Partneri sekcie:

Montáž kazetového stropu

image 70541 25 v1

Na špeciálne riešenia, pri ktorých je problém so zavesením kazetovej podhľadovej konštrukcie z dôvodu vedenia rôznych inštalácií v strope, napríklad vzduchotechniky, elektroinštalácií a podobne, je vhodné použiť dvojúrovňový kazetový závesný systém. Systém sa skladá z profilu, ktorý slúži ako primárny aj ako sekundárny, a spojky na zabezpečenie pevnosti, stability a pravouhlosti spojov.

 

02 | Montáž primárnych profilov
Po vymeraní podhľadu, montáži obvodových profilov a montáži závesov sa montuje primárny profil.

01 | Montáž obvodových profilov
Podľa vynesenej roviny sa na steny upevní obvodový profil. Ten sa kotví plastovými natĺkacími rozperkami, prípadne inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podľa druhu obvodových konštrukcií. V pravouhlých kútoch a rohoch sa zastrihnú obvodové profily pod uhlom 45°.

06 | Vloženie kaziet
Po dokončení montáže nosnej dvojúrovňovej konštrukcie z T-profilov sa vkladajú jednotlivé kazety podhľadu. Optimálny postup montáže je od kraja miestnosti. Smer vkladania jednotlivých kaziet je kolmý na smer sekundárnych (spodných) T-profilov.

05 | Zaistenie sekundárnych profilov
Po zavesení sekundárnych profilov je potrebné zaistiť ich ohnutím zaisťovacích ramienok krížových spojok do zvislej polohy.

04 | Montáž sekundárnych profilov
Do spojok sa následne vložia sekundárne profily vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm.

03 | Montáž spojky
Na príslušných miestach sa podľa veľkosti kaziet  na primárne profily osadia krížové spojky (optimálna poloha je vedľa závesu).

Info o materiáli:

  • Dvojúrovňový kazetový závesný systém určený predovšetkým na montáž sadrokartónových kaziet so skrytou hranou a lamelových systémov

Čo budete potrebovať:

  • Skrytá závesná konštrukcia na kazety s hranou D1 (rošt 600 × 600 mm)
  • Profil QL 24/38 Cross-Lock Unipro, hrúbka 0,4 mm, dĺžka 3 600 mm, balík 20 ks, m, 2,95 €
  • Krížová spojka Cross-Lock GS, balík 100 ks, ks, 1,28 €
  • Náradie, montážne kliešte, magnetická vodováha, prestrihovacie nožnice, meter, odlamovací nôž, akumulačný skrutkovač

Tip

Prispôsobenie rozstupov. Vďaka dvojúrovňovej konštrukcii je možné prispôsobiť rozstup nosných (primárnych) profilov a závesných bodov tak, aby bolo zaťaženie podhľadu rovnomerne rozložené aj v prípade, že sa dodatočne zvýši.

TEXT + foto: rigips

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.