Podkladové profily pre HS portály: Významne redukujú budúce tepelné straty

Zdražovanie energií a neustále sa sprísňujúce legislatívne požiadavky na triedu energetickej náročnosti budov vedú k hľadaniu nových riešení. Ako je známe, o celkovej energetickej náročnosti budovy rozhodujú detaily a ich vyhotovenie. Nemenej významnú úlohu zohráva materiál, dnes skôr hovoríme o celom systémovom riešení, ktorý je použitý na riešenie rôznych detailov.

Medzi priekopníkov, ktorí sa práve vývojom a spracovaním izolačných materiálov zaoberajú, bezpochyby patrí spoločnosť Termopan. Tá ponúka nové produkty vyrobené z polotovarov na báze polyuretánu, ako sú napríklad Purenit alebo PIR peny, ktoré sú vhodné na použitie pri zabudovávaní otvorových výplní, t. j. okien, dverí či zdvižne posuvných dverí (HS portálov) do stavebného otvoru.

Zdroj: Termopan

Základom pre úspešné zvládnutie akejkoľvek realizácie je správne dimenzovanie materiálu a použitie kvalitných okien, dverí, prípadne HS portálov, pričom kvalita materiálu je síce dôležitá, nie však jediná podmienka úspešného výsledku. Nemenej významným faktorom je správny postup zabudovania týchto prvkov do stavby. Napríklad pripojovacia škára rámu okna, dverí alebo HS portálu a jej vyhotovenie býva veľmi často práve tým podceňovaným detailom, ktorý má zásadný vplyv na tepelnotechnické vlastnosti stavby.

Zdroj: Termopan

Renomovaní výrobcovia v súčasnosti ponúkajú pre okná a dvere podkladové profily z Purenitu alebo Purenit sendviče, ktoré sú upravené pre daný profilový systém. Ich hlavnými výhodami sú:

  • výborné tepelnotechnické vlastnosti,
  • vysoká pevnosť v tlaku (nedochádza k prešľapaniu, deformácii vplyvom zaťaženia otvorovou výplňou),
  • odolnosť proti vlhkosti a vode,
  • opracovanie na stavbe bežnými nástrojmi,
  • možnosť natavenia asfaltovej hydro­izolácie,
  • možnosť ošetrenia tekutou hydroizoláciou.
Zdroj: Termopan

Samotnou kapitolou sú potom HS portály, ktoré sú dnes obľúbeným prvkom v architektúre. Ponúkajú široké použitie od rodinných alebo bytových domov cez hotely, kancelárske budovy až po nemocnice. HS portály, ktoré sú tvorené veľkými tabuľami izolačných skiel vsadenými do hliníkových/plastových/drevených profilov krídiel a rámov, sú veľmi ťažké. Práve pre veľkú hmotnosť dochádza pri ich používaní k dynamickému namáhaniu, ktoré si vyžaduje tuhý základ.
Pre HS portály ponúka naša spoločnosť špeciálne vyvinutý podkladový profil Purenit, ktorý sa vyznačuje:

  • výbornými tepelnotechnickými vlastnosťami,
  • vysokou pevnosťou v tlaku,
  • tuhosťou a kompaktnosťou, keď nedochádza k mikropohybom pri dynamickom namáhaní,
  • odolnosťou proti vlhkosti a vode.
Zdroj: Termopan

Purenit je skrátka stabilný prvok, ktorý vám vďaka jeho unikátnej tuhej konštrukcii zaručí bezchybné dlhodobé fungovanie HS portálu, či už ide o plastové, hliníkové, alebo drevené vyhotovenie. Firma Termopan ponúka kvalitné a odskúšané výrobky, ktoré dokážu vyhovieť aj tým najnáročnejším podmienkam.

www.termopan.eu

 

Zdroj: PR článok Termopan s.r.o.