Ilustračná foto

Stavebné firmy avizujú rast cien. Reagujú na zdražovanie materiálu

Partneri sekcie:

Podnikateľská dôvera stavebníkov po vypuknutí vojny na Ukrajine klesla. Vyplýva to z výsledkov marcového prieskumu v stavebníctve, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ SR). Nálady klesli aj v sektore služieb a výrazne aj u spotrebiteľov.

Prekvapujúco sa zlepšili v priemysle, ale to len z dôvodu rozpúšťania zásob pre štartujúcu výrobu. Zvýšili sa aj v obchode. K zlepšeniu nálad v obchode prispeli pozitívne hodnotenia maloobchodu s pohonnými látkami.

Prechodne vyšší februárový optimizmus stavebníkov schladila vojna

Vojna v našej bezprostrednej blízkosti a jej očakávané dôsledky schladila februárový optimizmus stavebníkov. Marcová dôvera v stavebníctve sa znížila, horšie sú na tom súčasné objednávky. Doterajšia stavebná aktivita bola lepšia ako v predchádzajúcich troch mesiacoch, dnešné objednávky sú však slabšie a indikujú oslabenie stavebnej aktivity v budúcnosti.

Slabšiu stavebnú a celkovú investičnú aktivitu predpokladá aj jarná prognóza centrálnej banky. Podľa nej by fixné investície (stavebné, strojové a iné) bez vojny rástli o 17 % v tomto a 13 % v nasledujúcom roku. Dlhodobá vojna obmedzí rast investícií vrátane stavebných na 12 % v tomto roku a len na 5 % v roku 2023. Finančnou oporou investičného rastu má byť plán obnovy a eurofondy.

Viac ako 60 % stavebníkov zvýši v nasledujúcich troch mesiacoch ceny stavebnej produkcie

Najvýraznejšie zmeny možno podľa prieskumu ŠÚ SR očakávať v cenovej oblasti. Až 63 % respondentov predpokladá, že v nasledujúcich troch mesiacoch zvýši ceny svojej stavebnej produkcie. Najviac stavitelia budov a inžinierskych stavieb. Stavebníci už od apríla minulého roka avizovali zdražovanie stavieb, ale prudký skok, aký naznačili v marci, tu nebol od roku 2004. Reagujú tak na zdražovanie stavebných materiálov, ktoré vojna po pandémii ešte viac vystupňovala.

Ukrajinskí migranti môžu pomôcť slovenskému trhu práce. Je otázne, či aj stavebníctvu

Dôsledkom vojny na Ukrajine je príchod migrantov. Počíta sa s nimi ako s potrebnou pracovnou silou, ktorá firmám chýba. Z rokovania výboru pre makroekonomické prognózy pri Ministerstve financií SR vyplynulo, že migráciou sa slovenský trh práce môže posilniť o približne 17-tisíc zahraničných pracovníkov. Je však otázne, či štruktúra práceschopných migrantov zodpovedá dopytu po pracovníkoch v stavebníctve.

Isté je, že nedostatok zamestnancov zaraďujú stavebníci medzi najčastejšie bariéry rastu. V marci až33 % respondentov označilo problém chýbajúcich zamestnancov ako faktor, ktorý obmedzuje rast stavebnej produkcie.

Porovnateľné percento respondentov sme pozorovali v období boomu 2008 pred krízovým prepadom 2009.Ďalšími bariérami rastu sú aktuálne výrazný nárast cien stavebných materiálov, práceneschopnosť zamestnancov z dôvodu ochorenia na covid-19, vojna na Ukrajine a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Anna Vladová