BMI Trendy v strechách press 38 1

Environmentálna strecha

V tomto seriáli vám postupne predstavujeme výnimočné riešenia a materiály, ktoré môžu byť pre vás inšpiráciou.

Znečisťovanie ovzdušia a z toho vyplývajúce klimatické zmeny spolu s globálnym otepľovaním sa stali v celosvetovom meradle jednou z najväčších výziev pre inovácie aj v oblasti strešných riešení. Rovnako v našich lokálnych podmienkach dochádza k stále častejším extrémom počasia, ktoré majú negatívny dosah na zdravie obyvateľov.

Aj z tohto dôvodu spoločnosť BMI priniesla na trh nový inteligentný SBS modifikovaný asfaltovaný pás najvyššej kvality BMI Icopal Eco-Activ s povrchom Noxite®, ktorý zo znečisteného ovzdušia odstraňuje nežiadúce oxidy dusíka NOx a vytvára čistejšie a zdravšie prostredie.

maly BMI Trendy v strechách press 41
Zdroj: Bramac
BMI Trendy v strechách press 41
Zdroj: Bramac

Príklad

Strešná plocha so 100 m² asfaltovaného pásu Icopal Eco-Activ dokáže očistiť za jeden rok také množstvo emisií oxidu dusíka, ktoré vyprodukuje jedno osobné vozidlo, ktoré ročne najazdí 20 000 km.

Navyše biela farba posypu výrazne prispieva k znižovaniu prehrievania strešných plášťov a okolia budov.

Foto bieleho posypu detail
Foto bieleho posypu detail | Zdroj: Bramac

Výhody strechy Icopal Eco-Active: 

  • aktívny povrch asfaltovaného pásu čistí životné prostredie od oxidov dusíka (NOx) pochádzajúcich zo znečistenia dopravou a priemyslom;
  • biely povrch s vysokou odrazivosťou eliminuje prehrievanie strechy v letnom období – znižuje teplotu krytiny až o 15 °C;
  • úspora nákladov na klimatizovanie vnútorných priestorov;
  • vysoká životnosť daná odolnosťou asfaltového pásu proti vysokým a nízkym teplotám;
  • jednoduchá a rýchla spracovateľnosť ohľaduplná k životnému prostrediu;
  • umožňuje staviteľom novostavieb a rekonštrukcií splniť čoraz náročnejšie environmentálne ciele stanovené stavebnými predpismi;
  • záruka na hydroizolačnú funkčnosť až 20 rokov (pri splnení požiadaviek strešnej skladby).
3 BMI Trendy v strechách press 39
Zdroj: Bramac

BMI pecat 20 rokov zaruka

Viac informácií o strešnom riešení BMI Icopal Eco-Active s povrchom Noxite® nájdete na www.icopal.sk.