Rozhovor s odborníkom na development: Stavby budúcnosti s úctou k minulosti

Partneri sekcie:

Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti LICITOR development je plánovanie a výstavba komerčných a rezidenčných projektov. Od svojho vzniku má v portfóliu zrealizovaných viac ako 700 bytov. Na otázky redakcie o aktuálnej situácii na trhu s bytmi a v stavebníctve odpovedá JUDr. Patrik Kurimský, CEO spoločnosti.

Nie je žiadnym tajomstvom, že stavebníctvo je významným producentom odpadov ako pri výrobe, tak aj pri stavebných prácach. Keďže má stavebný priemysel výrazný vplyv na životné prostredie, je recyklácia v stavebníctve v mnohých prípadoch považovaná za nevyhnutnosť. Ako vy prostredníctvom svojich stavieb podporujete trvalú udržateľnosť v tejto oblasti?

Tak ako sa postupne vyvíjajú kvalitatívne vlastnosti materiálov na stavbe, ruka v ruke kráča tento proces so zvyšujúcou sa ochranou životného prostredia, a to hlavne z hľadiska tzv. opätovného využitia použitých materiálov. Následne sa znižuje dosah na životné prostredie a celkovú likvidáciu odpadov zo stavby.

V súčasnosti je takmer neodmysliteľnou súčasťou stavebného procesu separácia odpadov na stavbe, ich triedenie a následné využitie použiteľných materiálov. Ide tu hlavne o vybúrané betóny a murivá, ktoré po dôkladnej separácii a následnom podrvení vieme opätovne použiť do podkladných vrstiev stavby.

Samozrejme, s tým súvisia aj zvýšené prevádzkové a výrobné náklady na stavbu, ale v konečnom dôsledku je ekonomický výsledok výrazne pozitívnejší, a to hlavne znížením nákupu nových materiálov, napr. štrkov, ale hlavne podstatným znížením množstva odpadu stavby, ktoré by za iných okolností skončilo na skládke za neúmerne vysoké poplatky.

„V súlade s prírodou“ – to je naše hlavné krédo. Tento proces je nezvratný, pokiaľ chceme zanechať minimálnu stopu a maximálne prispieť k ochrane životného prostredia. Na všetkých našich stavbách presadzujeme proces opätovného využitia materiálov.

Len pre zaujímavosť uvádzame, že na stavbe NORTH GATE T42 „Veľká Obrobňa“ Martin bolo vybúraných cca 18 000 m3 stavebnej sutiny, ktorá bola po dôkladnej separácii následne podrvená a bude opätovne využitá do podkladných vrstiev stavby v 100 % rozsahu.

Zároveň boli samostatne triedené asfaltové materiály a polystyrén zo zateplenia budovy, ktoré budú odvezené zo stavby priamo do výrobných závodov a opätovne použité vo výrobnom procese, napr. pri výrobe polystyrénových dosiek z recyklovaného polystyrénu, vyľahčeného polystyrénbetónu a pod.

Zdroj: LICITOR

V čom tkvie z hľadiska trvalej udržateľnosti výnimočnosť vašich stavieb?

Keďže naša planéta má pred sebou serióznu výzvu týkajúcu sa hraničných hodnôt pre neodvrátiteľné klimatické zmeny, nemožno viac hovoriť o výnimočnosti. Tento postup považujeme za štandard a snažíme sa ho z roka na rok posúvať a zvyšovať. Ide teda napríklad o poctivú recykláciu stavebných materiálov pri rekonštrukciách.

Kladieme dôraz na zelené riešenia, ako napríklad vodozádržné opatrenia v objektoch či nadštandardná zeleň, v porovnaní s tým, čo vyžadujú normy. Kladieme si za cieľ, aby objekty, ktoré postavíme, boli ohľaduplné k ľuďom, ktorí v nich žijú a pracujú (aby poskytovali prísun zdravého čerstvého vzduchu bez škodlivých látok, správne osvetlenie, tepelný komfort, dostatok priestoru na životné aj profesijné potreby) a podporili tak pohodu, tvorivosť a produktivitu.

