Splňte si pomocou minerálnych izolácií svoje akustické želania

Zdroj: URSA

Akustika je v posledných rokoch čoraz častejšie skloňovanou témou. Ľudia sa pri zaobstarávaní nehnuteľností nesústredia už len na úžitkovú plochu bytu či počet miestností, ale zaujímajú sa aj o použité materiály.

Ich želaním je mať pokoj, súkromie a nenechať sa rušiť hlučnými susedmi, hlasnou hudbou ratolestí z vedľajšej izby alebo nadmerným hlukom z okolia. Ten sa totiž stáva stresovým faktorom, ktorý prispieva k rozvoju rôznych chorôb – od únavy cez psychickú záťaž až po bolesti hlavy.

Spoločnosť URSA, popredný výrobca a dodávateľ minerálnych izolácií, sa preto v posledných rokoch sústredila na vývoj a zdokonaľovanie materiálov, ktoré dosahujú vynikajúce zvukovo-pohltivé hodnoty, a tak môžu zákazníkovi splniť aj tie najnáročnejšie „akustické“ želania.

3D podkrovie | Zdroj: URSA

Ochrana proti hluku patrí medzi základné požiadavky stavieb. Je nutné ich však riešiť včas a z komplexného hľadiska celej stavby i výsledného želania majiteľa. Pri minerálnych izoláciách sledujeme triedu zvukovej pohltivosti – teda mieru, akou je izolácia schopná pohlcovať dopadajúci zvuk.

Minerálne izolácie vyrobené spoločnosťou URSA sa klasifikujú najvyššou triedou A, ktorá zaisťuje maximálnu pohltivosť zvuku. „Pri vzduchovej nepriezvučnosti nám ide o zamedzenie šírenia hluku vzduchom, medzi miestnosťami v objekte alebo medzi vonkajším priestorom a vnútornou miestnosťou. V porovnaní s tým kroková nepriezvučnosť znamená schopnosť materiálu izolovať hluk spôsobený chôdzou, behom, pádom telesa, čiže hluk spôsobený pohybom predmetov po finálnej podlahe, schodisku a podobne,“ vysvetľuje Tereza Vojancová, architektka zo spoločnosti URSA.

Upravené podkrovie | Zdroj: URSA

Pokoj a harmónia každej domácnosti

Na izoláciu proti nežiaducemu hluku v stavbách, a to tých prichádzajúcich zvonku, tak i tých vnútri stavieb, slúžia najrôznejšie stavebné prvky ako okná, dvere, podlahy, stropy a s tým spojené podhľady, zvukovoizolačné obklady, predsteny a iné.

Vďaka kvalitne vyhotovenej izolácii v stenách a priečkach dokážeme zabrániť prenosu hluku vzduchom, tzn. izolácia významne zlepšuje vzduchovú nepriezvučnosť konštrukcie. V prípade novostavieb plánujeme výstavbu priečok už s dostatočnou šírkou minerálnej izolácie, aby dochádzalo k čo najmenšiemu prenosu zvuku. „Do ľahkých priečok odporúčame použiť materiály URSA SILENTIO 33, URSA SILENTIO 38 či URSA FONO 38. V porovnaní s priečkami bez izolácie dochádza k zlepšeniu nepriezvučnosti o 6 až 15 dB,“ vysvetľuje Tereza Vojancová.

Ani ľudia, ktorí žijú v bytových domoch, si nemusia lámať hlavu nad tým, ako zlepšiť svoj akustický komfort. Spoločnosť URSA ponúka jednoduché riešenie, akým je zabudovanie akustickej predsteny, ku ktorej netreba zháňať ani stavebné povolenie. „Akustická predstena technicky priľne zvnútra k už vybudovanej stene a začne fungovať ako dodatočná izolácia. Okrem toho pomôže vášmu domovu zlepšiť vzduchovú nepriezvučnosť o preukázateľných 6 dB, pričom hrúbka aplikovanej vrstvy je len 4,25 cm. Do predsteny využívame pružný, tuhý, spracovateľsky veľmi príjemný materiál URSA VENTO 34,“ uvádza architektka Tereza Vojancová.

Zdroj: Shutterstock

Výhody realizácie priečky s izoláciou URSA:

 • chránite seba a svojich blízkych pred hlukom,
 • zvyšujete akustický komfort svojho bývania,
 • šetríte miesto, pretože s nižšou hrúbkou možno dosiahnuť lepšie akustické parametre než v prípade murovaných priečok,
 • máte najlepšiu možnosť ochrany tepla, ktorú vám priečka s minerálnou izoláciou URSA GLASSWOOL prinesie,
 • minerálne izolácie dosahujú najvyššie triedy požiarnej ochrany, sú klasifikované triedou A1 ako nehorľavé,
 • jednoducho sa aplikujú do konštrukcie,
 • ide o suchý proces montáže bez väčšieho znečistenia,
 • rýchla výstavba bez zbytočných technologických prestávok,
 • výrazne znížite hmotnosť priečky v porovnaní s masívnymi murovanými stenami,
 • dosiahnete špičkové riešenie pri dodržaní všetkých zásad odporúčaní montáže,
 • vzduchotesné vyhotovenie zaistí ten správny akustický komfort.
Strecha podkrovia | Zdroj: URSA

Nadmerný hluk sa šíri podlahou i stropom

Najmä vo viacpodlažných domoch riešime akustiku prichádzajúcu stropom či podlahou. Asi každý si vie vybaviť nepríjemné dupanie, posúvanie predmetov po podlahe a ďalší obťažujúci hluk, ktorý prichádza z poschodia nad nami. Tu je dôležité dbať práve na krokovú nepriezvučnosť a dobre izolovať podlahu.

„Na zabránenie šírenia krokového hluku sa navrhujú tzv. plávajúce podlahy. Pod roznášaciu vrstvu podlahy sa vkladajú špeciálne akustické minerálne izolácie na báze skla URSA v hrúbke 20 až 40 mm. Na ich správne fungovanie je okrem kvalitnej izolácie nutné zaistiť odseparovanie roznášacej vrstvy podlahy od obvodových konštrukcií, aby sa krokový hluk nešíril akustickými mostmi. Na tento účel odporúčame minerálnu izoláciu URSA TEP,“ vysvetľuje Tereza Vojancová.

Ďalším problémovým prvkom v dome je strop. Aj tým sa šíri pomerne vysoká intenzita hluku, ktorá môže byť nepríjemná. Jedným z riešení, ako zabrániť hluku, ktorý sa šíri zhora, je inštalácia podhľadov s minerálnou izoláciou na báze skla. „Použitím izolácií zo sklenej vlny URSA možno dosiahnuť vynikajúce výsledky zvukovej nepriezvučnosti drevených trámových stropov. Na tento účel odporúčam použiť napríklad minerálnu izoláciu URSA SILVER 39,“ dopĺňa Vojancová.

Pokojné bývanie vďaka minerálnej izolácii

Minerálne izolácie URSA zachytávajú zvukovú energiu a čiastočne ju premieňajú na tepelnú. Je nevyhnutné, aby izolácia bola v konštrukcii vzduchotesne uzavretá. Čím tesnejšie budú obálkové konštrukcie aplikované, tým bude minerálna izolácia v pohlcovaní hluku výkonnejšia. Minerálne izolácie URSA okrem toho bránia nielen prenikaniu hluku, ale aj tepla, a klasifikujú sa triedou ochrany proti ohňu A1 ako nehorľavé.

Tereza Vojancová | Zdroj: URSA

Viac informácií nájdete na www.ursa.sk.