CTP inštaluje fotovoltiky na svoje haly

CTP, ako najväčší priemyselný developer na Slovensku, pokračuje v realizácii opatrení , ktoré optimalizujú prevádzku vlastných parkov. CTP aktuálne ukončilo realizáciu troch fotovoltických elektrární, ktoré budú pokrývať približne 40 % spotreby samotných hál, a to v lokalitách – Bratislava, Trnava a Žilina.

„Ide o tri  elektrárne s celkovým výkonom vyše 1,2 MWp. Presadzujeme filozofiu energeticky efektívnych nehnuteľností a fotovoltika je jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť. Zároveň, čaká nás obdobie, kedy je potrebné začať  využívať aj iné, alternatívne zdroje energie,“ hovorí Peter Janko, Head of Property pre CTP na Slovensku. V súčasnosti má CTP pripojených na existujúce FVE osem objektov, v budúcom roku pribudne ďalších šesť FVE na ktoré bude pripojených prinajmenšom sedem budov.

Zdroj: CTP Invest SK

CTP je jedným z lídrov, ktorý aplikuje zelené riešenia pri projekcii, výstavbe a prevádzke svojich priemyselných nehnuteľností. V najbližšom čase pripravuje diverzifikovať prípravu teplej vody pre vykurovanie administratívnych častí budov prostredníctvom termiky.

Na polievanie zelene používa zachytenú dažďovú vodu. Na stole sú aj projekty rozdelenia rozvodov vody v rámci CTParkov, ako aj samotných budov, na úžitkovú vodu a pitnú a tiež projekt diaľkového odpočtu spotreby elektriny, plynu a vody.

www.ctp.eu

Zdroj: CTP Invest SK, spol. s r.o.