AdobeStock 210553837

Tepelné straty v drevostavbách? S minerálnou izoláciou žiaden problém

Partneri sekcie:

V modernom stavebníctve sa kladie dôraz na pôvod používaných materiálov, ich zloženie, ale aj spôsob výroby. Zákazníci čoraz viac uprednostňujú produkty vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu a zamýšľajú sa nad dopadom celej stavby na životné prostredie.

Čoraz väčšej obľube sa preto tešia drevostavby, ktoré vďaka svojmu efektívnemu využívaniu energií a kvalitným materiálom patria medzi stavby šetrné nielen k svojim obyvateľom, ale práve aj k životnému prostrediu.

Drevostavby sú skvelým riešením aj pre tých najnáročnejších užívateľov. Vďaka maximálne efektívnemu využitiu všetkých materiálov je možné v drevostavbe dosiahnuť veľké úspory energie. „Aby sme dosiahli najlepšie výsledky, treba myslieť najmä na správne a kvalitné zateplenie, ktoré je kľúčom k úspechu. Použitie kvalitnej minerálnej izolácie, ako je napríklad URSA GLASSWOOL, vám pomôže zamedziť tepelným stratám, vďaka čomu ušetríte nemalú finančnú čiastku za vykurovanie,“ uvádza Tereza Vojancová, architektka spoločnosti URSA.

URSA GLASSWOOL
URSA GLASSWOOL | Zdroj: URSA SK s.r.o.

Kadiaľ uniká teplo

Tepelná strata domu predstavuje množstvo tepelnej energie, ktorá v danom okamžiku uniká do exteriéru obálkou budovy. Ide tak o energiu, ktorá odchádza nielen stenami, ale aj strechou, podlahami a ďalšími prvkami stavby. Sú do nej započítavané aj tepelné straty spojené s vetraním, teda energia unikajúca najmä dverami a oknami.

TEPELNÁ STRATA
Tepelná strata nie je pri každej teplote rovnaká. Preto je nutné ju vztiahnuť k určitej konkrétnej teplote.
Ako ju spočítať?
Tepelná strata prestupom Qp = Σ (U * A * B) * (qai – qae) [W]
Vysvetlenie pojmov:
A je plocha konštrukcie v m²,
B je súčiniteľ vplyvu exteriéru,
qai je teplota interiéru, ktorá sa pre obytné budovy rovná +20 °C,
qae je teplota exteriéru, ktorá sa obvykle rovná -15 °C,
rozdiel oboch týchto hodnôt je teda 35°C.
shutterstock 48013864 resize
Zdroj: Shutterstock

Akumulačné vlastnosti drevostavieb

Drevostavby ponúkajú okrem šetrnosti k životnému prostrediu výhody najmä vo svojom komfortnom užívaní. Majitelia môžu dosiahnuť maximálny komfort pri bývaní napríklad pomocou rýchlej regulácie teplôt, ktorá napomáha aj jednoduchému a rýchlemu vykúreniu celej stavby. Táto vlastnosť drevostavieb je síce veľkou výhodou, má však aj svoju tienistú stránku.

Drevo má zlé akumulačné vlastnosti, a preto nedokáže teplo plnohodnotne uchovávať. V tento moment prichádza na rad minerálna izolácia, ktorá pomáha zabrániť potenciálnym únikom tepla a tepelným stratám. „Hlavnú úlohu pri znižovaní tepelných strát hrajú minerálne izolácie. Ideálnou voľbou je napríklad minerálna izolácia URSA GLASSWOOL, a to najmä vďaka svojej výbornej tepelnoizolačnej schopnosti, ale aj akustickým a protipožiarnym vlastnostiam,“ uvádza architektka spoločnosti URSA Tereza Vojancová.

shutterstock 8336125 resize
Zdroj: Shutterstock

Zabráňte vzniku tepelných mostov

V prípadoch zle vyhotovenej izolácie môže v drevostavbách dochádzať ku vzniku tepelných mostov. Tepelný most je miesto, kde dochádza k vyššiemu tepelnému toku vplyvom zníženia hrúbky izolačnej vrstvy či jej absencii. Týmto miestom jednoduchšie prechádza tepelná energia a dochádza k energetickým stratám, čo má negatívny vplyv na energetickú bilanciu domu.

„Miesto tepelného mosta v interiéri má väčšinou nižšiu povrchovú teplotu. Ak klesne povrchová vnútorná teplota pod hodnotu rosného bodu, dochádza ku kondenzácii, vzniku plesní a v extrémnom prípade až degradácii celej konštrukcie,“ popisuje Tereza Vojancová.

Výber ideálnych materiálov do drevostavby

Spojením drevostavby a minerálnej izolácie vzniká príjemné zdravé prostredie vytvorené z prírodných materiálov. Ich kombináciou je možné zaistiť požadovaný komfort pre koncového užívateľa. Ideálnym izolačným materiálom je minerálna izolácia, ktorá je predovšetkým skvelým tepelným izolantom. Jedným z produktov portfólia spoločnosti URSA je minerálna izolácia URSA GOLD 35. Tú z viac ako 90 % tvoria suroviny pochádzajúce z obnoviteľných zdrojov, ako sú recyklovateľné sklo a piesok.

„Minerálna izolácia URSA GOLD 35 je skvelou voľbou na výplň šikmých striech, drevostavieb i sadrokartónových priečok. Vďaka hodnote súčiniteľa tepelnej vodivosti ʎD= 0,035 dosahuje vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti,“ vysvetľuje Tereza Vojancová a dodáva: URSA GOLD 35 je ekologickým a zdravým riešením do vašich domovov.“ Okrem skvelých tepelnoizolačných vlastností vyniká URSA GOLD 35 akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami, na ktoré treba myslieť pri výbere vhodnej izolácie.

Gold 35 rozbalena
Gold 35  | Zdroj: URSA SK s.r.o.

Viac informácií nájdete na www.ursa.sk.

Zdroj: PR článok URSA SK s.r.o.