image 97138 25 v1
Galéria(17)

Oprava fasádnej omietky s trhlinami väčšími ako 0,5 mm

Partneri sekcie:

V priebehu času sa môžu na fasádnej omietke vyskytnúť trhliny. Pred ich opravou je potrebné zhodnotiť ich šírku a zistiť, či časom menia alebo nemenia svoju šírku. Na opravu škár s trhlinami väčšími ako 0,5 mm, ktoré časom nemenia svoju šírku, je vhodná minerálna renovačná stierka vystužená vláknami. 

01
02
03
04
05
06
07
08

Pred voľbou ďalšieho postupu je potrebné najskôr overiť šírku trhliny kalibrovaným meradlom. Ak ide o trhliny širšie ako 0,5 mm, v prvom kroku sa odstránia z ich povrchu uvoľnené časti pomocou stierky (tzv. špachtle). Zvyšný povrch omietky musí byť nosný, suchý, nezamrznutý, bez prachu, nečistôt, uvoľňujúcich sa častí a výkvetov solí. Nesmie byť nenasiakavý.

Výstužná vrstva

Na pripravený podklad sa zrealizuje výstužná vrstva použitím minerálnej renovačnej stierky. Suchá zmes renovačnej stierky sa vysype do plastovej nádoby s vodou (25 kg vrece/6 l vody) a zmieša sa ručným elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa 5 minút odležať a opätovne sa premieša.

Zamiešaná zmes renovačnej stierky sa nanesie na podklad oceľovým zubovým hladidlom. Do čerstvej vrstvy minerálnej renovačnej stierky sa vtlačia vo zvislom smere pomocou oceľového hladidla pásy sklotextilnej mriežky. Jednotlivé pásy sa kladú so vzájomným presahom 100 mm. Potom sa povrch stierky vyhladí hladkou hranou oceľového hladidla, pričom treba dbať na to, aby výstuž nebola viditeľná (musí sa zabrániť nadmernému vyhladeniu).

Výstužná mriežka má byť prekrytá vrstvou stierky s hrúbkou minimálne 1 mm (v mieste vzájomných presahov pásov výstužnej mriežky min. 0,5 mm a max. 3 mm). Výsledná hrúbka výstužnej vrstvy by mala byť v rozpätí 3 až 5 mm. Po dostatočnom zatuhnutí stierky sa rovnomerne upraví štruktúra povrchu pomocou špongiového hladidla. Na povrch renovačnej stierky sa najskôr po troch dňoch nanesie dôkladne rozmiešaná fasádna farba.

Aplikácia fasádnej farby

Bezprostredne pred nanášaním fasádnej farby sa obsah vedra dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Fasádnu farbu možno naniesť ručne alebo strojovo. Ručne sa nanáša valčekom alebo štetcom, rovnomerne bez prerušenia.

Náter sa aplikuje dvojvrstvovo – prvá vrstva (základný náter) sa realizuje fasádnou farbou riedenou s 10 – 15 % vody, druhá vrstva (krycí náter) neriedenej fasádnej farby alebo riedenej s vodou (max. 5 %) – jeden až dva nátery. Medzi jednotlivými vrstvami krycieho náteru je potrebné dodržať technologickú prestávku minimálne štyri hodiny. Pomer riedenia závisí od konzistencie dodaného materiálu a nasiakavosti podkladu.

Na strojové nanášanie sa používa striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená fasádna farba sa nanáša rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu. Prvý nástrek sa nanáša napr. vo vodorovnom smere.

Potom, bezprostredne po nanesení prvej vrstvy, sa nanesie metódou „čerstvý do čerstvého“ druhý nástrek v opačnom, zvislom smere. Na dosiahnutie lepšieho výsledku je možné povrch ešte dodatočne upraviť pomocou valčeka. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami technologickú prestávku minimálne štyri hodiny. 

01 | Šírka trhlín
Pred voľbou ďalšieho postupu sa najskôr overí šírka trhlín kalibrovaným meradlom.

02 | Očistenie trhlín
Pri trhlinách širších ako 0,5 mm sa v prvom kroku odstránia z ich povrchu uvoľnené časti pomocou stierky (tzv. špachtle). Zvyšný povrch omietky musí byť nosný, suchý, nezamrznutý, bez prachu, nečistôt, uvoľňujúcich sa častí a výkvetov solí. Nesmie byť nenasiakavý.

03 | Zámesová voda
Do pripravenej čistej plastovej nádoby sa naleje predpísané množstvo vody 6 l na 25 kg suchej zmesi minerálnej renovačnej omietky.

