5 dôvodov, prečo pri stavbe použiť podomietkové purenitové boxy pre exteriérové žalúzie

Partneri sekcie:

Exteriérová tieniaca technika sa v poslednom čase stala neodmysliteľnou súčasťou našich rodinných domov, bytov a kancelárií. Stáva sa nutnosťou aj pre to, že stále rastú nároky na energetickú úspornosť budov a izolačné vlastnosti konštrukcií.

Tieniaca technika je teda logicky dôležitý prvok, ktorý chráni budovy v slnečných dňoch proti prehrievaniu. Pretože v našom živote nie je jediným hľadiskom funkčnosť, ale aj estetika, umiestňuje sa tienenie tak, aby jeho technické časti neboli viditeľné.

Tieniaca technika sa teda umiestňuje do pripravených boxov v konštrukciách alebo najčastejšie do kontaktného zateplenia. K tomuto výsledku vedie niekoľko ciest, ale najefektívnejším spôsobom sú purenitové podomietkové boxy. Poďme si teda v niekoľkých bodoch ukázať prečo.

Zdroj: Termopan

1. Ideálne riešenie stavebného detailu

Purenitový box je jednoduchý stavebný prvok zvládajúci naraz niekoľko problémov, ktoré majú v inom podaní pomerne zložité riešenie. Box vytvára priestor pre exteriérovú žalúziu v kontaktnom zatepľovacom systéme (ďalej len „KZS“), zároveň rieši izoláciu stavebného prekladu a pripojovacej škáry okna a tvorí samonosnú konštrukciu a podklad pre súvrstvie KZS. Pomocou zakladacieho profilu boxu tiež rieši zložito uskutočniteľný a estetický detail napojenia izolácie prekladu a okenného rámu.

2. Rýchla a jednoduchá montáž

Vzhľadom na to, že purenitový box je komplexný systémový prvok, je jeho montáž veľmi jednoduchá a rýchla. Nevyžaduje tak, ako napríklad krycí plech, ďalšie zložité a časovo náročné koordinácie rôznych remesiel. V základnom vyhotovení sa montáž boxu vykonáva na zakladací profil, ktorý sa upevňuje na okenný rám a tým určí horizontálnu rovinu, ktorá vychádza z rovinnosti okna. Na profil sa osadí vlastný box, ktorý sa ku konštrukcii kotví pozinkovanými konzolami.

Zdroj: Termopan

3. Vlastnosti pre bezproblémové fungovanie v KZS

Vlastnosti boxu a jeho fungovanie v rámci KZS určujú už vlastnosti použitých materiálov. Ide o konštrukčnú dosku Purenit a ako izolácia sa používa PIR izolácia Puren MV. Vďaka Purenitu sú boxy v KZS stále. Nereagujú na rozdiely teplôt, vlhkosť ani stavebnú chémiu. S fasádnym systémom spolupracujú. PIR izolácia je asi najlepšie riešenie, ako zatepliť preklad a kompenzovať tak neprítomnosť KZS. V oboch prípadoch sú to duroplastické materiály, ktoré nepodporujú horenie.

4. Variabilita systému

Systém podomietkových purenitových prvkov v sebe nesie okrem boxov aj prefabrikované ostenia s integrovanými puzdrami pre podomietkové vedenie vonkajších žalúzií. Pre KZS z EPS sa používa EPS ostenie, ktoré sa plošne lepí, pre KZS z MV sa používa sendvičová doska z purenitu a XPS, ktorá sa väčšinou kotví mechanicky na konzolky.

Všetko môže byť tiež doplnené o podparapetné lôžko. Z boxov môžeme vytvárať ľubovoľne dlhé alebo rohové zostavy. Všetky hliníkové časti sa lakujú do RAL odtieňov, natierať môžeme aj vnútorný priestor boxu. Vďaka tomu, že sa purenit veľmi dobre spracováva, je možné vyrábať boxy aj v atypických tvaroch a plniť tak najnáročnejšie požiadavky architektov.

5. Správne riešenie

Z uvedených vecí vidíte, že purenitový box je v rámci fasádnych systémov neoceniteľný prínos a trúfam si povedať aj jedno z mála správnych riešení. Poďme teda aspoň tento stavebný detail robiť tak, ako sa má. Náklady na odstránenie a nápravu zle vykonaných detailov sú často oveľa vyššie než zdanlivo drahšie, avšak správne riešenie na začiatku.

www.termopan.cz

Zdroj: PR článok Termopan s.r.o.