image 78958 25 v1
Galéria(19)

Progresívne izolácie pred chladom, teplom aj vodou

Partneri sekcie:

Hydroizolácia aj tepelná izolácia na sklady, výrobné haly, nákupné centrá, bytové domy, ale aj bazény. To všetko ponúkajú štyri príklady invenčných izolácií na súčasných realizáciách či rekonštrukciách. Dnes už nestačí, aby izolácia chránila pred chladom, teplom či vodou – musí spĺňať aj množstvo ďalších nárokov. Akých? Štyri inšpiratívne tipy prinášajú odpoveď.

01 MG 4541
01 foto
01 Kingspan
01 Sconto
02
02 foto
02 Kingspan
02 Sconto

Obchodný dom SCONTO Nábytok, Bratislava

Hydroizolačné mPVC fólie

Obchodný dom SCONTO Nábytok, Bratislava

V jednej z obchodno-priemyselných zón v Bratislave vyrástli nedávno dve haly s plochými strechami s celkovou rozlohou 17 000 m2. Jednou z nich je nový Obchodný dom spoločnosti SCONTO Nábytok, s. r. o., druhou o niečo nižší sklad nábytku tej istej spoločnosti. Investor si zvolil zastrešenie oboch objektov mPVC fóliami Monarplan® od spoločnosti Icopal, a. s. Ide o hydroizolačné mPVC fólie, ktoré dokážu odolávať rôznym poveternostným vplyvom a vyznačujú sa jednoduchou rýchlou aplikáciou a dlhou životnosťou. Využívajú sa na zastrešenie priemyselných i administratívnych objektov a umožňujú aplikáciu vo všetkých ročných obdobiach. Výhodou je aj ich nízka hmotnosť, ktorá spôsobuje len minimálne zaťaženie nosnej konštrukcie stavby.

Obchodný dom SCONTO Nábytok, Bratislava

Zastrešenie celého objektu sa uskutočnilo na prelome apríla a mája 2015 a trvalo približne tri týždne. Ako najvhodnejšie riešenie sa pre investora ukázala nasledujúca skladba strechy so zateplením: Na podklad, ktorý tvoril trapézový plech, položila realizačná spoločnosť ELORA Slovakia, s. r. o., polyetylénovú fóliu. Tá plní v skladbe strechy úlohu parozábrany. Realizátor potom strechu zateplil minerálnou vlnou. Prekladala sa v dvoch vrstvách, v hrúbke 14 cm a 6 cm. Nasledovalo mechanické kotvenie mPVC fólie. Vzhľadom na silné sanie vetra na streche už pôvodný návrh počítal s tromi rôznymi šírkami pásov tejto fólie. Hydroizolačné pásy sa medzi sebou zvárali v presahoch horúcim vzduchom pomocou prístrojov Leister/Varimat. Svetlíky, oceľové nosníky a bezpečnostné úchyty na streche sa opracovali detailovou fóliou Monarplan® D, ktorá sa ručne zvárala v spojoch.

Obchodný dom SCONTO Nábytok, Bratislava

Obchodný dom SCONTO Nábytok, Bratislava

FOTO, DETAIL: Martin Matula, Icopal

Holidaypark, Kováčová

Hydroizolačná membrána na bazény

Holidaypark, Kováčová

Termálne kúpalisko v Kováčovej prešlo pred dvomi rokmi rozsiahlou rekonštrukciou a zmenilo sa na aquapark s vonkajšou i vnútornou časťou na celoročné využívanie. Pri realizácii dvoch vnútorných a dvoch vonkajších bazénov sa vo významnej miere uplatnili výrobky spoločnosti Mapei. Náročná realizácia všetkých štyroch bazénov trvala tri mesiace. V rámci prípravy podkladu sa povrch dna a stien bazénov musel pred nanesením hydroizolačnej vrstvy reprofilovať použitím cementových mált. K zvýšeniu životnosti bazénových telies prispieva aplikácia hydroizolačnej membrány Mapelastic, t. j. dvojzložkovej malty na báze cementových spojív, jemného triedeného kameniva, špeciálnych prísad a syntetických polymérov, aplikovanej v celkovej hrúbke vrstvy 2 mm. Vzhľadom na menšie hrúbky sa zapracováva do prvej vrstvy sklotextilná mriežka odolná proti alkáliám.

