Gletovacia stierka so vzhľadom dreva (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na vytvorenie vzhľadu dreva na stene alebo strope sú vhodné dekoratívne omietky či gletovacie stierky. Podklad, na ktorý sa bude gletovacia stierka nanášať, musí byť stabilný, nosný, pevný, čistý, bez nesúdržných a separačných vrstiev. Prípadné trhliny je potrebné preškrabnúť a vyčistiť, aby sa dôkladne vyplnili stierkou.

Info o materiáli

» Jemná gletovacia stierka, brúsiteľná, na vytvorenie veľmi hladkých povrchov, vyhladených podľa kvalitatívnych stupňov Q3 a Q4. Na vyhladzovanie, vyrovnávanie, dekoratívne štruktúrovanie povrchov a opravy povrchov obvodových plášťov, vnútorných omietok a iných minerálnych povrchov stien a stropov; hrúbky vrstiev: 0,2 až 7 mm ako plošná stierka, do 30 mm ako opravná stierka.

čo budete potrebovať

  • Jemná vyhladzovacia stierka: quick-mix Gletovacia stierka Q4, spotreba: približne 1 kg suchej zmesi/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 15 kg 37,49 €
  • Hĺbkový penetračný náter: quick-mix Hĺbkový penetračný náter pod omietky ATG, spotreba: približne 0,25 až 0,3 l/m2 (v závislosti od nasiakavosti a štruktúry podkladu), plastový kanister 10 a 25 l, 10 l 32,80 €
  • Pigment oxidu železitého alebo
  • Tónovacia farba v okrovom odtieni
  • Lazúra na drevo
  • Náradie a pomôcky: nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová nádoba, oceľové hladidlo, maliarsky štetec, fládrovací valček.

Podklad sa pred nanesením gletovacej vyhladzovacej stierky rovnomerne navlhčí tak, aby sa nevytváral vodný film. Suchá zmes jemnej gletovacej stierky sa zmieša s predpísaným množstvom vody (7,3 l/15 kg vrece) nízkootáčkovým miešadlom, až kým nevznikne vláčna zmes bez hrudiek, nechá sa 5 min zrieť a opätovne sa premieša. Na podklad sa nanesie pomocou oceľového hladidla a vyhladí sa.

Krok 1: Vyhladzovacia stierka

Čerstvá zmes jemnej vyhladzovacej stierky sa sfarbí pigmentom oxidu železitého alebo tónovacou farbou v okrovom odtieni. Pomocou oceľového hladidla sa nanesie na pripravený podklad a vyhladí sa. Nechá sa približne 12 až 24 h preschnúť.

01 Vyhladzovacia stierka
01 Vyhladzovacia stierka |

Krok 2: Lazúra na drevo

Na zaschnutý povrch vyhladzovacej stierky sa nanesie štetcom lazúra na drevo, ak je to potrebné, aj v dvoch vrstvách. Pri aplikácii na väčšie plochy sa odporúča na podklad naniesť hĺbkový penetračný náter.

02 Lazúra na drevo
02 Lazúra na drevo |