00 shutterstock 1685631091

Aj sklo môže pomôcť ochrániť pred hlukom

Partneri sekcie:

Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz hlučnejšie. Či už je to hluk dopravy, rôznych výrobných závodov, stavebné procesy, alebo bývate, prípadne pracujete, v rušnejšej časti mesta. Dlhodobý hluk môže spôsobovať nielen nesústredenosť, ale aj zhoršovať spánok a tým aj imunitu. Obťažovanie hlukom je dokonca po novom zaradené medzi psychosociálne účinky hluku. Aj okná v tomto vedia pomôcť – stačí použiť protihlukové sklá, ktoré sú vo svete už bežným štandardom.

Protihlukové sklá ochránia pred nežiaducim nadmerným hlukom a možno ich kombinovať aj s inými vlastnosťami skiel, ako sú napríklad termoizolačné vlastnosti, design či nízkoúdržbové sklá, alebo protislnečné sklá.

Čo treba brať do úvahy pri výbere skla

Vybrať vhodné sklo na exteriérové alebo aj interiérové zasklené plochy nie je jednoduché. Treba zobrať do úvahy viacero faktorov. Hlavnú úlohu zohráva prostredie, ktorému je potrebné sklá na budove prispôsobiť. Orientáciu v problematike zlepší zodpovedanie niekoľkých základných otázok:
Aká je orientácia budovy na svetové strany? Podľa toho sa mení aj intenzita svetla a potreba protislnečnej ochrany aj priepustnosť svetla. Aká je požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla? Sú známe požiadavky na zvýšenú bezpečnosť? Aké sú požiadavky architektov na mieru reflexnosti skiel – má mať budova zrkadliaci efekt alebo má byť neutrálna? A v neposlednom rade sú, samozrejme, dôležité akustické požiadavky, vyjadrené indexom zvukovej nepriezvučnosti.

shutterstock 565051387
Zdroj: Shutterstock
POZOR!
Podcenenie návrhu môže mať ďalekosiahle následky. Akustický návrh zasklenia totiž okrem iného definuje požiadavku na stavebnú hĺbku rámu okna. Ak sa teda návrh podcení alebo sa robí dodatočne, je možné, že na správne sklo jednoducho „nezostane dostatok miesta“.

Ako zlepšovať akustické vlastnosti skla?

Aby sklo fungovalo ako ochranná bariéra pred nežiaducim hlukom, musí mať určité parametre. Netreba pritom zabúdať, že zvuk sa správa inak ako teplo. Jednoducho je to iný fyzikálny jav. Znamená to napríklad, že systém, ktorý dobre tepelne izoluje, nemusí automaticky zaručiť aj dobrú zvukovú izoláciu.

Lepšie zvukovoizolačné vlastnosti skla možno dosiahnuť niekoľkými spôsobmi:
1. hrubšie sklo,
2. asymetrická skladba izolačného dvojskla alebo trojskla,
3. vrstvené (inak známe aj ako laminované) sklo s akustickou fóliou.

Pri jednoduchom skle sa dá nepriezvučnosť zlepšiť väčšou hrúbkou skla. Čím hrubšie sklo, tým viac zvuku sa od neho odrazí a menej prejde. To je však možné použiť prakticky len pri interiérovom skle, navyše v obmedzenej miere.

01 jednoduche sklo
Zdroj: Saint-Gobain Building Glass

Pri izolačnom skle (teda známom dvojskle či dnes už skôr trojskle) sa k prestupu hluku pridáva vplyv rezonancie. Plyn, ktorým je izolačné sklo plnené, prenáša pri niektorých frekvenciách vibrácie. Toto je možné zlepšiť použitím nerovnako hrubých skiel v skladbe izolačného skla – síce to problém nerieši úplne ale posúva ich do iného spektra.

02 Izolacne sklo
Zdroj: Saint-Gobain Building Glass

Lepším riešením je použitie laminovaných skiel s akustickou fóliou PVB fóliou Stadip Silence, ktoré navyše riešia aj problém tzv. kritických frekvencií – napr. pre sklo hrubé 4 mm sú kritické frekvencie v pásme medzi 2 – 4 kHz. Akustická fólia sa laminovanom skle nachádza medzi jednotlivými sklenými tabuľami.

Pozor nezamieňať s reklamnými fóliami, ktoré sa niekedy dodatočne lepia na sklo!

03 Vrstvene sklo

Zdroj: Saint-Gobain Building Glass

Bonus navyše
Izolačné sklá, ak majú v skladbe aj vrstvené sklo, môžu slúžiť aj ako bezpečnostné. Bezpečnostné sklo je sklo, ktoré vás v závislosti od spôsobu použitia ochráni pred vlámaním alebo zabráni zraneniu osôb.

