Partneri sekcie:

Osadenie troch strešných okien integrovaných v jednom ráme (pracovný postup)

Najčastejšou chybou pri montáži je nedostatočná veľkosť otvoru na výseku. Tu treba brať ohľad nielen na čistú výšku okna, ale počítať aj s ostením a jeho nábehom.

Pred montážou okna je potrebné pripraviť otvor v strešnej konštrukcii s ohľadom na veľkosť okna a zatepľovacej súpravy. V mieste inštalácie okna sa väčšinou vymení trám a okolité trámy sa staticky zabezpečia. Po úprave krovu sa zhotoví latovanie, ktoré je vhodné pretiahnuť viac dopredu. Potom sa na latovanie prenesú rozmery okna so zatepľovacím rámom vrátane rezervy.

Spodná časť rámu okna má byť 130 mm nad poslednou latou a 80 mm nad krytinou. Po vyrezaní otvoru sa odporúča latovanie zospodu spojiť s priečnou latou, čím sa vytvorí tzv. rámček. Hydroizolačná fólia sa rozreže krížom našikmo, ohne cez latovanie po obvode montážneho otvoru smerom von a predpísaným spôsobom sa prispinkuje na laty a kontralaty.

Páskou určenou na lepenie difúznej fólie sa prelepia narezané rohy. Montáž okna v štandardnej montážnej výške umožňujú montážne uholníky, ktoré sú súčasťou dodávky vrátane stredového uholníka.

Vybalenie okna

Škatuľu s oknom je potrebné rozbaliť bez použitia náradia, aby sa okno nepoškodilo. Škatuľa so strešným oknom sa položí na zem vodorovne zadnou stranou nadol a škatuľa sa otvorí dvomi prstami v mieste perforácie. Po vytiahnutí zo škatule sa okno zdvihne do zvislej polohy a obidve pohyblivé krídla sa pretočia.

Potom sa postaví na hornú časť pretočených krídiel. Stlačením tlačidiel na otočnom závese skrutkovačom sa vnútorné krídla uvoľnia a rám sa spustí na zem. Pohyblivé krídla okna sa vyberú, vďaka čomu bude jeho váha nižšia a nebude hroziť rozbitie skla krídiel.

Osadenie rámu

Na podporné laty do pripraveného otvoru v strešnej konštrukcii sa osadí rám zatepľovacej súpravy. Súprava sa skladá zo štyroch častí a zatepľuje celé okno. Obsahuje aj manžetu z hydroizolačnej fólie a samonosný drenážny žliabok. Do pripraveného rámu zatepľovacej súpravy sa osadí rám strešného okna bez pohyblivých okenných kdrídiel.

Montážne uholníky sa namontujú vopred na rám. Osadený rám sa vyrovná pomocou vodováhy a v každom rohu zafixuje montážnymi uholníkmi. Po osadení strešného okna sa prilepí hydroizolačná fólia a pretiahne cez latovanie do susedného poľa. Rohové klapky majú presah, vďaka ktorému možno dosiahnuť dôkladné napojenie na rám.

Skladaná časť limca sa nasunie cez laty a tie sa tým tesne a bezpečne pripoja. Pripraví sa drenážny žliabok, zloží po celej dĺžke a položí cez kontralaty, ktoré sa podľa montážneho návodu prerežú. Pozor na fóliu, ktorá sa nesmie pri rezaní kontralát prerezať. Na jednej strane okna žliabok prilieha na kontralaty, potom mierne klesá a končí sa za poslednou kontralatou mimo okna na jeho boku.

Po odstránení kúskov prerezanej kontralaty sa žliabok priloží na fóliu a zo spodnej časti lišty, kde sa nachádza spätný ohyb, sa fólia prereže na úroveň poslednej kontralaty. Urobí sa mierny rez smerom nahor a lišta sa vloží tak, aby vrchná časť fólie ústila do žliabku. Prikotví sa skrutkami do trámu.

INFO O MATERIÁLI:
» Kombinácia troch strešných okien integrovaných v jednom ráme s bočnými oknami zostavy otváranými pomocou hornej rúčky a s prostredným fixným neotváravým oknom; vhodné pre strechy so sklonom 15 až 90°, zasklenie: nízkoenergetické trojsklo, útlm hluku: 37 dB.

Uloženie strešnej krytiny a lemovania

V ďalšom kroku sa v časti pod strešným oknom uloží strešná krytina. Potom sa pripraví lemovanie. Jeho spodný diel sa vytvaruje podľa strešnej krytiny. Pri strešnej krytine s vysokou vlnou je potrebné vzhľadom na tvarovanie lemovania horné časti oblúkov zrezať kotúčom, tzv. zraziť hranu a to približne 50 mm od vrchnej časti škridly nadol.