Dbáme na to, aby naše stavby boli priateľské k životnému prostrediu (synergia s lokalitou, komunitou a kultúrou, šetrenie energie a iných zdrojov, využívanie obnoviteľných materiálov). A v neposlednom rade, aby priniesli aj značné úspory počas životného cyklu budovy (energie a voda, trvácnosť a kvalita).

Zdroj: LICITOR

Zeleň v meste. Kedysi tak nepodstatná časť urbanistického riešenia sa dnes katapultovala na výslnie. Akú úlohu zohráva vo vašich projektoch? Do akej miery je podľa vás zeleň dôležitým mestotvorným prvkom a ako jej prítomnosť zohľadňujete vo vašich dielach?

Zeleň zohráva takpovediac ultimátnu úlohu. Bez ohľadu na legislatívne požiadavky sme presvedčení, že jej nikdy nie je dosť, a preto naše diela vynikajú nadštandardnými riešeniami vďaka inštalácii zelene. Jeden dospelý strom dokáže pohltiť 150 kilogramov CO2 ročne.

Schopnosť ochladzovania pri jednom dospelom strome sa vyrovná desiatim klimatizáciám v nonstop prevádzke. Preto sme si dali záväzok, že osádzanie dospelých stromov v každom novom projekte z našej dielne bude samozrejmosťou.

Pomaly sa aj u nás dostávajú do popredia zelené strechy, a to aj napriek svojej cene. Aký je podľa vás ich najväčší prínos pre mestá?

Ak sú spravené kvalitne – prízvukujeme, že nestačia len extenzívne zelené strechy, tak ako ich definujú VZT či STN – , môžu prispieť k zmene mikroklímy vo svojom okolí. Znižujú v mestách prašnosť, produkujú kyslík, zadržujú dažďovú vodu, predlžujú životnosť strechy a vracajú do zástavby prirodzenú zeleň. Vďaka svojim schopnostiam izolovať, ochladzovať či tlmiť hluk prinášajú do domu komfort.

Tvoríte stavby budúcnosti s úctou k minulosti. Môžete nám vašu filozofiu viac priblížiť?

Podstata našej filozofie spočíva vo výstavbe architektonických unikátov, ktorých vizuálna stránka je podčiarknutá naším nezameniteľným rukopisom. Zároveň ale s úctou prihliadame na to, čo roky pred nami budovali ľudia, ktorí chceli rovnako ako my zveľadiť mesto a priniesť mu nový rozmer.

A prečo práve stavby budúcnosti? Urobiť z nadštandardnej trvalej udržateľnosti štandard, ktorý bude v stavebníctve braný ako samozrejmosť – v tom vidíme našu lepšiu a kvalitnejšiu budúcnosť. Uberať sa týmto smerom je nanajvýš dôležité vzhľadom na to, že celý proces od začiatku výstavby až po celkovú prevádzku budovy vplýva na náš každodenný život a environmentálne prostredie.

Preto staviame budovy z ekologických, lokálnych a dobre recyklovateľných stavebných materiálov, ktorých fungovanie je z dlhodobého hľadiska energeticky nenáročné a zároveň spĺňajú kritérium optimálneho zasadenia do sociálno-kultúrneho prostredia. Vďaka tomu môžeme mať aj my pocit zadosťučinenia, že sme sa aspoň malým kúskom pričinili o našu lepšiu budúcnosť.

JUDr. Patrik Kurimský – CEO spoločnosti LICITOR
JUDr. Patrik Kurimský – CEO spoločnosti LICITOR | Zdroj: LICITOR

TEXT: Broňa Tarnócy, FOTO: archív spoločnosti LICITOR development, s.r.o.

Zdroj: PR článok LICITOR development, s.r.o.