Inštalačné stĺpy ISS: vysoká flexibilita zaručená

Inštalačné stĺpy systému ISS od spoločnosti OBO Bettermann majú už niekoľko rokov pevné miesto medzi elektrickými inštalačnými systémami administratívnych budov. V súčasnosti sa s nimi možno ale stále častejšie stretnúť aj v industriálnej sfére.

Výrobné procesy prechádzajú neustálymi zmenami a musia byť teda v každom okamihu schopné priebežných modifikácií, čo platí rovnako aj pre súvisiace inštalačné rozvody. Kľúčovým faktorom pre rastúcu obľubu inštalačných stĺpov ISS v priemysle je preto predovšetkým ich nesmierna flexibilita.

Umožňujú kombinovať rôzne druhy technologických rozvodov s prenosom elektrickej energie a dát. To všetko pri zachovaní vysokej robustnosti a variabilite celého systému.

Prevedenia inštalačných stĺpov využívané v priemysle sú šité na mieru reálnym výrobným podmienkam, takže ich je možné rýchlo a ľahko modifikovať alebo inštalovať na úplne inom mieste. Vďaka tomu zmena výrobného miesta, napríklad v pružných výrobných procesoch, už nepredstavuje pre inštalačné rozvody žiadny problém.

Zdroj: OBO Bettermann

Preferovaná modulárna koncepcia stĺpov ISS uľahčuje výmenu jednotlivých prvkov. Montáž zjednodušuje taktiež široká škála montážneho príslušenstva, do ktorého štandardne patria štandardné prístrojové boxy aj špeciálne systémy pre prístroje Modul 45.

Vďaka tomu je možné veľmi flexibilne kombinovať najrôznejšie prevedenie silových, dátových a ďalších zásuviek s prípojnými miestami mnohých ďalších technológií, pre ktorých umiestnenie je v 76 ,5 mm širokom výreze adaptabilných ISS stĺpov k dispozícii vždy dostatok miesta. Samozrejmosťou je možnosť inštalácie spínačov, pripojenia zariadení cez CEE zástrčky a zásuvky alebo zásuvky najrôznejších dátových systémov.

Rovnako tak možno ale na stĺpy inštalovať jednoducho aj celé modulárne zariadenie. Deliace profily vo vnútri stĺpov pritom zaručia spoľahlivé oddelenie elektrických metalických vedení rôznych systémov z hľadiska EMC.

K dispozícii sú tiež najrôznejšie prevedenia posuvných blokov na fixáciu prvkov a zariadení do priebežných drážok nosnej časti stĺpu, pomocou ktorých je možné k stĺpom pripevniť aj mnoho nesystémových prvkov ako obrazovky, klávesnice, inštrumentáciu prenosových a prijímacích zariadení alebo celej malej rozvodnice.

Zdroj: OBO Bettermann

Stĺpy ISS so značkou OBO zaistia vždy bezpečnú oporu. Jej základom je masívny podstavec so spoľahlivou fixáciou k podlahe, ktorý je možné doplniť napríklad aj mechanickou ochranou voči poškodeniu prechádzajúcimi dopravnými prostriedkami. Horná časť stĺpov umožňuje spoľahlivé stropné napojenie rozvodov pomocou zvislej konzoly, adaptovanej na výšku stropu.

Vďaka tomu je možné ľahko priviesť a pripojiť napájacie a dátové káble napríklad z priestoru nad podhľadmi. Rovnako tak je ale možné priame napojenie na priestorovo vedené trasy káblových rebríkov alebo žľabov (obr.3). V dolnej časti je možné do stĺpa zase zaústiť technologické rozvody z podlahy alebo z trasy pochôdznych káblových žľabov, využívaných stále častejšie na robotizovaných pracoviskách.

Zdroj: OBO Bettermann

Systémy industriálnych inštalačných stĺpov tak optimálnym spôsobom dopĺňajú segment komplexnej ponuky spoločnosti OBO Bettermann, venovaný systémovému riešeniu združených rozvodov v modernej priemyselnej výrobe. Umožňujú široko flexibilné riešenie zakončenia všetkých hlavných technologických konektorových systémov, a to na jednom spoločnom mieste.

www.obo.sk

Zdroj: OBO Bettermann s.r.o.