shutterstock 128098403

Anketa: Ako ovplyvnila pandémia oknárov? Paradoxne hlásia vyšší dopyt

Trh s oknami je na výslní. Počas dvoch rokov pandémie ľudia masívne investovali do prerábok bývania, pri ktorých je výmena okien častokrát nevyhnutná. Oknári sa teda nesťažujú. Zasiahlo ich síce zdražovanie aj obmedzenie dodávok, ale vyšší dopyt to kompenzuje.

Oslovili sme zástupcov troch dodávateľov okien na Slovensku a zisťovali sme aktuálnu situáciu na trhu. 

Aký je stav na trhu s oknami? Aký vývoj vo svojej brandži očakávate?

Kráľ, INCON: Pokračuje silný dopyt z roku 2021, ukončujú sa rozostavané projekty a vďaka lacným hypotékam sa začínajú aj nové stavby. V dôsledku vysokého rastu cien sa zákazníci snažia kúpiť okná často ešte skôr, ako majú ukončenú hrubú stavbu.

Kombinácia neustáleho vysokého rastu cien a zároveň očakávaného zdražovania hypoték však bude nevyhnutne viesť k poklesu dopytu na stavebnom trhu, no očakávame ho až v budúcom roku. Väčšia všeobecná neistota v spoločnosti motivuje zákazníkov objednávať okná u veľkých renomovaných výrobcov, kde cítia väčšiu istotu plnenia zmluvy.

Marek Kral konatel INCON 2
Marek Kráľ, konateľ INCON | Zdroj: Archív respondenta

Kováčik, Internorm: Stavebný trh  prakticky nebol obmedzený pandemickými opatreniami a spotrebitelia počas lockdownu húfne investovali do bývania. Táto situácia pozitívne ovplyvnila aj trh s oknami. Naša spoločnosť má za sebou dva veľmi úspešné roky.

Napriek celkovej nepriaznivej situácii s rastom cien surovín, pandémiou a vojnou na Ukrajine zatiaľ nepociťujeme útlm a vývoj naznačuje ďalší rast. Krajiny EÚ budú musieť robiť kroky na znižovanie energetickej závislosti od Ruska.

Na celkovej spotrebe energie majú budovy stále veľký podiel. Preto budeme musieť viac investovať do zníženia energetickej náročnosti budov, čo bude pozitívne vplývať aj na trh s oknami. Máme pobočky po celej Európe a na rozdiel od Slovenska mnohé európske štáty podporujú kúpu kvalitných okien výhodnými dotáciami. Napríklad Taliansko predĺžilo možnosť čerpať veľmi výhodné dotácie o ďalšie tri roky.

Macko, Rehau: Myslím, že s ohľadom na časy, aké žijeme posledný rok a pol, je trh s oknami ešte ustálený. Pracuje sa s dlhšími dodacími lehotami ako v minulosti, ale dopyty a realizácie sú zatiaľ stabilné. Očakávanie do budúcnosti je veľmi ťažké definovať.

Situácia bude závisieť od viacerých faktorov, ako napríklad ďalšie zdražovanie komponentov a tým aj celých okien, celková ekonomická situácia obyvateľstva (inflácia), situácia na hypotekárnom trhu a možno aj prípadná podpora štátu (nájomné byty, dotácie na rekonštrukcie…).

Okná, ilustračná.
Okná, ilustračná. | Zdroj: Shutterstock

Dotýka sa zdražovanie surovín aj oknárskeho biznisu? Ak áno, akých? Boli ste nútení nadpriemerne zvyšovať ceny? Je surovín dostatok?

Kráľ, INCON: Zdražovanie surovín trvá už vyše roka a stále pokračuje. INCON je súčasťou najväčšej skupiny výrobcov okien na území Česka a Slovenska, čo nám dáva väčšiu silu pri dohodovaní obchodných podmienok. Napriek tomu rast cien materiálu a energií potrebných na výrobu okien dosiahol za rok priemerne takmer 50 %.

Ďalším veľkým problémom je nedostatok materiálu spôsobený pandémiou a následne vojnou na Ukrajine. Nedostatok aj rast cien sa týka všetkého materiálu – PVC, hliníka, ocele, skla, stavebnej chémie atď. Väčšiu istotu, že zákazník dostane svoje okná v dohodnutom termíne, má u veľkého výrobcu, ktorý je pre dodávateľov materiálu zaujímavejší, a preto sa mu snažia materiál dodávať načas a v požadovanom množstve.

