ASB Články na tému

minerálna izolácia

V modernom stavebníctve sa kladie dôraz na pôvod používaných materiálov, ich zloženie, ale aj spôsob výroby. Zákazníci čoraz viac uprednostňujú produkty vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu a zamýšľajú sa nad dopadom celej stavby na životné prostredie.

Výber stavebných materiálov pri stavbách a rekonštrukciách môže prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Jedným z podstatných stavebných prvkov je aj minerálna tepelná izolácia, ktorá sa dnes už vyrába z recyklovaných zdrojov. Stáva sa trendom v stavebníctve, pretože je nielen ekologická, ale aj bezpečná pre každé bývanie. Zároveň pomáha životnému prostrediu riešiť otázku týkajúcu sa úniku tepla.

Minerálne lamely CLT C1 Thermal prinášajú do aplikácie v suterénoch a garážach nielen výborné technické parametre, ale aj originálny estetický efekt. Teraz sú k dispozícii v balíku so špeciálne vybranými komponentmi – lepidlom a penetračným náterom. Prečo sú optimálnym riešením?

Na účinnú tepelnú izoláciu pochôdznych podláh v nevykurovanom podkroví je vhodné použiť tepelnoizolačný systém, ktorý pozostáva z nosných trámikov a krížov z vysokopevnostného EPS a výplňovej izolácie na báze minerálnej vlny. 

V ostatnom období sa začínajú na trhu uplatňovať univerzálne tepelnoizolačné systémy. Popularita univerzálnych systémov a univerzálnych lepiacich a stierkových mált výrazne stúpla po tom, ako od 1. januára 2016 vstúpili do platnosti zvýšené požiadavky na požiarnu odolnosť budov. Uplatňovaním týchto požiadaviek sa pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov výrazne častejšie stretávajú tepelné izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MV), čo si v minulosti vyžadovalo použitie rôznych lepiacich a stierkových mált.

Prevetrávaná fasáda má v porovnaní s kontaktným tepelnoizolačným systémom vzduchovú medzeru, cez ktorú prúdi vzduch. Vetraná vzduchová medzera zabezepčuje odvod vlhkosti z povrchu izolácie a vnútorného líca vonkajšieho opláštenia a zároveň zabraňuje prehrievaniu fasády.