Opláštenie strešného okna (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Hrúbka a typ dosky použitej na opláštenia strešného okna musia zodpovedať oplášteniu celého podkrovia.

Opláštenie strešného okna sa realizuje až po osadení okennej výplne. Špeciál­nu pozornosť pritom treba venovať napojeniu jednotlivých dielov parozábrany. Pri opláštení strešného okna je potrebné zhotoviť zvislý parapet so zalomením a vodorovné nadpražie so zalomením. Dôvodom zalomenia je vytvorenie priestoru na tepelnú izoláciu, čím sa obmedzia tepelné mosty.

Zvislý parapet a vodorovné nadpražie podpo­rujú prúdenie vzduchu okolo skiel a tým odvetranie prípadnej skondenzovanej vlhkosti. Prúdenie vzduchu okolo skiel možno ešte viac podporiť umiestnením vykurovacieho telesa pod okno. Zvislý parapet a vodorovné nadpražie navyše zabezpečujú optimálne osvetlenie interiéru.

Základné pravidlá

Samotné opláštenie strešného okna sa re­alizuje až po jeho osadení. Zvláštny dôraz treba klásť na zhotovenie tepelnej izolácie okolo celého obvodu okna. Napojenie parozábrany na rám okna a spojenie jednotlivých pásov parozábrany v oblasti okna sa zabezpečuje na to určenými sys­témovými páskami či tmelmi výrobcov parozábrany.

Hrúbka a typ dosiek, kto­rými sa realizuje opláštenie okna, musia zodpovedať oplášteniu celého podkrovia, predovšetkým pri požiadavke na požiar­nu odolnosť konštrukcie podkrovia. Na napojenie dosky na rám okna výrobcovia strešných okien zvyčajne pripravujú drážku v ráme.

Doska je čiastočne za­lomená (lícový kartón narezaný, doska nalomená) a do drážky v ráme okna sa osadí nasucho. Opláštenie šikmých plôch podkrovia v okolí okna sa musí rozvrhnúť tak, aby škáry dosiek boli vo vzdialenosti min. 150 mm od rohu okna. Nie je prípustné, aby škára vybiehala priamo z rohu okna.

Zhotovenie opláštenia

Ako prvé sa osadia krokvové závesy do drevených krokiev pomocou skru­tiek typu FN. Potom sa zhotoví výmena profilov. Z R­-UD profilov sa pomocou pre­strihnutia vytvorí pri spodnej a vrchnej hrane ohnutie do tvaru L. Táto výmena z R­-UD profilu sa nasunie medzi spodný a vrchný R­-CD profil. Profily sa spoja samoreznými skrutkami.

V ďalšom kroku sa vytvorí pomocná konštrukcia, ktorá sa vyplní po celom obvode strešného okna tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny. V oblasti strešného okna sa prereže parozábrana, ktorá sa upevní systémovou páskou. Potom možno namontovať sadro­kartónovú dosku. Doska sa vsunie do rámu nasucho a dočasne pripevní skrut­kami.

Z jej rubovej dosky sa skrutkami pripevnia aj R­-UD profily. Rovnakým spôsobom ako ostenia okna sa namon­tuje sadrokartónová doska. Zalomenie sa zhotoví narezaním lícového kartónu a pripevní sa skrutkami. Na ochranu exponovaných hrán opláštenia okolo strešného okna sa použije výstužná pás­ka na vnútorné a vonkajšie rohy, ktorá ich chráni pred poškodením.

TIP

OCHRANA ROHOV A KÚTOV
Na ochranu rohov pred otlčením sa odporúča použiť výstužnú pásku, ktorá je vhodná na všetky uhly. Zároveň vystuží kúty a zabráni tak vzniku prasklín. Aplikuje sa do sadrového práškového alebo pastového tmelu.