Holidaypark, Kováčová

Pri izolovaní bazénových detailov – styk stena – podlaha, stena – stena – sa využili pružne pogumované pásy Mapeband, ktoré vďaka svojej elasticite zvládajú vzniknuté napätia v týchto miestach. Pri realizácii obkladových prvkov vnútorných a vonkajších bazénov sa použil Keraflex, t. j. špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom a s predĺženou dobou zavädnutia. Na výplň pevných škár bolo nevyhnutné aplikovať z pohľadu použitej mineralizovanej termálnej vody chemicky odolnú škárovaciu maltu. Preto sa použil Kerapoxy, t. j. dvojzložkový výrobok na báze epoxidovej živice plnený kremičitým pieskom a špeciálnymi komponentmi, vyznačujúci sa odolnosťou proti kyselinám a umývateľnosťou. Odoláva aj prípravkom bežne používaným pri čistení bazénov.

Holidaypark, Kováčová

FOTO: Mapei

Nová doba, Bratislava

Tepelnoizolačný kontaktný systém

Bytový dom „Nová doba 1“ bol postavený a odovzdaný do užívania v roku 1934, v povojnovom období, v čase najväčšej bytovej krízy. Má 166 bytov a zaujme najmä ojedinelou konštrukčnou skladbou.

Bytový dom „Nová doba 1“ bol postavený a odovzdaný do užívania v roku 1934, v povojnovom období, v čase najväčšej bytovej krízy. Má 166 bytov a zaujme najmä ojedinelou konštrukčnou skladbou.

Bytový dom Nová doba 1 bol odovzdaný do užívania v roku 1934 ako odpoveď na otázku, akou cestou sa má uberať architektúra 20. storočia pri riešení bytovej krízy. Je výsledkom revolúcie v myslení a majstrovstvom architektonickej práce architekta Fridricha Weinwurma. Svojím oceľovým skeletom predstavuje Nová doba 1 na to obdobie príklad majstrovskej inžiniersko-stavebnej činnosti. Stavba narysovala smernice novodobého stavebníctva, kde sa začal klásť dôraz na starostlivé vyhotovenie izolácií, či už tepelných, alebo zvukových.

Podoba stavby pred rekonštrukciou...

Podoba stavby pred rekonštrukciou…

Bytovú krízu nahradila kríza energetická a Novú dobu bolo nutné zatepliť. Hlavnú časť tvorilo zateplenie obvodového plášťa zhotovené tepelnoizolačným kontaktným systémom novej generácie, a to weber.therm plus ultra s tepelnou izoláciou Kingspan Kooltherm K5 na báze rezolovej peny, sanácia obvodových stien spodnej časti budovy, výmena okenných výplňových konštrukcií, dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, hlavných vstupov, brán a výkladov nebytových priestorov, vyregulovanie systému teplej vody, obnova rozvodov studenej vody, plynovodu, obnova a modernizácia elektroinštalácie. Záver celého projektu „Obnovy Novej Doby“ potom tvorila úprava komunikácií a nádvoria bytového komplexu. Realizácia sa uskutočnila uplynulý rok a projektovú dokumentáciu vypracoval Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava, pod vedením prof. Zuzany Sternovej.

... a po rekonštrukcii.

 … a po rekonštrukcii.

Jadro dosiek Kingspan Kooltherm K5 tvorí tuhá rezolová pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou. Výpočtová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ je 0,020 W/(m . K).

