy, zo Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, spoločností Slovokno, VVÚPS-NOVA, Združenie pre zatepľovanie.

Súčasťou výstavy budú odborné sprievodné programy:

12. 4. 2007 o 9.00
konferencia Nízkoenergetický dom

12. 4. 2007 o 14.00
seminár Strecha ako súčasť nízkoenergetického domu

12. 4. 2007 o 14.00
seminár Vykurovanie, vetranie a príprava teplej vody v nízkoenergetickom dome

13. 4. 2007 o 9.00
seminár Zatepľovanie obvodových plášťov v procese energetickej certifikácie budov

13. 4. 2007 o 11.00
seminár Modernizácia technických zariadení budov na základe ich energetického auditu

Viac informácií na www.domexpo.sk.