Montáž lemovania sa začne montážou spodného dielu. Zo spodnej časti pevného segmentu okna, t. j. nepohyblivého krídla, sa odstráni vrchný krycí plech. Po vytvarovaní a ukotvení spodného dielu sa krycí plech vráti na pevný segment okna. Po dokončení spodnej časti oplechovania sa namontujú bočná a horná časť lemovania a doplnkové lišty.

Na montáž oplechovania nie je potrebné použiť náradie ani skrutky. Oplechovanie bočného a hlavného rámu sa iba zacvakne. K drážke bočného lemovania na bokoch sa doloží strešná krytina vo vzdialenosti 30 až 60 mm. Nakoniec sa doloží strešná krytina nad oknom, mala by sa končiť približne 60 až 150 mm nad oknom.

Na dodržanie tejto hodnoty je potrebné krytinu príslušne skrátiť. Potom sa nasadia obidve pohyblivé krídla okna. Po osadení okna nasleduje montáž ostenia v interiéri.

POZOR!

Kontrola osadenia rámu
Po osadení okna je potrebné nasadiť späť krídla a potom vyskúšať každé krídlo otvoriť a zavrieť niekoľkokrát za sebou, aby sa overilo, či krídla nie sú skrížené, dobre sedia a medzi rámom a krídlom je rovnaká medzera vo všetkých smeroch. Po vycentrovaní možno celý rám prikotviť.

Chyby pri montáži
Najčastejšou chybou pri montáži je nedostatočná veľkosť otvoru na výseku. Tu treba brať ohľad nielen na čistú výšku okna, ale počítať aj s ostením a jeho nábehom. Od okna vedie ostenie a až potom nadväzuje rám. Pri novostavbe je potrebné počítať s veľkosťou otvoru v projekte strechy. Ak sa bude vymieňať existujúce okno za väčšie, je potrebné podmienky montáže konzultovať so statikom.

Čo budete potrebovať

 • Strešné okno
  VELUX GGLS
  typ okna: Premium GGls, zasklenie: 66, FFKF06 188 × 118 cm alebo FFKF08 188 × 140 cm, ks = od 1 705 €
 • Zatepľovacia súprava
  Zatepľovacia sada VELUX BDX
  s manžetou s hydroizolačnou fóliou BFX
 • Lemovanie
  Zateplené lemovanie VELUX EDWS
  so zatepľovacím rámom, hydroizolačnou fóliou BFX a drenážnym žliabkom
 • Manžeta
  Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBx
 • Páska na lepenie difúznej fólie
 • Náradie a pomôcky
  skrutkovač
  rezačka na sadrokartón
  odlamovací nôž
  sponkovačka

01 | Príprava otvoru

Otvor v strešnej konštrukcii sa pripraví s ohľadom na veľkosť okna a zatepľovacej súpravy. Na latovanie sa prenesú rozmery okna so zatepľovacím rámom vrátane rezervy. Po vyrezaní otvoru sa latovanie zospodu spojí s priečnou latou, čím sa vytvorí tzv. rámček.

01 | Príprava otvoru
01 | Príprava otvoru | Zdroj: Velux

02 | Úprava hydroizolačnej fólie

Hydroizolačná fólia sa rozreže krížom našikmo, ohne cez latovanie po obvode montážneho otvoru smerom von a prispinkuje na laty a kontralaty. Narezané rohy sa prelepia páskou určenou na lepenie difúznej fólie.

02 | Úprava hydroizolačnej fólie
02 | Úprava hydroizolačnej fólie | Zdroj: Velux

03 | Manipulácia s rámom okna

Po vybalení zo škatule sa stlačením tlačidiel na otočnom závese skrutkovačom uvoľnia vnútorné krídla a rám sa spustí na zem. Pohyblivé krídla okna sa vyberú, vďaka čomu bude jeho váha nižšia a nebude hroziť rozbitie sklenených krídiel pri manipulácii s rámom. Montáž okna v štandardnej montážnej výške umožňujú montážne uholníky.

03 | Manipulácia s rámom okna
03 | Manipulácia s rámom okna | Zdroj: Velux

04 | Osadenie zatepľovacej súpravy

Na podporné laty do pripraveného otvoru v strešnej konštrukcii sa osadí rám zatepľovacej súpravy.

04 | Osadenie zatepľovacej súpravy
04 | Osadenie zatepľovacej súpravy | Zdroj: Velux

05 | Osadenie rámu a hydroizolácia

Do pripraveného rámu zatepľovacej súpravy sa osadí rám strešného okna bez pohyblivých kdrídiel. Vyrovná sa podľa vodováhy a v každom rohu zafixuje pomocou montážnych uholníkov. Na osadený rám sa prilepí hydroizolačná fólia a pretiahne cez latovanie do susedného poľa.

05 | Osadenie rámu a hydroizolácia
05 | Osadenie rámu a hydroizolácia | Zdroj: Velux
KategórieOkná a dvereZnačky