Zelená strecha

Partneri sekcie:

V štyroch častiach seriálu Výnimočné riešenia plochých striech vám postupne predstavujeme riešenia a materiály BMI Icopal, ktoré môžu byť pre vás inšpiráciou.

Strecha nemusí plniť len svoju základnú funkciu ochrany pred dažďom. Môže byť aj estetickým prvkom domu alebo rozšíreným obytným priestorom, ktorý ponúka úžasné výhľady.

Dnes najmä v mestách dochádza k hromadnej výstavbe, ktorou sa stále viac zahusťuje životný priestor a zmenšuje sa podiel pôvodnej zelenej plochy. Riešením tejto situácie je využitie plochých striech ako aktívneho zeleného priestoru, ktorý zároveň sprostredkúva kontakt obyvateľov s prírodou.

Zelenú strechu BMI Icopal má aj polyfunkčný objekt Vodotika v Bratislave. | Zdroj: Bramac

Spoločnosť BMI Icopal vám dokáže zabezpečiť ucelený systém zelenej strechy „z jednej ruky“.

 • Vegetácia – nenáročná a odolná nízka zeleň.
 • Substrát – optimálne zloženie pre koreňový systém rastlín a ich správnu výživu.
 • Retencia – vrstva zadržiavajúca vlhkosť pre vegetáciu.
 • Drenáž – odvádza nadbytočnú vodu zo strechy, čo zabráni hnilobe koreňov počas výdatných dažďov.
 • Hydroizolácia – zabraňuje prieniku vlhkosti do objektu.
Objekt Zuckermandel v Bratislave so Zelenou strechou BMI Icopal. | Zdroj: Bramac

Jedinečnosť a hlavné výhody Zelenej strechy BMI Icopal spočívajú v:

 • atraktívnom prírodnom vzhľade s možnosťou aktívneho využitia strechy,
 • rýchlej aplikácii vďaka minimu vrstiev,
 • vysokej retenčnej kapacite,
 • nízkych stratách (množstvá prispôsobené streche, balenia po m²),
 • odolnosti proti zľahnutiu a prešľapnutiu skladby,
 • predlžení životnosti hydroizolácie,
 • ochrane pred extrémnymi teplotami a hlukom,
 • zvýšení ochrany strechy pred požiarom.
Ďalšou inšpirujúcou referenčnou stavbou sú bytové domy Vtáčnik v Bratislave. | Zdroj: Bramac

 V seriáli sa venujeme týmto riešeniam na ploché strechy:

 • Strecha s ochranou proti prehriatiu
 • Zelená strecha
 • Plochá strecha so zvýšenou odolnosťou
 • Environmentálna strecha

Viac informácií získate na www.icopal.sk

ZDROJ: PR článok BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.