Partneri sekcie:
 • OSMA
 • STAVMATSTAVEBNINY

Osadenie strešného okna

image 67151 25 v1

Škatuľa so strešným oknom sa rozbaľuje bez použitia náradia, aby sa okno nepoškodilo. Strešné okno sa položí na zem do vodorovnej polohy na zadnú stranu a škatuľa sa otvorí dvomi prstami v mieste predpripravenej perforácie. Okno sa po vybratí zo škatule zdvihne do zvislej polohy a pretočí sa krídlo. Následne sa postaví na hornú časť pretočeného krídla. Stlačením tlačidiel na otočnom závese okna pomocou skrutkovača sa uvoľní vnútorné krídlo a rám sa jednoducho spustí na zem.

Montážne uholníky

Pri montáži sú potrebné montážne uholníky, ktoré sú zabalené v samostatnej škatuli v kartónovom obale okna. Univerzálny montážny uholník umožňuje namontovať okno v štandardnej montážnej výške alebo ho zapustiť o 4 cm hlbšie do konštrukcie strechy. Varianty osadenia sú vyznačené farebne odlišnými ryskami na bočnej strane rámu. Červená ryska znázorňuje bežné osadenie, modrá ryska zapustený variant. Pri bežnej montáži na červenej úrovni je potrebné umiestniť uholníky na hornú a spodnú časť rámu. Používa sa pritom lemovanie na štandardnú montáž. Pri zapustení okna hlbšie do strešnej konštrukcie sa dosiahne hladký estetický vzhľad a lepší izolačný efekt. Na hlbšie osadenie do strechy sa používa modrá úroveň a uholníky sa umiestnia na bočnú stranu rámu. Na montáž je potrebné použiť lemovanie na zapustenú montáž.

Tepelnoizolačný rám

Na zabezpečenie lepšej vonkajšej izolácie okna je vhodné použiť tepelnoizolačnú súpravu. Obsahuje izolačný rám na lepšiu izoláciu medzi okenným rámom a strechou, golier s plsteným podkladom a samonosný drenážny žliabok. Nové spojovacie uholníky, ktoré sú súčasťou rámu, zabezpečujú jednoduchú a presnú montáž. Tepelnoizolačný rám sa osadí do pripraveného otvoru v strešnej konštrukcii na podporné laty. Na tepelnoizolačný rám sa nasadí rám strešného okna bez okenného krídla. Hydroizolačný golier sa prilepí na rám okna pomocou nachystanej lepiacej pásky integrovanej na fólii. Samolepiace rohové klapky majú presah, vďaka ktorému sa dosiahne dôkladné utesnenie rámu. Skladaná časť sa ľahko nasunie cez laty a tak sa tesne a bezpečne pripojí s dostatočným presahom do vedľajšieho poľa od strešného okna.

Montáž oplechovania

Pri následnej montáži oplechovania nie je potrebné použiť náradie ani skrutky. Oplechovanie bočného rámu a hlavného rámu sa len zacvakne. Keď treba oplechovanie zložiť, stačí zatlačiť sivé tlačidlo, ktoré sa nachádza na spodnej strane. Nasleduje vytlačenie a zacvaknutie oplechovania bočného rámu. Zaskrutkovať treba len oplechovanie spodného rámu. Spodné a bočné kryty oplechovania sa nachádzajú v škatuli s lemovaním. V prípade montáže strešného okna do falcovanej strešnej krytiny je nutné objednať tieto diely zvlášť ako súpravu ZWC.

Opláštenie

Po osadení rámu okna nasleduje montáž sadrokartónového ostenia. Na jednoduchšiu montáž je najlepšie použiť montážnu súpravu na sadrokartónové ostenie. Najprv sa upevní oceľový rám, ktorý je základom na vytvarovanie samotného sadrokartónového obloženia. Montáž zjednodušujú a urýchľujú teleskopické profily, a to bez ohľadu na sklon a hrúbku strechy. Medzi oceľové rámy možno pridať ďalšiu vrstvu tepelnej izolácie, ktorou sa minimalizujú tepelné mosty. Na zaizolované ostenie sa následne pripevní parozábrana, ktorá je parotesná a zabraňuje kondenzácii. Nainštalované teleskopické profily poskytujú pevný základ na spojenie parotesnej zábrany domu s parotesným golierom. Nakoniec sa nareže sadrokartón, ktorý sa ukotví na oceľový rám vyplnený tepelnou izoláciou. Rezanie a návrh sadrokartónového ostenia uľahčuje montážna súprava. Montáž opláštenia sa realizuje v súlade s technickými pokynmi dodávateľa sadrokartónu.

09 | Rohové klapky

09 | Rohové klapky
Samolepiace rohové klapky majú presah, vďaka ktorému sa rám dôkladne utesní. Skladaná časť goliera sa nasunie cez laty a tak sa tesne a bezpečne pripojí.

