Montáž svetlíka do plochej strechy (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na osvetlenie obytných priestorov prirodzeným denným svetlom je vhodné nielen do plochej strechy so sklonom 0 až 15° použiť strešný svetlík.

Okrem privádzania prirodzeného svetla do interiéru možno cez svetlík priestory aj vetrať. Zároveň musí interiér ochrániť aj pred vetrom, prenikaním dažďovej vody, hlukom a k tomu musí spĺňať tepelnoizolačné požiadavky. Svetlíky sú dostupné s niekoľkými variantmi ovládania aj vzhľadu. Vetranie je najjednoduchšie diaľkovo ovládaným svetlíkom, ktorý sa otvorí jedným stlačením prstom. Svetlík s manuálnym otváraním sa ovláda tyčou a otvorí sa na vetranie až o 11 cm. Treťou možnosťou je neotváravý svetlík, ktorý slúži len na presvetlenie.

Príprava otvoru na svetlík

Na mieste, kde sa bude svetlík montovať, je potrebné preveriť stav strešnej konštrukcie. Otvor v strešnej konštrukcii musí rozmermi zodpovedať otvoru potrebnému na umiestnenie požadovaného svetlíka.

Po vymeraní predpísaných rozmerov sa do strešnej konštrukcie vyreže alebo iných spôsobom zhotoví potrebný stavebný otvor, a ak je to potrebné, upraví sa jeho veľkosť, napr. pomocou drevotrieskových príložiek. Okolo pripraveného otvoru sa môže následne osadiť zdvíhací rám. Môžu sa použiť systémové zdvíhacie rámy alebo sa nosná opora svetlíka pripraví z vhodného stavebného materiálu zodpovedajúceho skladbe konkrétnej plochej strechy.

Osadenie svetlíka

V prípade použitia systémových zdvíhacích rámov sa ako prvý vždy osadzuje rám s nábehom. Zafixuje sa skrutkami kolmo do nosnej konštrukcie. Na osadený, zafixovaný a vodováhou skontrolovaný rám sa osadí nadstavec bez nábehu.

Zdvíhacie rámy sa vzájomne spoja skrutkami. Krajná skrutka musí byť 100 až 150 mm od okraja vnútorného rozmeru rámu, vzdialenosť medzi jednotlivými skrutkami je max. 300 mm. Skrutky sa skrutkujú v šikmom smere. Ďalším krokom je osadenie základne svetlíka. Základňa sa osadí na pripravené zdvíhacie rámy a zafixuje skrutkami v šikmom smere.

Skrutkovanie sa realizuje z vonkajšej strany rámu. Krajná skrutka sa musí umiestniť približne 100 mm od okraja základne. Maximálna vzdialenosť medzi skrutkami je 300 mm. Pred montážou kupoly svetlíka sa odporúča očistiť sklenené plochy, pretože po osadení kupoly budú neprístupné. V prípade použitia zaobleného zasklenia sa kupola fixuje na svetlík pomocou skrutiek. Montážne otvory v kupole sa následne zaslepia.

Správna orientácia otvárania svetlíka: Otváranie svetlíka by malo byť v súlade so sklonom strechy. Pri otváraní by teda vzniknutý prieduch nemal smerovať k hrebeňu strechy, ale smerom k odkvapu. V opačnom prípade hrozí počas dažďa zatekanie vody do interiéru.

Zapojenie prívodu elektrickej energie

Pri elektricky ovládanom svetlíku sa v poslednom kroku zapojí prívod elektrickej energie na ovládanie otvárania a dažďového senzora a odskúša sa funkčnosť svetlíka. Zapojenie prívodu elektrickej energie môže realizovať iba osoba na to spôsobilá. Pri manuálne ovládaných alebo neotváravých svetlíkoch tento krok odpadá. Následne sa môžu vyhotoviť jednotlivé vrstvy strešného plášťa (hydroizolácia, zateplenie, strešná krytina atď.).

POZOR na zapojenie do elektrickej siete: Po montáži možno strešný svetlík zapojiť do elektrickej siete až po kompletnej inštalácii podľa montážneho návodu. Pred začatím akejkoľvek údržby alebo servisných prác vrátane čistenia skla na svetlíku alebo pripojených výrobkoch je potrebné svetlík odpojiť z elektrickej siete tak, aby nebolo možné jeho náhodné zapojenie. Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaná osoba.

Čo budete potrebovať

 • Strešný svetlík
  napr. Velux CVP INTEGRA® – elektricky ovládaný
  – s akrylátovou čírou/mliečnou kupolou
  rozmery: 600 × 600, 600 × 900, 800 × 800, 900 × 900, 900 × 1 200, 1 000 × 1 000, 1 000 × 1 500, 1 200 × 1 200 a 1 500 × 1 500 mm
  – s polykarbonátovou čírou/mliečnou kupolou
  rozmery: 600 × 600, 600 × 900, 800 × 800, 900 × 900, 900 × 1 200, 1 000 × 1 000, 1 000 × 1 500, 1 200 × 1 200 a 1 500 × 1 500 mm
  – zaoblené zasklenie ISD 1093
  Elektricky ovládaná základňa svetlíka CVP
  Zdvíhací rám pre svetlíky CVP s nábehom ZCE 0015
  Nadstavec ZCE 1015
 • Parozábrana
 • Montážna súprava krycích plechov
 • Manžeta parotesnej fólie
 • Čistič na okná
 • Náradie a pomôcky: meter, drevotrieskové príložky, vodováha, elektrická vŕtačka, akumulátorový skrutkovač, vyrovnávacie podložky, handra

01 | Stav strešnej konštrukcie

Pred montážou svetlíka sa na mieste osadenia preverí stav strešnej konštrukcie. Rozmery otvoru v strešnej konštrukcii musia presne zodpovedať rozmerom predpísaným na umiestnenie svetlíka s požadovanou veľkosťou.

Stav strešnej konštrukcie
Stav strešnej konštrukcie | Zdroj: Velux

02 | Úprava rozmerov otvoru

Montážny otvor sa vymeria a v prípade potreby sa jeho rozmery upravia pomocou drevotrieskových príložiek.

Úprava rozmerov otvoru
Úprava rozmerov otvoru | Zdroj: Velux

03 | Rám s nábehom

Na pripravený montážny otvor sa osadí časť rámu s nábehom. Rám sa montuje priamo na nosný betón, prípadne na drevené hranoly alebo hranoly z OSB dosky. Pod nábeh je potrebné správne vyhotoviť parozábranu.

Rám s nábehom
Rám s nábehom | Zdroj: Velux

04 | Kontrola osadenia zdvíhacieho rámu

Pred zafixovaním profilu sa skontroluje pomocou vodováhy rovnosť jeho osadenia a prípadné nerovnosti sa vyrovnajú podložkami. Rám sa zafixuje skrutkami kolmo na podklad.

Kontrola osadenia zdvíhacieho rámu
Kontrola osadenia zdvíhacieho rámu | Zdroj: Velux

05 | Nadstavec bez nábehu

Osadí sa druhá časť rámu – nadstavec bez nábehu. Obidva kusy sa vzájomne spoja skrutkami.

Nadstavec bez nábehu
Nadstavec bez nábehu | Zdroj: Velux