Ekologická výstavba: Zmesové cementy môžu znížiť emisie o 50 %

asb1
Zdroj: CEMMAC

Slovenská cementáreň CEMMAC v Hornom Srní si pri svojom podnikaní vybrala cestu zodpovednosti nielen vo vzťahu ku kvalite dodávaných produktov a služieb, ale najmä k životnému prostrediu.

Firma v uplynulých rokoch investovala desiatky miliónov eur do znižovania svojej uhlíkovej stopy a stala sa jednou z najmodernejších a najekologickejších prevádzok v celom regióne. Teraz vyzýva k spolupráci pri ochrane životného prostredia aj svojich zákazníkov.

Cement je elementárnou stavebnou surovinou, vďaka ktorej žijeme v bezpečnejších stavbách, jazdíme po bezpečnejších cestách, skracujeme vzdialenosti vďaka mostom či tunelom a zároveň žijeme v bezpečnejších oblastiach vďaka priehradám. Je univerzálnym stavebným materiálom pri výrobe betónu, prefabrikovaných dielcov, dlažieb či omietok.

Jeho výhodou je vysoká stabilita, odolnosť a jednoduchá recyklovateľnosť. Vyrába sa lokálne z prírodných zdrojov (vápenca), čím dáva prácu ľuďom v regióne. Jeho výroba je však energeticky náročná a pri výpale dochádza k uvoľneniu CO2, pôvodne viazaného vo vápencovej surovine.

asb2

Stavajme spolu bližšie k prírode

Preto CEMMAC už niekoľko desiatok rokov aplikuje do praxe moderné výrobné technológie, ktoré zásadne znižujú spotrebu fosílnych palív a umožňujú ich náhradu ekologickejšími alternatívami. Technologické vylepšenia však dosahujú hranicu možného a v cementárni preto hľadajú ďalšie cesty na ekologizáciu výroby. Zásadne pozitívny vplyv na znižovanie uhlíkovej stopy svojich stavebných projektov však môžu mať samotní stavitelia, pokiaľ si vyberú ekologickejšie druhy stavebných materiálov.

Zmesové cementy ako zelená alternatíva

Zodpovednou voľbou môže byť správny výber cementu, prípadne výrobku založeného na ekologickejšom cemente. Predstavte si napríklad kotol na spaľovanie dreva alebo kotol na drevené peletky. Majú rovnakú drevnú bázu a vyhrievať budú rovnako. Pelety sa však vyrábajú z drevných zvyškov, ktoré by inak končili v kompostárňach alebo na skládkach.

Využívaním peletového kotla nielenže chránite lesy a znižujete zbytočný výrub, zároveň aj prispievate k využitiu suroviny, ktorá by inak skončila ako nepotrebná. Podobne je to aj pri zmesových cementoch. Na ich výrobu sa využívajú vedľajšie produkty z inej výroby, ktoré cementu dodávajú žiaduce vlastnosti.

Vlastnosti a kvalita zmesových cementov sú vďaka optimalizácii zloženia, kontinuálnemu výskumu a testovaniu porovnateľné a v mnohom dokonca lepšie, ako vlastnosti čistého portlandského cementu. Kým ten je známy vysokou emisiou CO2, zmesové cementy, naopak, dokážu znížiť emisie z výpalu vápenca až o 50 až 60 %.

Ak si stavebník pre svoj projekt vyberie zmesové cementy, jednoduchým rozhodnutím môže o viac ako polovicu znížiť celkovú uhlíkovú stopu betónovej výstavby.

Uhlíková stopa je totiž pri použití zmesových cementov výrazne nižšia vďaka nižšiemu podielu slinku – základnej báze cementu, ktorá vzniká vypálením prírodného vápenca a ílovitých slieňov. V zmesových cementoch je jeho časť nahradená inými materiálmi s porovnateľnými vlastnosťami, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri priemyselnej výrobe.

Príkladom je vysokopecná troska (vedľajší produkt pri výrobe ocele, teda vypálený zemitý a vápenatý odpad), sadrovce alebo popolček z tepelných elektrární. Je to vynikajúci a už roky fungujúci príklad cirkulárnej ekonomiky v praxi, ktorý dokazuje, že cirkulárne riešenia môžu byť aj ekonomicky a zároveň ekologicky efektívne.

asb3
Zdroj: CEMMAC

V detailoch je sila

Ochrana životného prostredia je beh na dlhé trate a v cementárni CEMMAC si to dobre uvedomujú. Na prelome rokov realizovali investičnú akciu modernizácie výmenníka tepla v objeme 4,2 milióna eur. Jej pozitívnym efektom bude zníženie emisií CO o 50 % a NOx o 30 % pri lepšom využití tepla.

Avšak nejde len o miliónové investície, ktoré môžu zásadne zmeniť ekologickú stopu. V cementárni sú presvedčení, že práve malými krokmi je možné rozbehnúť veľké zmeny:

  • Pre balený cement používajú na vrecia výhradne viacvrstvový čistý recyklovaný nebielený papier bez kompozitnej vložky plastovej vrstvy, ktorá by znemožňovala recykláciu vreca.
  • Fólie, ktorými chránia palety pred vlhkosťou, nepotláčajú farbivami. V CEMMAC-u sú presvedčení, že značka sa dá budovať aj bez všadeprítomného loga, ale skôr príkladom. Potlačená fólia sa totiž horšie recykluje alebo je jej recyklácia dokonca nemožná.
  • Kontinuálne zvyšujú podiel zmesových cementov vo svojom predajnom portfóliu a stále pracujú na vývoji a testovaní nových, ekologickejších cementov. Vďaka tejto snahe má dnes CEMMAC najvyšší podiel predaja zelených alternatív spomedzi všetkých slovenských výrobcov.
  • V CEMMAC-u by radi zaviedli do praxe využívanie podrveného recyklovaného betónu zo stavebných odpadov ako druhotnej suroviny pri výrobe zmesových cementov v spolupráci s okolitými obcami či recyklačnými dvormi. Rovnako pracujú na technologickom vyladení možnosti podrvený betón aplikovať do cementovej suroviny a tak betón vlastne donekonečna využívať.

Aby sme však dosiahli naozaj výraznú zmenu, potrebujeme osvietených staviteľov-investorov, ktorí sa pri výstavbe svojich projektov budú pri výbere stavebných materiálov rozhodovať ohľaduplnejšie k prostrediu okolo nás. Stačí sa rozhodovať zodpovedne.

asb4

www.cemmac.sk

Zdroj: PR článok CEMMAC a.s.