10 | Zacvaknutie oplechovania

10 | Zacvaknutie oplechovania
Pri následnej montáži oplechovania nie je potrebné použiť náradie ani skrutky. Oplechovanie bočného rámu a hlavného rámu sa len zacvakne. Spodné a bočné kryty oplechovania sa nachádzajú v škatuli s lemovaním.

11 | Zloženie oplechovania

11 | Zloženie oplechovania
Keď treba oplechovanie zložiť, stačí zatlačiť sivé tlačidlo, ktoré sa nachádza na spodnej strane.

12 | Oplechovanie bočného rámu

12 | Oplechovanie bočného rámu
Nasleduje vytlačenie a zacvaknutie oplechovania bočného rámu.

13 | Spodný rám

13 | Spodný rám
Oplechovanie spodného rámu sa zaskrutkuje rýchloreznými skrutkami pomocou elektrického skrutkovača.

14 | Oceľový rám opláštenia

14 | Oceľový rám opláštenia
Po osadení rámu okna nasleduje montáž sadrokartónového ostenia. Na jednoduchšiu montáž je najlepšie použiť montážnu súpravu na sadrokartónové ostenie. Najprv sa upevní oceľový rám, ktorý je základom na vytvarovanie samotného sadrokartónového obloženia. Montáž uľahčujú teleskopické profily.

15 | Tepelná izolácia

15 | Tepelná izolácia
Na dosiahnutie požadovaných tepelných vlastností a na prerušenie tepelných mostov sa medzi oceľové rámy vloží doplnková vrstva tepelnej izolácie.

16 | Parozábrana

16 | Parozábrana
Na zaizolované ostenie sa následne pripevní parozábrana, ktorá je parotesná a zabraňuje kondenzácii. Nainštalované teleskopické profily poskytujú pevný základ na spojenie parotesnej zábrany domu s parotesným golierom.

17 | Ukotvenie opláštenia

17 | Ukotvenie opláštenia
Pomocou priamočiarej alebo okružnej píly sa nareže sadrokartón, ktorý sa samoreznými skrutkami ukotví na oceľový rám vyplnený tepelnou izoláciou. Rezanie a návrh sadrokartónového ostenia uľahčuje montážna súprava.

Lemovanie

Systém lemovania odolný proti počasiu sa vyrába v šiestich variantoch – EDW pre profilovanú strešnú krytinu do výšky vlny 120 mm, EDS pre plochú strešnú krytinu s výškou do 8 mm, EDW 2000 pre štandardnú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 120 mm so zatepľovacou súpravou, EDS 2000 pre štandardnú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 16 mm so zatepľovacou súpravou, EDJ 2000 pre zapustenú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 90 mm so zatepľovacou súpravou a EDN 2000 pre zapustenú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 16 mm so zatepľovacou súpravou.

Lemovanie

Systém lemovania odolný proti počasiu sa vyrába v šiestich variantoch – EDW pre profilovanú strešnú krytinu do výšky vlny 120 mm, EDS pre plochú strešnú krytinu s výškou do 8 mm, EDW 2000 pre štandardnú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 120 mm so zatepľovacou súpravou, EDS 2000 pre štandardnú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 16 mm so zatepľovacou súpravou, EDJ 2000 pre zapustenú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 90 mm so zatepľovacou súpravou a EDN 2000 pre zapustenú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 16 mm so zatepľovacou súpravou.

Oplechovanie

Oplechovanie a lemovanie strešného okna tvoria spolu jeden celok, ktorý chráni strešné okno pred nepriaznivým počasím. Vo variante strešného okna Standard a Standard Plus je vyrobené z hliníka vo variante Premium aj z medi alebo titánzinku. Dodáva sa ako súčasť balenia strešného okna. Lemovanie zaisťuje vodotesné napojenie okna na strešný plášť. Materiál lemovania musí byť rovnaký ako materiál oplechovania okna. Plisovaná manžeta je vždy vyrobená z lakovaného hliníka v neutrálnej šedočiernej farbe, ktorá je podobná farbe oplechovania z medi či titánzinku po získaní patiny. Lemovanie nie je súčasťou balenia strešného okna. Variant lemovania závisí od typu strešnej krytiny.

01 | Rozbalenie škatule

01 | Rozbalenie škatule
Škatuľa so strešným oknom sa rozbaľuje bez použitia náradia, aby sa okno nepoškodilo. Strešné okno sa položí na zem do vodorovnej polohy na zadnú stranu a škatuľa sa otvorí dvomi prstami v mieste predpripravenej perforácie.

02 | Pretočenie krídla

02 | Pretočenie krídla
Okno sa opatrne vyberie zo škatule a zdvihne sa do zvislej polohy, čo umožní pretočenie krídla. Následne sa postaví na hornú časť pretočeného krídla.

