Obnova znečistenej fasády

Obnova znečistenej fasády

Pri obnove znečistenej fasády je potrebné znečistený povrch očistiť vhodným čistiacim prostriedkom.
image 97138 25 v1

Oprava fasádnej omietky s trhlinami väčšími ako 0,5 mm

V priebehu času sa môžu na fasádnej omietke vyskytnúť trhliny. Pred ich opravou je potrebné zhodnotiť ich šírku a zistiť, či časom menia alebo nemenia svoju šírku. Na opravu škár s trhlinami väčšími ako 0,5 mm, ktoré časom …