Jadro dosiek Kingspan Kooltherm K5 tvorí tuhá rezolová pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou. Výpočtová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ je 0,020 W/(m . K).

(S použitím podkladov Ing. Mgr. Emílie Matuškovej, Mannviess, s. r. o.)
ARCHÍVNE FOTO: Archív Emílie Matuškovej
FOTO: Kingspan Izolácie

Hustopeče, Modletice, Nový Jičín

Izolácia veľkorozponových plochých striech

Strešný plášť Hustopeče

Strešný plášť Hustopeče

Logistické centrum Modletice

Logistické centrum Modletice

Tabačka Nový Jičín

Tabačka Nový Jičín

V spolupráci spoločností Saint-Gobain Construction Products CZ, divízia Isover a Kovové profily, spol. s r. o., vznikol komplexný a staticky výkonný systém veľkorozponových plochých striech na trapézovom plechu s názvom Protectroof. Tieto ľahké strešné plášte využívajú dlhoročné skúsenosti obidvoch partnerov, ktorí sa už od roku 2002 venujú ľahkým požiaru odolným strechám na trapézovom plechu. Systém má rozsiahlu variabilitu kombinácií tepelných izolácií z minerálnej vaty, penového polystyrénu a PIR dosiek a v súčasnosti najvýkonnejšu statiku, ktorá umožňuje ešte ekonomicky výhod­nejšie navrhovať strešné plášte s požiarnou odolnosťou REI 15 – REI 45. K ďalším výhodám týchto strešných plášťov patria: sú vhodné aj na obchodné centrá, poskytujú variantné riešenie na zaistenie rôznych požiadaviek na požiarnu odolnosť, požiarny pás, nešírenie požiaru atď., sú ekonomicky výhodné vďaka možnej kombinácii všetkých prvkov systému, výrazne znižujú hmotnosť plášťa vďaka použitiu ľahkých izolantov Isover a univerzálne sa používajú na hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy. Investori a projektanti tak dostávajú k dispozícii efektívny systém, ktorý sa dá využiť na výrobné i skladovacie haly, ale aj na obchodné centrá a iné veľkorozponové halové konštrukcie.

Protectroof 45 MW – strešný plášť s dvojvrstvovou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny

 1. Hydroizolačné vrstvy (fólia alebo asfaltové pásy)
 2. Horná vrstva izolačných dosiek z minerálnej (kamennej) vlny ISOVER S (ISOVER S-i), min. hr. 50 mm s posunom škár v obidvoch smeroch
 3. Spodná vrstva izolačných dosiek z minerálnej (kamennej) vlny ISOVER P (ISOVER R, ISOVER T-i, ISOVER T, ISOVER LAM30, ISOVER LAM50), min. hr. 100 mm)
 4. Parotesná zábrana
 5. Oceľový trapézový plech

Protectroof 30 EPS – strešný plášť s kombinovanou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a penového polystyrénu EPS

 1. Hydroizolačné vrstvy (fólia alebo asfaltové pásy)
 2. Tepelnoizolačná vrstva Isover EPS
 3. Požiarna deliaca a tepelnoizolačná vrstva dosiek z minerálnej (kamennej) vlny ISOVER P 2 x 30 mm s posunom škár v obidvoch smeroch
 4. Parotesná zábrana
 5. Oceľový trapézový plech

Protectroof 30PIR – strešný plášť s kombinovanou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a PIR

 1. Hydroizolačné vrstvy (fólia alebo asfaltové pásy)
 2. Tepelnoizolačná vrstva PIR
 3. Požiarna deliaca a tepelnoizolačná vrstva dosiek z minerálnej (kamennej) vlny ISOVER P 2 x 30 mm s posunom škár v obidvoch smeroch
 4. Parotesná zábrana
 5. Oceľový trapézový plech

FOTO, SCHÉMY: Saint-Gobain Construction Products CZ, divízia Isover

Článok bol uverejnený v časopise ASB.