Vytvorenie drážky v murive (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na vytvorenie drážok v tehlovom murive treba používať vhodné náradie – drážkovaciu frézu alebo drážkovaciu pílu. Pomocou drážkovacej frézy možno drážku vytvoriť priamo, zatiaľ čo pomocou drážkovacej píly sa ohraničí šírka a hĺbka drážky a následne sa drážka vysekne.

Info o náradí

» Dvojkotúčová drážkovacia fréza do muriva určená na rezanie do stavebných materiálov, ako sú betón, tehly, tvárnice a pod.
» Dvojkotúčová drážkovacia píla na pílenie priamych drážok v stavebných materiáloch.

Čo budete potrebovať

 • Náradie:
  vodováha
  ceruzka
  drážkovacia fréza alebo
  drážkovacia píla
  vŕtacie kladivo so sekáčom
  ploché dláto
  ochranné okuliare
  ochranné rukavice.

Drážky nesmú znižovať stabilitu steny a nesmú prechádzať cez preklady alebo iné časti nosnej stavebnej konštrukcie, ktoré sú zabudované do steny. Rozmery drážok v murive prípustné bez statického posúdenia uvádzajú výrobcovia tehál. Ak je potrebné vytvoriť drážku s rozmermi, ktoré prekračujú rozmery povolené výrobcom, je potrebné únosnosť steny overiť výpočtom.

Vodorovné a šikmé drážky

Do hĺbky drážky sa počíta hĺbka akéhokoľvek otvoru, ktorý je drážkou zasiahnutý. Vodorovná vzdialenosť medzi koncom drážky a najbližším otvorom v stene nesmie byť menšia ako 500 mm. Vodorovná vzdialenosť medzi susednými drážkami s obmedzenou dĺžkou, ktoré sú na tej istej alebo na opačných stranách steny, nemá byť menšia ako dvojnásobok dĺžky dlhšej drážky.

V stenách s hrúbkou viac ako 175 mm sa smie max. hĺbka drážky zväčšiť o 10 mm, ak sa drážka vytvára strojom presne na požadovanú hĺbku. Šírka drážky nemá byť väčšia ako polovica hrúbky steny v mieste oslabenia.

Krok 1: Poloha drážok

Na murive sa vyznačí pomocou vodováhy a ceruzky poloha inštalačných drážok.

01 Poloha drážok
01 Poloha drážok |

Krok 2: Drážkovacia píla

Na vytvorenie drážok v tehlovom murive sa odporúča použiť drážkovaciu pílu s dvomi kotúčmi.

02 Drážkovacia píla
02 Drážkovacia píla |

Krok 3: Zárezy v murive

Pozdĺž čiar vyznačených na murive sa vytvoria drážkovacou pílou v murive zárezy, ktoré určujú šírku a hrúbku drážky.

03 Zárezy v murive
03 Zárezy v murive |

Krok 4: Odsávanie prachu

Počas pílenia sa odporúča na pílu osadiť príslušenstvo na odsávanie, ktorým sa obmedzí množstvo prachu.

04 Odsávanie prachu
04 Odsávanie prachu |

Mohlo by vás zaujímať: Čo použiť na hydroizoláciu základov a spodnej stavby

Krok 5: Vysekanie drážok

Narezaná drážka v murive sa vyseká vŕtacím kladivom so sekáčom alebo sa povylamuje plochým dlátom.

05 Vysekanie drážok
05 Vysekanie drážok |

Krok 6: Maximálne rozmery drážky

Maximálnu prípustnú hĺbku a šírku drážky určuje výrobca muriva v závislosti od hrúbky muriva a smeru drážky (max. hĺbka zvislej drážky je 30 mm, max. šírka zvislej drážky je 100 až 200 mm v závislosti od hrúbky steny; max. hĺbka vodorovnej a šikmej drážky je 30 mm pri dĺžke 1 250 mm, a 20 mm pri dĺžke ≥ 1 250 mm).

06 Maximálne rozmery drážky
06 Maximálne rozmery drážky |

 

Text: spracované z podkladov firmy Wienerberger
Foto: Wienerberger

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2020.

01 Poloha drážok
02 Drážkovacia píla
03 Zárezy v murive
04 Odsávanie prachu
05 Vysekanie drážok
06 Maximálne rozmery drážky