ASB Články na tému

protipožiarne dosky

Je známe, že drevo a výrobky na báze dreva sú bez dodatočných úprav a ochrany horľavé a zápalné. Pokrytím stavby nehorľavými cementotrieskovými doskami CETRIS® možno dosiahnuť požiarnu odolnosť nosných i obvodových stien.

Schopnosť stavebných materiálov odolávať ohňu významným spôsobom spomaľuje jeho šírenie v budovách. Umožňuje tým v prvom rade vyššiu bezpečnosť, predlžuje čas potrebný na evakuáciu, a teda ochranu ľudských životov. Znižuje sa aj pravdepodobnosť poškodenia majetku v prípade ohrozenia ohňom.