Ján Kováčik, riaditeľ pobočky Internorm Slovensko
Ján Kováčik, riaditeľ pobočky Internorm Slovensko | Zdroj: Archív respondenta

Kováčik, Internorm: Prakticky pri všetkých vstupných surovinách, ktoré potrebujeme na výrobu okien, rast cien stále pokračuje. Dodávatelia surovín sa pri nedostatku snažia udržať vzťahy s najväčšími odberateľmi, a preto nedostatok pociťujú hlavne menší odberatelia. Naša spoločnosť svojím objemom nákupu materiálov a surovín patrí k veľkým odberateľom, máme garantované dodávky a neboli sme nútení nadpriemerne zdražovať.

Macko, Rehau: Zdražovanie sa oknárskeho trhu dotýka enormne (ako aj celého stavebníctva). V podstate od marca 2021 sa permanentne zdražujú všetky komponenty okien (PVC, drevo, železo, sklo, chémia, montážne príslušenstvo…). Tieto zdražovania sú kontinuálne a výrazne zaťažujú jednotlivých výrobcov okien, keďže neustále musia zohľadňovať jednotlivé zmeny v celkových kalkuláciách okien.

V podstate nie je možné spraviť cenovú ponuku na obdobie dlhšie ako niekoľko týždňov (lebo vždy niektorý z komponentov/dodávateľov zvýši ceny), čo je obrovský problém hlavne pri väčších zákazkách, ktoré sa plánujú/naceňujú niekoľko mesiacov dopredu.

Keďže sme dodávateľom PVC profilov na okná, viem sa zodpovedne vyjadriť len k surovine PVC, ktorá mala výpadky v polovici roka 2021. Dnes je situácia zatiaľ stabilná. Začínajú za objavovať signály, že by mohli nastať problémy s dostatkom železa, respektíve oceľových výstuží do okien.

Marian Macko, obchodný riaditeľ REHAU
Marian Macko, obchodný riaditeľ REHAU | Zdroj: Archív respondenta

Aký vplyv má na okná a ich vývoj príklon k udržateľnému stavaniu?

Kráľ, INCON: Nároky na tepelnoizolačné vlastnosti okien sú v súčasnosti o 100 % vyššie ako pred cca 15 rokmi. Neustále sa zväčšujú rozmery okien aj pomer skla k rámu, okná už tvoria značnú časť obvodového plášťa budovy. Správny návrh okna, výber vhodných profilov a skla si vyžaduje vysoké odborné znalosti.

Okná sú dnes veľmi „zelený“ výrobok – šetria energiu na kúrenie a chladenie, vyrábajú sa zo 100-percentne recyklovateľných materiálov, všetok technologický odpad sa opätovne spracúva. Výnimočné na Slovensku je, že solárne panely na strechách výrobných hál INCON vyprodukujú dvakrát viac elektrickej energie, ako je spotreba elektriny potrebnej na výrobu samotných okien.

Kováčik, Internorm: Okno je najdôležitejšou súčasťou tepelnoizolačnej obálky domu. Od roku 2021 je povinnosť  stavať  budovy v kategórii A0, čo bez kvalitných okien nie je možné. Za posledných pár rokov sme priniesli revolučné technológie, ktoré účinne znižujú spotrebu energie a tvorbu CO₂.

Ako príklad spomeniem okno s lokálnou rekuperáciou zabudovanou priamo v ráme, ktoré veľmi účinne znižuje spotrebu energie a zvyšuje kvalitu vnútorného prostredia. Toto okno je ideálne pri renováciách, kde už výška stropu nedovoľuje ďalšie zníženie pre rozvody vzduchu, ktoré sú potrebné pri centrálnej rekuperácii.

Macko, Rehau: Čo sa týka energetickej efektívnosti, teda tepelnej izolácie okien, myslím si, že oknárska brandža na Slovensku už dosiahla požiadavky EÚ. Aktuálne väčšina vyrobených okien spĺňa platné požiadavky teplotechnickej normy, ktoré sú, mimochodom, prísnejšie ako v okolitých krajinách.

Ďalšie zmeny/zlepšenia budú skôr v iných parametroch – akustika, odolnosť proti vlámaniu… Druhým smerom je určite recyklácia, kde práve firma REHAU v posledných rokoch vyvíja zvýšenú aktivitu. Okrem odpadu/odrezkov PVC z výrob okien sa začíname zameriavať aj na spracovanie a rozoberanie starých PVC okien a tento materiál používame zase vo výrobe nových PVC profilov.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 4/2022