04 | Vysypanie suchej zmesi stierky
Suchá zmes renovačnej stierky sa vysype z originálneho vreca do plastovej nádoby s pripravenou vodou.

05 | Premiešanie zmesi
Renovačná stierka sa zmieša ručným elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechá sa 5 minút odležať a opätovne sa premieša.

06 | Nanesenie renovačnej stierky
Zamiešaná zmes renovačnej stierky sa nanesie na podklad oceľovým zubovým hladidlom.

07 | Výstužná sklotextilná mriežka
Do čerstvej vrstvy minerálnej renovačnej stierky sa vtlačia vo zvislom smere pomocou oceľového hladidla pásy sklotextilnej mriežky.

08 | Prekrytie pásov výstužnej mriežky
Jednotlivé pásy sa kladú so vzájomným presahom 100 mm.

09 | Vyhladenie povrchu stierky
Povrch stierky sa vyhladí hladkou hranou oceľového hladidla, pričom treba dbať na to, aby výstuž nebola viditeľná. Výstužná mriežka má byť prekrytá vrstvou stierky s hrúbkou min. 1 mm. Výsledná hrúbka výstužnej vrstvy by mala byť v rozpätí 3 až 5 mm.

10 | Úprava štruktúry povrchu stierky
Po dostatočnom zatuhnutí stierky sa rovnomerne upraví štruktúra povrchu pomocou špongiového hladidla. Na povrch renovačnej stierky sa najskôr po troch dňoch nanesie dôkladne rozmiešaná fasádna farba.

11 | Fasádna farba
Bezprostredne pred nanášaním fasádnej farby sa obsah vedra dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Fasádna farba sa nanesie ručne alebo strojovo.

RUČNÁ APLIKÁCIA

12 | Prvá vrstva fasádnej farby
Valčekom alebo štetcom sa na pripravený podklad nanesie rovnomerne bez prerušenia základný náter.

13 | Druhá vrstva fasádnej farby
Nasleduje technologická prestávka približne 12 hodín. Potom sa nanesie jedna až dve vrstvy krycieho náteru neriedenej farby (v prípade potreby sa rozriedi s max. 5 % vody).

STROJOVÁ APLIKÁCIA

14 | Striekacie zariadenie
Na strojové nanášanie sa použije striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená silikónová fasádna farba sa nanáša rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu.

15 | Nástrek fasádnej farby
Prvý nástrek sa nanesie napr. vo vodorovnom smere. Potom, bezprostredne po nanesení prvej vrstvy, sa nanesie metódou „čerstvý do čerstvého“ druhý nástrek v opačnom, zvislom smere.

16 | Dodatočná úprava povrchu
Na dosiahnutie lepšieho výsledku je možné povrch ešte dodatočne upraviť pomocou valčeka. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami technologickú prestávku minimálne štyri hodiny.

Info o materiáli:

» Minerálna renovačná stierka vystužená vláknami prírodnej bielej farby na celoplošné opravy povrchu fasádnych omietok alebo tepelnoizolačných systémov poškodených neaktívnymi trhlinami; veľmi paropriepustná s vysokou priľnavosťou

Čo budete potrebovať:

Minerálna renovačná stierka
Baumit MultiWhite
spotreba: približne 3 kg/m2 (3 mm vrstva), papierové vrece, 25 kg 26,70 €

Výstužná sklotextilná mriežka
Baumit StarTex
rozmer ôk: 4 × 4 mm, šírka: 1,1 m, dĺžka: 10 a 50 m, balenie 10 m 13,20 €

Silikónová fasádna farba
Baumti StarColor
spotreba: približne 0,5 kg/m2, plastové vedro 5a 20 kg, 20 kg 194,40 €

Náradie a pomôcky
kalibrované meradlo
stierka
plastová nádoba
ručné elektrické miešadlo
oceľové zubové hladidlo
špongiové hladidlo
maliarsky valček
striekacie zariadenie s technológiou airless

Tip

Vzhľad jemnej omietky
V prípade požiadavky na vzhľad povrchu jemnej omietky je možné povrch minerálnej renovačnej stierky zahladiť podobne ako pri štukových omietkach a potom naniesť náter fasádnej farby.

Pozor!

Spracovanie renovačnej stierky
Čas spracovania minerálnej renovačnej stierky je približne 1,5 hodiny. Konzistenciu už tuhnúceho materiá­lu nie je možné upravovať pridávaním ďalšej vody. Do minerálnej renovačnej stierky je zakázané pridávať iné materiály (napr. urýchľovače alebo nemrznúce prísady).

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Baumit
FOTO: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2017.