Sanika

Sadzobník Unika 2024: Povinná výbava každého správneho samostatného projektanta

Partneri sekcie:

Vydanie sadzobníka obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby a od vývoja ekonomických ukazovateľov v hospodárstve.

Získať Sadzobník Unika 2024

Ceny projektových prác sa vzhľadom na výrazné zmeny cien stavieb oproti stavu zo začiatku roku 2023 menia. Nárastom ceny stavby rastie aj cena projektových prác, avšak nakoľko táto zmena cien nie je presne priamoúmerná, tak boli upravené aj ceny v tabuľkách, tak aby presnejšie zohľadňovali aktuálnu infláciu v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce.