Ako vytvoriť zdravé prostredie

Vetranie a prísun čerstvého vzduchu sú pre naše zdravie veľmi dôležité, preto by sme im mali venovať dostatok pozornosti. Slovenskou aj európskou hygienickou legislatívou sú zároveň nadradené energetickým a technickým parametrom budov.