Galéria(5)

Zelená strecha Eco-Active

Partneri sekcie:

„Som architekt a zároveň sa zaoberám stavebnou činnosťou. Celý svoj profesijný život sa venujem najmä strechám. Zákazníci sa ma často pýtajú, či aj pri nich existujú nejaké trendy a novinky. V tomto seriáli sa preto s vami rád podelím o svoje poznatky.“ Ing. arch. Ján Briežnik

Dnes najmä v mestách dochádza k hromadnej výstavbe, ktorou sa stále viac zahusťuje životný priestor a zmenšuje podiel pôvodnej zelenej plochy. Riešením tejto situácie je využitie plochých striech ako aktívneho priestoru, ktorý zároveň sprostredkúva kontakt jeho obyvateľov s prírodou.

Konkrétnym príkladom zelenej strechy je línia Eco-Active od výrobcu Icopal.

Ide o ucelený systém z jednej ruky zložený z týchto častí:

● vegetačná – vrchná pohľadová vrstva,
● retenčná – zadržiava vlhkosť pre rast rastlinstva a zabraňuje vysychaniu,
● drenážna – odvádza nadbytočnú vodu zo strechy, chráni koreňový systém pred hnilobou počas výdatných dažďov,
● hydroizolačná – zabraňuje prieniku vlhkosti do objektu.

Tzv. extenzívna zelená strecha je tvorená nízkou zeleňou (do 150 mm), ktorá sa dokáže udržať a rozvíjať sama. Má schopnosť prispôsobiť sa daným podmienkam a nie je náročná na starostlivosť. Sú to hlavne machy, rozchodníky, trávy a byliny.

Obytný súbor Vinohradis Bratislava
Obytný súbor Vinohradis Bratislava

A aké výhody získate, ak sa rozhodnete pre zelenú strechu, resp. strešnú terasu Icopal Eco-Active?:
● atraktívny prírodný vzhľad,
● aktívne využitie strechy,
● zvýšenú protipožiarnu ochranu,
● zdravšie prostredie viazaním prachu a filtrovaním škodlivín,
● ochranu pred extrémnymi teplotami,
● ochranu pred hlukom,
● predĺženie životnosti hydroizolácie.

Obytný súbor Vinohradis Bratislava

Ing. arch. Ján Briežnik

Text: Ing. arch. Ján Briežnik

Zdroj: PR článok spoločnosti BRAMAC