Finálna úprava

Sušiaca omietka ako súčasť sanačného opatrenia (aplikačný postup)

Partneri sekcie:

Vlhkosť v stenách a omietkach sa prejavuje vytvorením zasolených škvŕn na povrchu omietky, odlupovaním a drobením farby, opadávaním a praskaním omietky, urýchlenou tvorbou plesní a rozvojom škodlivých baktérií a zápachom. Existujúce mokré omietky sa odporúča nahradiť vhodným sanačným systémom.

Jednu z efektívnych súčastí sanačných opatrení predstavuje sušiaca omietka so štruktúrou pozostávajúcou z pórov a úzkych kapilár, ktoré ich spájajú, ale zároveň zabraňujú prieniku soli z muriva do samotnej omietky. Z muriva prepúšťajú len neželanú vlhkosť v podobe pary.

Vďaka tomu nedochádza k zanášaniu samotnej omietky soľou, čo predlžuje jej funkčnosť. Pri sanačných opatreniach je prvoradé snažiť sa odhaliť príčinu vlhnutia a vhodnými opatreniami eliminovať/obmedziť jej pôsobenie!

Info o materiáli: Sušiaca omietka na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov; vhodná na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli; do interiéru aj exteriéru.

Spracovanie omietky

Suchá zmes sanačnej omietky sa zmieša s predpísaným množstvom vody (3,9 l vody/30 kg vrece). Na miešanie omietky je nevyhnutné použiť spádovú miešačku. Pri použití miešačky s objemom 80 l sa najlepší výsledok dosiahne zmiešaním dvoch vriec sušiacej omietky s približne 7,8 l vody.

Najskôr sa naleje do miešačky 90 % zámesovej vody, do ktorej sa pridajú dve vrecia suchej zmesi omietky a mieša sa približne dve minúty. Po uplynutí tohto času by malta mala dosiahnuť ľahkú krémovú konzistenciu. Ak sa tak nestane, je potrebné pridať zostávajúcich 10 % zámesovej vody a maltu miešať min. 10 minút, max. 15 minút.

Čo budeme potrebovať:
Sušiaca omietka: Murexin Kemasan 580 spotreba: približne 30 kg/m2 (na hrúbku vrstvy 20 mm), papierové vrece, 30 kg 18,94 €
Montážna malta: Rýchla fixačná malta BP 33 spotreba: približne 1 kg/0,7 l malty, papierové balenie 2, 6, 10, 20 a 25 kg, 6 kg 8,16 €
Interiérová silikátová farba: Murexin Bioweiss SK 500 spotreba: približne 0,2 až 0,25 g/m2 (na jeden náter), plastové vedro 5, 15 a 25 kg, 5 kg 23,06 € alebo Murexin Supra SK 600 spotreba: približne 0,1 až 0,15 l/m2 (na jeden náter), plastové vedro 15 kg, 15 kg od 126,90 €
Náradie: spádová miešačka, murárska lyžica, murárska naberačka, drevené alebo plastové murárske hladidlo.

01 | Príprava podkladu

Existujúce mokré omietky, farby a iné nátery sa odstránia z muriva približne 0,8 až 1,0 m nad viditeľnú úroveň poškodenia. K výške viditeľných stôp vlhkosti (vlhké „mapy“) sa priráta 1- až 1,5-násobok hrúbky muriva. Do určenej výšky sa odstránia všetky zvyšky starých omietok, vrstvy náterov a farieb. Medzery sa vyčistia od presolenej malty.

Príprava podkladu
Príprava podkladu | Zdroj: Murexin

02 | Upevnenie inštalácií

… do hĺbky min. 10 mm a drôtenou kefou sa dočistí murivo. Prach sa vyfúka. Zo stien sa odstránia všetky materiály na báze sadry citlivé na vlhkosť, ktorými boli upevnené inštalácie, škatule alebo káble, a nahradia sa montážnou maltou na báze rýchlotuhnúceho cementu, ktorá vytvrdne približne za 5 minút.

Upevnenie inštalácií
Upevnenie inštalácií | Zdroj: Murexin

03 | Aplikácia sušiacej omietky

Priamo na vlhký, resp. predvlhčený povrch stien sa aplikuje sanačná sušiaca omietka v hrúbke 5 až 10 mm na jednu vrstvu. Nie je potrebné aplikovať žiaden prednástrek alebo iné vrstvy.

Na ďalší deň sa omietka opätovne navlhčí a nanesie sa ďalšia vrstva omietky do požadovanej konečnej hrúbky (pri druhej a nasledujúcich vrstvách možno naniesť vrstvu omietky s hrúbkou 10 mm), pričom sa čerstvá predchádzajúca vrstva mierne zdrsní ozubeným hladidlom. Odporúčaná celková hrúbka omietky je min. 20 mm.

Aplikácia sušiacej omietky
Aplikácia sušiacej omietky | Zdroj: Murexin

04 | Finálna úprava

Po nanesení poslednej vrstvy omietky sa počká na dostatočné vysušenie, resp. zavädnutie a môže sa finálne zahladiť zafilcovaním, resp. je možné omietku jemne vyhladiť dreveným alebo plastovým hladidlom.

Pri požiadavke na hladký povrch možno aplikovať tenkú finálnu vrstvu (približne 2 mm) jemne sušiacej omietky. Omietku treba chrániť pred príliš rýchlym vysychaním. Približne po troch týždňoch od nanesenia omietky možno naniesť paropriepustnú silikátovú farbu.

Finálna úprava
Finálna úprava | Zdroj: Murexin
Tip: Prednástrek
Dlhodobé skúsenosti ukázali, že prednástrek možno vynechať a prvá vrstva sušiacej omietky v hrúbke približne 10 mm sa môže naniesť priamo na navlhčenú stenu bez predchádzajúceho prednástreku. Ak sa prednástrek vykonáva, môže sa pripraviť výhradne zo sušiacej omietky s redšou konzistenciou.

Spracované z podkladov firmy Murexin

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 05/2021.