Fenestra Sk – čiže desať rokov intenzívneho vývoja kvality a odbornosti
Galéria(1)

Fenestra Sk – čiže desať rokov intenzívneho vývoja kvality a odbornosti

Partneri sekcie:

Desať rokov pôsobenia značky FENESTRA Sk na slovenskom trhu bol v znamení úspechu. Veď ako nazvať príbeh, keď sa z podniku so 60-miliónovým ročným obratom stal jeden z lídrov na trhu hliníkových konštrukcií a plastových výplní otvorov, pričom budúci rok by jeho obrat mal prekročiť jednu miliardu Sk. „Neriskovali sme, boli sme poučení z vlastných chýb, ale i chýb iných z minulosti a hlavne sme sa sústredili a rozvíjali tie firemné procesy, ktoré sú z hľadiska nášho predmetu podnikania najdôležitejšie,“ opisuje princípy svojho podnikania Ing. Štefan Laktiš – konateľ spoločnosti FENESTRA Sk so sídlom v Zlatých Moravciach.

——- Komerčná prezentácia spoločnosti FENESTRA Sk, s. r. o. ——-

Pozrime sa na situáciu spred desiatich rokov, keď Fenestra sk vstupovala na slovenský trh. Hovoríte, že ste sa sústredili na hlavný predmet svojej činnosti. Čo ešte rozhodlo o úspešnom etablovaní vašej spoločnostiω

S mojím spoločníkom Ing. Jozefom Pavolom sme sa snažili kontinuálne nadviazať na našu predchádzajúcu činnosť a spočiatku sme sa len v menších objemoch venovali výrobe plastových okien, dverí a špeciálnych konštrukcií.

Od nášho vzniku sme výrobu plastových okien a dverí spojili s profilovým systémom Rehau. Produktové portfólio tejto značky umožňuje výrobu všetkých prvkov v kategórii plastových konštrukcií, nevynímajúc špeciálne konštrukcie, akými sú plastové zimné záhrady alebo presklené fasády. Na pozadí náročnejších konštrukcií sa nám podarilo vytvárať odborný personálny predpoklad na ďalší rozvoj.

Akým smerom sa tento rozvoj uberalω

Dôraz na kvalitu sa stal jedným z hlavných princípov fungovania našej spoločnosti, a to v obchodnej, projekčnej, výrobnej, riadiacej, ako i kontrolnej činnosti. Potvrdením tejto idey je aj certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001, ktorý bol Fenestre Sk udelený v roku 2000 ako jednému z prvých producentov stavebných výplní a presklených plášťov na Slovensku. Snažili sme sa vstupovať aj do väčších projektov hlavne v oblasti hliníkovej fasádnej produkcie, ale nie za každú cenu. Samozrejme, naďalej sme veľmi pozorne sledovali a analyzovali vývoj trhu a popri zvyšovaní produkcie sme sa sústredili na realizácie v oblasti ucelených objektových fasádnych riešení.

To je už divízia hliníka, s ktorou ste začali v roku 1999. Rozšírili ste aj rad partnerov a dodávateľovω

V produkcii hliníkových konštrukcií sa orientujeme na profilové systémy Schüco, Hueck-Hartmann a Wicona. Pri ich aplikácii úzko spolupracujeme s viacerými architektonickými kanceláriami a developermi na významných projektoch v Bratislave, ale aj v iných regiónoch Slovenska, napríklad v Banskej Bystrici a Košiciach. Keď sme v roku 2005 pripravovali projekt rekonštrukcie bratislavského Presscentra, prvýkrát sme vstúpili aj na pôdu konštruovania profilových systémov. Pre túto budovu sme spolu s firmou Schüco doslova „ušili“ profil na mieru, ktorý sme  následne spracovali do podoby blokových fasád.

Jedným z vážnych problémov slovenského stavebníctva je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Ako to riešite a aký dôraz kladiete na ľudské zdrojeω

Obrovský nedostatok odborných kapacít ani pre nás nie je jednoduchý, pretože oblasť našej produkcie vo fasádnej technike je špecifická. Našťastie, pred piatimi rokmi sa nám podarilo okrem nami vychovaných odborníkov angažovať aj skupinu ďalších konštruktérov a popri nich sa snažíme vychovávať ďalších kvalitných projektantov a obchodno-technických pracovníkov. Oni musia vedieť urobiť koncept, zohľadniť všetky architektonické, konštrukčno-technické, plánovacie a ekonomické požiadavky vzhľadom na technologickú realizovateľnosť projektu. Hneď na začiatku by mali vedieť prispôsobiť projekt pre dané prostredie a byť partnerom aj generálnemu projektantovi alebo investorovi pri stanovovaní alternatívnych optimálnych riešení.

Na desiate výročie vzniku vašej spoločnosti ste si pripravili darček v podobe novej výrobno-administratívnej základne v Zlatých Moravciach. Čo to znamená pre zvyšovanie vašej produkcieω

Nová výrobná hala s plochou viac ako 4 100 m2 sa už od apríla využíva na výrobu PVC okien a dverí a zároveň sčasti aj na skladovanie a temperovanie PVC profilov pred spracovaním. Súčasné technologické kapacity umožňujú vyrábať 300 kusov okenných jednotiek za zmenu, čo je cca 75 000 kusov okenných jednotiek za rok. Súbežne s touto novostavbou sa ukončila aj rekonštrukcia haly na výrobu hliníkových fasád spolu s novostavbou administratívnych priestorov spoločnosti. Táto hala s rozlohou 1 750 m2 bola daná do užívania v máji roku 2007 spolu s administratívnou budovou, a tým sa ukončila výstavba celého moderného areálu.

Tieto uskutočnené stavebné, technologické a softvérové investície, ktoré umožňujú aplikáciu vnútropodnikových automatizovaných riadiacich a informačných systémov, vytvárajú predpoklad na zvládnutie náročných zámerov spoločnosti aj v najbližšom období.

O správnosti cesty orientovanej na inovácie a kvalitu hovorí množstvo referenčných stavieb, z ktorých časť možno vidieť na internetovej stránke: www.fenestrask.sk.