Čo budete potrebovať

 • Sadrokartónová akustická protipožiarna doska
  Rigips – modrá akustická doska Activ‘Air® MA AA (DF)
  rozmery (š × d): 1 200 × 2 000 mm, hrúbka: 12,5 mm, m2 = 5,27 € 
  alebo
  Rigips – modrá akustická impregnovaná doska Activ‘Air® MAI AA (DFH2)
  rozmery (š × d): 1 200 × 2 000 mm, hrúbka: 12,5 mm, m2 = 6,01 € 
 • Krokvový záves
  Záves CD krokvový zaoblený
  dĺžka: 200 mm, 100 ks = 30,65 € 
 • Kovové tenkostenné profily
  RigiProfil® R-CD
  rozmer: 27/60/27 mm, dĺžka: 3 000 a 4 000 mm, m = 1,93 €
  RigiProfil® R-UD
  rozmer: 27/28/27 mm, dĺžka: 3 000 mm, m = 1,31 €
 • Skrutky
  Skrutky do zvislých závesov typu FN
  Samorezné skrutky do plechu typu LB
 • Tepelná izolácia
  napr. Isover UNIROL PROFI
  šírka: 1 200 mm, hrúbka: 500 až 220 mm, m2 = od 4,86 €
 • Parozábrana
  napr. Isover VARIO® KM DUPLEX UV
  šírka: 1 500 mm, dĺžka: 40 m, m2 = 2,94 €
 • Lepiaca páska na lepenie detailov stykov parobrzdy a drevenej konštrukcie
  napr. Isover Vario® MultiTape SL
  šírka: 60 mm, dĺžka: 25 m, balenie = 38,40 €
 • Lepiaca páska na vzduchotesné prelepenie presahov parobrzdy
  napr. Isover VARIO® KB1
  šírka: 60 mm, dĺžka: 40 m, balenie = 46,80 €
 • Škárovací tmel
  napr. Rifino Top
  papierové vrece, 5, 12,5 a 25 kg, 25 kg = 27,13 €
 • Ochranná výstužná páska na rohy
  Páska na rohy NO-COAT Habito® Flex
  dĺžka: 30 m, m = 1,82 €
 • Náradie
  akumulátorový skrutkovač
  pravítko
  uholník
  vodováha
  odlamovací nôž
  špachtľa
INFO O MATERIÁLI:
» Modrá akustická protipožiarna sadrokartónová doska podľa STN EN 520 typu DF s kontrolovanou objemovou hmotnosťou a špeciálne upraveným jadrom určená do konštrukcií so zvýšenými požiadavkami na vzduchovú nepriezvučnosť a požiarnu odolnosť; s unikátnou technológiou na pohltenie formaldehydu z ovzdušia (do 70 %).

01 | Krokvové závesy

Do drevených krokiev sa pomocou skrutiek pripevnia krokvové závesy do zvislých závesov typu FN.

01 | Krokvové závesy
01 | Krokvové závesy | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Rigips

02 | Výmena z R-UD profilov

Z R­-UD profilov sa pomocou prestrihnu­tia vytvorí na spodnej a vrchnej hrane ohnutie do tvaru písmena L. Tzv. výmena z R-­UD profilu sa nasunie medzi spodný a vrchný R­-CD profil.

02 | Výmena z R-UD profilov
02 | Výmena z R-UD profilov | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Rigips

03 | Montáž podkonštrukcie

R­-UD a R­-CD profily sa spoja samoreznými skrutkami typu LB.

03 | Montáž podkonštrukcie
03 | Montáž podkonštrukcie | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Rigips

04 | Pomocná konštrukcia

Z R­-UD profilov sa vytvorí pomocná kon­štrukcia a osadia sa R­-CD profily (priskrut­kované dvomi skrutkami LB).

04 | Pomocná konštrukcia
04 | Pomocná konštrukcia | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Rigips

05 | Tepelná izolácia

Konštrukcia okolo celého obvodu strešné­ho okna sa vyplní tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny.

05 | Tepelná izolácia
05 | Tepelná izolácia | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Rigips