Zhotovenie parobrzdy na zateplení medzi a pod krokvami (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pre zabezpečenie ľahkej montáže a budúcej plnej funkčnosti je potrebné použiť kompletný systém, ktorý tvoria originálne spojovacie pásky a tmel.

Detail skladby strešného plášťa

1 | Poistná hydroizolačná fólia
2 | Krokva
3 | Prvá vrstva tepelnej izolácie ISOVER Unirol profi/ISOVER Unirol plus/ISOVER Domo plus
4 | Drevený alebo kovový rošt
5 | Druhá vrstva tepelnej izolácie ISOVER Unirol profi/ISOVER Unirol plus/ISOVER Domo plus
6 | Parobrzda ISOVER Vario® XtraSafe/ISOVER Vario® KM DUPLEX UV
7 | Systémová lepiaca páska Isover VARIO® XtraPatsch/ISOVER Vario® KB1/ISOVER Vario® XtraTape
8 | Trvalo elastický tmel ISOVER Vario® DoubleFit/ISOVER Vario® XtraFit
9 | Systémová podkonštrukcia pre sadrokartónový záklop, napr. Rigips
10 | Tepelná izolácia pod krokvami ISOVER Unirol profi/ISOVER Unirol plus/ISOVER Domo plus
11 | Sadrokartónová doska napr. Rigips
12 | Povrchová úprava

Vizualizácia detailu
Vizualizácia detailu | Zdroj: Mgr. art. Ján Malík

Čo budete potrebovať

SYSTÉM ISOVER VARIO®

 • Tepelná izolácia
  ISOVER Unirol profi
  šírka: 1 200 mm, hrúbky: od 50 do 220 mm, m2 = od 4,74 €
  alebo
  ISOVER Unirol plus
  šírka: 1 200 mm, hrúbky: od 50 do 220 mm, m2 = od 3,30 €
  alebo
  ISOVER Domo plus
  šírka: 1 200 mm, hrúbky: od 50 do 220 mm, m2 = od 2,82 €
 • Parobrzda
  ISOVER Vario® XtraSafe (parotesná fólia na báze polyamidu)
  rozmery: 1,50 × 40 m, m2 = od 3,90 €
  ISOVER Vario® KM DUPLEX UV (inteligentná parotesná klimamembrána)
  rozmery: 1,50 × 40 m, m2 = od 2,82 €
 • Fixačná lepiaca páska
  Isover VARIO® XtraPatsch
  rozmery: 20 mm × 1 248 bm, balenie = 31,86 €
 • Jednostranná lepiaca páska (na vzájomné lepenie pásov fólie)
  ISOVER Vario® KB1
  šírka: 60 mm, dĺžka: 40 m, 40 m od 2,82 € = 46,81 € 
 • Univerzálna vysokopružná lepiaca páska
  ISOVER Vario® MultiTape (na lepenie detailov stykov fólie na drevené konštrukcie, resp. priestupy inštalácií vo fólii)
  šírka: 60 mm, dĺžka: 25 m, 25 m = 32,70 €
  alebo
  ISOVER Vario® XtraTape (na vzájomné lepenie pásov fólie)
  šírka: 60 mm, dĺžka: 25 m, 20 m = 32,24 €
 • Trvalo elastický tmel
  ISOVER Vario® DoubleFit
  kartuša, 310 ml = 13,86 € 
  alebo
  ISOVER Vario® XtraFit
  kartuša, 310 ml = 14,46 €
 • Náradie a pomôcky
  nôž na rezanie tepelnej izolácie
  pravítko (drevená lata)
  podložka na rezanie
  meter
  ochranné rukavice
  ochranné okuliare
  respirátor
  špeciálny nôž na rezanie parotesnej fólie
  nožnice
  sponkovacia pištoľ
  aplikačná pištoľ
  akumulačný skrutkovač
  elektrický skrutkovač

POZOR!

Systémové spojovacie pásky a tmel
Pre zabezpečenie ľahkej montáže a budúcej plnej funkčnosti je potrebné použiť kompletný systém, ktorý tvoria originálne spojovacie pásky a tmel. Tie zaisťujú spoľahlivé spojenie presahov fólií a ich pripojenie na okolité stavebné konštrukcie. Pri použití neoriginálneho príslušenstva hrozia odlepenie, vyschnutie lepidla a strata parotesnosti.

TIP

PAROBRZDY S PREMENLIVOU DIFÚZNOU HRÚBKOU
Viacúčelové parotesné fólie (parobrzdy), ktoré sú súčasťou systémových riešení, umožňujú dosiahnuť vysokú úroveň vzduchotesnosti v kombinácii s ochranou proti vlhkosti. Dokážu účinne zabrániť nekontrolovateľnému prúdeniu vzduchu, nepríjemnému prievanu, drahým stratám tepla a škodám spôsobeným plesňami.

Ide o špeciálne parobrzdy, ktoré sa dokážu automaticky prispôsobiť zmenám klimatických podmienok. Premenlivá ekvivalentná difúzna hrúbka umožňuje, aby stavebné konštrukcie „dýchali“.

Parobrzdy obmedzujú prenikanie vlhkosti z interiéru do konštrukcie v zimnom období a v lete reagujú naopak:

umožňujú vysychanie vlhkosti, ktorá môže vniknúť do stavebnej konštrukcie pre netesnosti vzduchotesnej vrstvy v interiéri alebo vplyvom náhlej zmeny teploty v exteriéri a následnej kondenzácie v rovine poistnej hydroizolácie pod strešnou krytinou alebo v konštrukciách z exteriérovej strany opláštených difúzne uzavretými materiálmi.

01 | Tepelná izolácia medzi krokvami

Tepelnoizolačný pás na báze sklenej vlny sa zreže na požadovaný rozmer a vloží medzi krokvy. Rozmer tepelnej izolácie treba zvoliť v závislosti od šírkového modulu krokiev – 1 000 alebo 1 200 mm.

01 | Tepelná izolácia medzi krokvami
01 | Tepelná izolácia medzi krokvami | Zdroj: Isover

02 | Druhá vrstva tepelnej izolácie

Na prvú tepelnoizolačnú vrstvu medzi krokvami sa položí druhá vrstva tepelnoizolačných dosiek v kolmom smere na krokvy.

02 | Druhá vrstva tepelnej izolácie
02 | Druhá vrstva tepelnej izolácie | Zdroj: Isover

03 | Pripevnenie parobrzdy

Na uloženú tepelnú izoláciu sa pripevní parobrzda pomocou sponiek, ktoré sa nastrelia v mieste krokiev. Sponky sa prelepia systémovou jednostrannou lepiacou páskou. Pre urýchlenie montáže sa môže na prichytenie parobrzdy použiť fixačná lepiaca páska.

03 | Pripevnenie parobrzdy
03 | Pripevnenie parobrzdy | Zdroj: Isover

04 | Prelepenie spojov fólie

Jednotlivé pásy parobrzdy sa kladú so vzájomným presahom 100 mm. V mieste spojenia dvoch pásov sa parobrzdy prelepia jednostrannou lepiacou páskou.

04 | Prelepenie spojov fólie
04 | Prelepenie spojov fólie | Zdroj: Isover

05 | Napojenie na štítovú konštrukciu

V mieste styku strešnej konštrukcie so štítovou stenou sa parobrzda uloží s presahom min. 50, optimálne 100 mm. Parobrzda sa na štítovú stenu nalepí pomocou trvalo elastického tmelu aplikovaného v hrúbke 6 až 8 mm.

05 | Napojenie na štítovú konštrukciu
05 | Napojenie na štítovú konštrukciu | Zdroj: Isover