Izolačné sklo = multifunkčné sklo

Sklo v okne musí podľa požiadaviek stavby plniť viac funkcií ako len riešiť bežne vnímaný únik tepla. Okrem priehľadnosti, ktorú berieme ako samozrejmosť, vplýva sklo na celkový dizajn okna. S tým súvisia protislnečné vlastnosti, akustické parametre, ochrana pred poranením osôb, ochrana pred vlámaním, samočistiace schopnosti a pod. Je potrebné vnímať, že sklo nie je len komoditou, ale funkčným prvkom okna.

Častý omyl z praxe: trojsklo je akusticky výrazne iné ako dvojsklo

Jedným z častých omylov v praxi je podvedomé pripodobňovanie zmien vlastností pri odlišných parametroch. Mnoho ľudí je presvedčených, že medzi akustickými vlastnosťami dvojskla a trojskla je zásadný rozdiel. Sú presvedčení, že vďaka hmote je trojsklo akusticky oveľa lepšie, iní zapĺňajú diskusné fóra zaručenými informáciami, že staré okno s dvojsklom bolo lepšie (v tomto prípade ide pravdepodobne o negatívny vplyv montáže alebo sentimentalitu). Ak sa však pozrieme na hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti Rw zistíme, že pri bežných skladbách sú si dvojsklo a trojsklo dosť podobné.

Dvojsklo Trojsklo
Skladba Rw Skladba Rw
4 – 16 – 4 30 dB 4 – 12 – 4 – 12 – 4 31 dB
6 – 16 – 4 34 dB 6 – 12 – 4 – 12 – 4 36 dB

Častý omyl z praxe: len dvojsklo vám proti hluku naozaj pomôže

Ďalší bežný omyl sa týka skla v interiéri. Častá je požiadavka na zhotovenie sklenej priečky z dvojskla práve z dôvodu obavy z prestupu hluku. Opäť, ak sa pozrieme na hodnotu Rw tak lepšie vychádza použitie vrstveného skla s akustickou fóliou SGG Stadip Silence.

Skladba (hrúbka) Rw
SGG Cimaplus 4 – 16 – 4 (24 mm) 30 dB
SGG Stadip Silence ® 66.2 (13 mm) 34 dB

Čo hodnotu zvukovej nepriezvučnosti RW neovplyvňuje a čo má naozaj zásadný vplyv?

Na hodnotu Rw nemá priamy vplyv:
• kalenie skla,
• pokovovanie, teda druh povlaku,
druh plynu v izolačnom skle (len čiastočný vplyv).

Tieto úpravy majú však výrazný vplyv na iné vlastnosti, najmä na tepelnoizolačné.
Akustické vlastnosti skla môžeme zásadne zlepšiť:
• použitím hrubšieho skla,
• asymetrickou skladbou izolačného skla,
• použitím vrstveného skla s akustickou fóliou STADIP SILENCE.
POZOR!
Nezabudnite, že zvukovoizolačné vlastnosti závisia nielen od samotného skla, ale aj od rámov a tesnenia, najmä však od kvality montáže.

Ako teda vybrať to správne sklo?

V prvom rade je podstatné uvedomiť si, aké funkcie má sklo plniť. Najmä v prípade okien sa prípravná a návrhová fáza podceňujú a očakávania sa potom nemusia splniť.

Dobrou pomôckou môže byť kontrolný zoznam sumarizujúci potrebné vlastnosti a vstupné údaje.

Dôležité je položiť si tie správne otázky

  • Sú definované požiadavky na akustiku (Rw)?
  • Ako možno riešiť požiadavku na protislnečnú ochranu? Je definovaný požadovaný solárny faktor skiel (g)? Ak nie, sú žalúzie ovládané automaticky, a teda budú protislnečnou ochranou, alebo o nich nie je možné uvažovať a je potrebné použiť sklá s vlastnosťami chrániacimi pred slnkom?
  • Existuje svetlotechnický posudok? Je definovaná požiadavka na priepustnosť svetla (TL)?
  • Aké je očakávanie v súvislosti s mierou reflexie (Lre, v %) – viac alebo menej reflexné sklo? Pre bežnú stavbu sú vhodnejšie neutrálne sklá s nízkou reflexiou.
  • Sú definované požiadavky na ochranu pred poranením osôb, vlámaním, prípadne požiadavky na funkciu zábradlia?
  • Aká je požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla skla (Ug), prípadne celej výplne (Uw)?

Ak je do prípravy už zapojený niekto z dodávateľov výplní otvorov, resp. okien, bolo by dobré konzultovať a koordinovať s ním náš návrh.

Softvér ako pomôcka

Okrem správnych kontrolných otázok je pre projektantov a architektov určený softvér na návrh správnej skladby zasklenia CALUMEN. Výstupom z neho je technický list s definovanými hodnotami prestupu svetla, solárneho faktora, súčiniteľa prechodu tepla, uvedená je aj trieda bezpečnosti, samozrejme aj nepriezvučnosť.

V prípade záujmu o používanie softvéru kontaktujte fasady.cz@saint-gobain.com.

Článok vznikol vďaka podpore spoločnosti Saint-Gobain Building Glass.