Fasádna omietka so štruktúrou dreva (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Dekoratívne omietky umožňujú vytvárať na obvodových plášťoch budov alebo stenách v interiéri rozličné kreatívne vzory, verne napodobňovať štruktúry rozličných materiálov, ako napr. tehál, pohľadového betónu, kameňa alebo dreva.

Info o materiáli

» Špeciálna silikónová jemnozrnná omietka na vytvorenie dekoratívnej štruktúry dreva na fasáde; na použitie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí; paropriepustný a vodoodpudivý povrch, vysoká mechanická odolnosť a pružnosť; odolná proti hubám, machom a riasam.

Čo budete potrebovať

  • Penetračný náter: Cemix Penetrácia ASN biela, spotreba: približne 0,23 až 0,46 kg/m2, plastová nádoba, 8 a 24 kg, 24 kg 8,88 € alebo Cemix Penetrácia ASN Color, spotreba: približne 0,23 až 0,46 kg/m2, plastová nádoba, 8 a 24 kg, 24 kg 10,08 €.
  • Dekoratívna omietka: Cemix Silikónová omietka Magic Decor Wood, spotreba: približne 2,5 kg/m2, plastová nádoba, 25 kg 98 €.
  • Lazúrový náter: Cemix Decor Lazur, spotreba: približne 0,15 kg/m2, plastová nádoba, 7 kg 51 €.
  • Náradie a pomôcky: maliarsky valček, štetec, oceľové hladidlo, zubové hladidlo s trojuholníkovým zubom s rozmerom 2 až 3 mm, fládrovací valček, murársky meter, ceruzka, vodováha, murárska lata, brúsna mriežka, molitanová hubka.

Dekoratívne omietky umožňujú vytvárať na obvodových plášťoch budov alebo stenách v interiéri rozličné kreatívne vzory, verne napodobňovať štruktúry rozličných materiálov, ako napr. tehál, pohľadového betónu, kameňa alebo dreva. Pred aplikáciou omietky je potrebné, aby bol podklad suchý, pevný, rovný, bez prachu a nečistôt, resp. bez filmotvorných náterov so separačným účinkom (debniaci olej).

Musí byť dostatočne vyzretý, aby sa zachovala funkčnosť a farebný odtieň povrchovej úpravy. Štruktúrované podklady je vhodné vyrovnať stierkou. Na pripravený podklad sa najskôr nanesie valčekom alebo štetcom celoplošne neriedený penetračný náter, ktorý spevní podklad a zároveň zvýši prídržnosť vrchnej omietky, a zabráni jej predčasnému vyschnutiu.

Na podklady s vyššou nasiakavosťou sa nanášajú dve vrstvy penetračného náteru – prvý náter riedený vodou v pomere 1 : 1 a druhý náter neriedený. Penetračný náter sa nanáša do nasýtenia podkladu a nechá sa vsiaknuť. Dekoratívnu omietku je možné začať nanášať až po dostatočnom vyschnutí penetračného náteru (min. 12 h).

Prvá vrstva omietky sa nanesie na podklad oceľovým hladidlom v hrúbke približne 1 mm a vyrovná sa do roviny. Tým sa zaplnia prípadné nerovnosti v podklade. Nechá sa do ďalšieho dňa dôkladne vyschnúť a nanesie sa druhá vrstva omietky. Druhá vrstva omietky sa nanesie vo vodorovnom smere oceľovým hladidlom a ihneď sa prečeše zubovým hladidlom s drobnými trojuholníkovými zubmi s výškou 2 až 3 mm.

Tým sa dosiahne rovnaká hrúbka omietky na celej ploche a štruktúra vodorovných rýh (menčester). Ihneď po prečesaní omietky zubovým hladidlom sa vytvorí pomocou tzv. fládrovacieho valčeka výsledná štruktúra dreva. Fládrovací valček sa po povrchu omietky ťahá a zároveň naklápa. Počas práce je potrebné valček priebežne čistiť od prebytočnej omietky.

Po zaschnutí omietky, keď sa už nelepí na ruku, ale ešte nie je vytvrdnutá, sa pomocou murárskeho metra, ceruzky a vodováhy rozmeria raster škár medzi doskami a vytvoria sa samostatné škáry. Škáry sa vytvoria pomocou murárskej laty a hrany zubového hladidla alebo iným vhodným nástrojom. Takto upravená druhá vrstva omietky sa nechá dostatočne zaschnúť (približne 1 deň).

Zaschnutá omietka sa ľahko prebrúsi, napr. brúsnou mriežkou na sadrokartón, čím sa odstránia vystupujúce zvyšky omietky a najväčšie nerovnosti. Z povrchu sa odstráni brúsny prach a na takto pripravený podklad sa nanesie v jednej súvislej vrstve maliarskym valčekom alebo štetkou dôkladne premiešaný neriedený lazúrový náter.

Lazúrový náter sa začne ihneď po nanesení patinovať navlhčenou hubkou. Ťahmi hubky sa zotrie lazúra z vystupujúcich častí štruktúry dreva a na ploche sa v nátere vytvoria svetlejšie plochy. Tým sa dosiahne vierohodná štruktúra dreva. Lazúra sa nechá dôkladne vyschnúť (min. 12 h).

Krok 1: Penetrácia podkladu

Na suchý, vyzretý, rovný a čistý podklad sa nanesie celoplošne maliarskym valčekom alebo štetcom neriedený penetračný náter. Na podklad s vyššou nasiakavosťou sa nanesú dve vrstvy penetračného náteru (prvý náter riedený s vodou v pomere 1 : 1, druhý náter neriedený). Nanesie sa do nasýtenia podkladu a nechá sa vsiaknuť.

01 Penetrácia podkladu
01 Penetrácia podkladu |

Krok 2: Prvá vrstva omietky

Po dostatočnom zaschnutí penetračného náteru (min. 12 h) sa nanesie na podklad oceľovým hladidlom prvá vrstva omietky v hrúbke približne 1 mm a vyrovná sa do roviny. Nechá sa do ďalšieho dňa dôkladne vyschnúť a nanesie sa druhá vrstva omietky.

02 Prvá vrstva omietky
02 Prvá vrstva omietky |

Krok 3: Druhá vrstva omietky

Druhá vrstva omietky sa nanesie vo vodorovnom smere oceľovým hladidlom a ihneď sa prečeše zubovým hladidlom s drobnými trojuholníkovými zubmi s výškou 2 až 3 mm.

03 Druhá vrstva omietky
03 Druhá vrstva omietky |

Krok 4: Fládrovanie

Ihneď po prečesaní omietky zubovým hladidlom sa vytvorí pomocou fládrovacieho valčeka výsledná štruktúra dreva. Fládrovací valček sa po povrchu omietky ťahá a zároveň naklápa. Počas práce sa valček priebežne čistí od prebytočnej omietky.

04 Fládrovanie
04 Fládrovanie |

Krok 5: Vytvorenie škár

Po zaschnutí omietky, keď sa už nelepí na ruku, ale ešte nie je vytvrdnutá, sa pomocou murárskeho metra, ceruzky a vodováhy rozmeria raster škár medzi doskami a vytvoria sa samostatné škáry. Škáry sa vytvoria pomocou murárskej laty a hrany zubového hladidla alebo iným vhodným nástrojom.

05 Vytvorenie škár
05 Vytvorenie škár |