ASB Články na tému

rekonštrukcia fasády

Pri obnove znečistenej fasády je potrebné znečistený povrch očistiť vhodným čistiacim prostriedkom.

Rekonštrukcie starých domov v historických centrách miest bývajú náročné nielen z hľadiska možností architektov, ktoré sú do istej miery obmedzené vekom a umiestnením stavby. Problémom býva aj pre moderné rodiny nepoužiteľné dispozičné riešenie, ktoré treba vyriešiť prakticky nanovo. Veľmi pôsobivo sa s rekonštrukciou domu v historickom centre mesta Levoča pohral architekt Richard Kráľovič.

V priebehu času sa môžu na fasádnej omietke vyskytnúť trhliny. Pred ich opravou je potrebné zhodnotiť ich šírku a zistiť, či časom menia alebo nemenia svoju šírku. Na opravu škár s trhlinami väčšími ako 0,5 mm, ktoré časom nemenia svoju šírku, je vhodná minerálna renovačná stierka vystužená vláknami.