03 | Uvoľnenie vnútorného krídla

03 | Uvoľnenie vnútorného krídla
Stlačením tlačidiel na otočnom závese okna pomocou skrutkovača sa uvoľní vnútorné krídlo a rám sa jednoducho spustí na zem.

04 | Montážne uholníky

04 | Montážne uholníky
Montážne uholníky sú zabalené v samostatnej škatuli v kartónovom obale okna. Univerzálne montážne uholníky umožňujú namontovať okno v štandardnej montážnej výške alebo ho zapustiť o 4 cm hlbšie do konštrukcie strechy. Varianty osadenia uholníkov sú vyznačené farebne odlišnými ryskami na bočnej strane rámu.

05 | Bežné alebo zapustené osadenie

05 | Bežné alebo zapustené osadenie
Červená ryska znázorňuje bežné osadenie, modrá ryska zapustený variant. Pri bežnej montáži je potrebné umiestniť uholníky na hornú a spodnú časť rámu. Používa sa lemovanie na štandardnú montáž. Pri zapustení okna hlbšie do strešnej konštrukcie sa uholníky umiestnia na bočnú stranu rámu. Pri montáži sa musí použiť lemovanie na zapustenú montáž.

06 | Tepelnoizolačný rám

06 | Tepelnoizolačný rám
Na zabezpečenie lepšej vonkajšej izolácie okna je vhodné použiť tepelnoizolačnú súpravu. Obsahuje izolačný rám na zabezpečenie lepšej izolácie medzi okenným rámom a strechou, golier s plsteným podkladom a samonosný drenážny žliabok. Tepelnoizolačný rám sa osadí (na podporné laty) do pripraveného otvoru v strešnej konštrukcii.

07 | Rám okna

07 | Rám okna
Na tepelnoizolačný rám sa nasadí rám strešného okna bez okenného krídla. Spojovacie a montážne uholníky sú už namontované v ráme.

08 | Hydroizolačný golier

08 | Hydroizolačný golier
Po osadení strešného rámu sa na okno prilepí hydroizolačná fólia a pretiahne sa cez latovanie do vedľajšieho poľa. V hornej časti okna sa uloží drenážny žliabok.

Info o produkte:

 • Strešné okno z prírodného dreva so spodným ovládaním, dolná pozinkovaná kľučka, dvojúrovňový vetrací systém, filter proti prachu a hmyzu, špeciálne tesnenie, bezpečnostné lepené sklo
 • Povrchová úprava – priesvitný bezfarebný lak, možné oplechovanie – lakovaný hliník

Co budete potrebovať:

 • Strešné okno so spodným ovládaním; Velux Standard Plus GLL 1055 B
  veľkosť okna MK06, 78 × 118 cm; 318 €
 • Lemovanie so zatepľovacou súpravou pre štandardnú hĺbku ostenia ; Velux Lemovanie EDW (profilovaná strešná krytina s výškou do 120 mm) MK06, 78 × 118 cm; 145 €
 •  Vnútorná úprava  Súprava na montáž ostenia Velux LSG 1000; oceľový rám, parotesná fólia BBX MK06, 78 × 118 cm; 66 €
 • Rýchlorezné skrutky 
 •  Tepelná izolácia  
 •  Sadrokartón  
 • Náradie skrutkovač, elektrický skrutkovač, ­elektrická vŕtačka, vodováha

Oplechovanie

Oplechovanie a lemovanie strešného okna tvoria spolu jeden celok, ktorý chráni strešné okno pred nepriaznivým počasím. Vo variante strešného okna Standard a Standard Plus je vyrobené z hliníka vo variante Premium aj z medi alebo titánzinku. Dodáva sa ako súčasť balenia strešného okna. Lemovanie zaisťuje vodotesné napojenie okna na strešný plášť. Materiál lemovania musí byť rovnaký ako materiál oplechovania okna. Plisovaná manžeta je vždy vyrobená z lakovaného hliníka v neutrálnej šedočiernej farbe, ktorá je podobná farbe oplechovania z medi či titánzinku po získaní patiny. Lemovanie nie je súčasťou balenia strešného okna. Variant lemovania závisí od typu strešnej krytiny.

Lemovanie

Systém lemovania odolný proti počasiu sa vyrába v šiestich variantoch – EDW pre profilovanú strešnú krytinu do výšky vlny 120 mm, EDS pre plochú strešnú krytinu s výškou do 8 mm, EDW 2000 pre štandardnú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 120 mm so zatepľovacou súpravou, EDS 2000 pre štandardnú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 16 mm so zatepľovacou súpravou, EDJ 2000 pre zapustenú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 90 mm so zatepľovacou súpravou a EDN 2000 pre zapustenú hĺbku osadenia a krytinu s maximálnou výškou do 16 mm so zatepľovacou súpravou.

TEXT + FOTO: Velux Slovensko

Článok bol zverejnený v časopise Stavebne Materialy.