Ceny energií rastú: Propánové vykurovanie je efektívnejšie

Rast cestovného ruchu v poslednom desaťročí znamenal nové obchodné príležitosti, a to aj napriek poklesu, ktorý nastal v posledných dvoch rokoch v dôsledku covidovej pandémie. Teraz by mali nastať lepšie časy.

Nikto však nečakal extrémny nárast cien energií, najmä elektriny, ale aj zemného plynu. Tento fenomén výrazne ovplyvnil ekonomiku väčšiny podnikov, napríklad aj tých, ktoré prevádzkujú hotely a penzióny. Tlak na čo najnižšie náklady na vykurovanie, ktoré sú významnou položkou prevádzkového rozpočtu, sa logicky zvýšil.

Okrem tepelnoizolačných parametrov budovy je rovnako dôležitý aj samotný zdroj energie. Hotely, ktoré prevádzkujú aj reštaurácie alebo kúpele, v dôsledku čoho sú energeticky najnáročnejšie, hľadajú čo najefektívnejší spôsob riešenia tohto problému.

Tepelné čerpadlá sú určite dobrým východiskovým bodom, ale, bohužiaľ, sú pomerne náročné na počiatočné náklady a návratnosť investície je dlhá, čo v súčasnosti odrádza mnohých podnikateľov. Nezabúdajme ani na čas potrebný na implementáciu.

Ak nie je k dispozícii prípojka zemného plynu, napríklad preto, lebo sa hotel alebo penzión nachádza úplne mimo mestskej aglomerácie, alebo dokonca v horách uprostred prírody, výber zdroja energie je komplikovaný. Možno len zdanlivo.

Zdroj: TOMEGAS

Hotel s reštauráciou potrebuje veľa energie na vykurovanie izieb, spoločných priestorov, gastronómie a prípadne kúpeľov. Kedysi typické spaľovanie hnedého uhlia je v súčasnosti neekologické a v budúcnosti sa nemusí vyplatiť. Navyše  vyžaduje veľa práce, aj keď existujú automatické kotly. Podobné je to s drevom, hoci je ekologickejšie, no len za určitých podmienok, napríklad musí byť riadne vysušené, čo je u nás často problém.

Takže mať penzión v blízkosti lesa nemusí byť vždy výhodné. Elektrická energia je čistá a jednoducho regulovateľná, je najmenej náročná na prácu, ale zase je najdrahšia. Vykurovací olej? Nie je to jedno z tých lacných palív a na niektorých miestach nie je vôbec vhodné. A potom je tu propán, ktorý sa vyrába skvapalnením ropných plynov vznikajúcich pri rafinácii ropy.

Plyn sa privedie do kvapalného stavu pomocou tlaku a nízkej teploty. Vtedy sa dá ľahko prepravovať a k zákazníkom sa dostáva cisternovým vozidlom. To je aj prípad horského hotela v severných Čechách, ktorého majiteľ sa v rámci rekonštrukcie budovy rozhodol pre vykurovanie propánom.

Zdroj: TOMEGAS

Propán je v podstate nasýtený uhľovodík bez zápachu s vynikajúcou výhrevnosťou, ktorá je najvyššia zo všetkých uvedených palív – 46,4 MJ/kg. Hlavným argumentom je však ekologické spaľovanie, ktoré je také kvalitné, že sa dá využívať aj v chránených oblastiach. Na uskladnenie plynu stačí len prenajatá skladovacia nádrž (môžete si ju aj kúpiť do vlastníctva), ktorú bude dodávateľ priebežne dopĺňať. Jej veľkosť alebo počet závisí od spotreby konkrétneho zariadenia.

Čo musí zainteresovaná strana zvážiť? Kde umiestniť zásobník. Našťastie existujú podzemné aj nadzemné možnosti. Každý podľa vlastných požiadaviek. Dodávateľská spoločnosť pripraví projekt, navrhne pripojenie ku kotlu, nainštaluje zásobník a je prakticky hotovo. Hotel môže začať fungovať v čo najkratšom čase. Neznalci tejto problematiky niekedy tvrdia, že propán je drahý.

Zdroj: TOMEGAS

Pravdou je, že tieto dezinformácie vznikli v prvej polovici 90. rokov. Odvtedy ceny propánu neboli zaťažené žiadnou vládnou reguláciou a našťastie nie sú závislé od rizikových dodávateľov zemného plynu. A tým je propán ešte zaujímavejší.

Jeho cena závisí len od produkcie ropy. Je preto výhodné dopĺňať zásobníky v lete, keď sú ceny ropy najnižšie. Na prevádzku hotela by to však pravdepodobne nestačilo. Napríklad horský hotel na obrázku dopĺňa nádrž každé dva až tri mesiace v závislosti od sezóny. Dodávateľom zásobníkov a kvalitného plynu je rodinná spoločnosť TOMEGAS.

www.tomegas.sk

Zdroj: PR článok TOMEGAS SK, s. r. o.