Xella Lovensko blue f

Ohliadnutie za konferenciou Inovácie a digitalizácia v stavebníctve

Tretí ročník medzinárodnej konferencie Inovácie a digitalizácia v stavebníctve sa uskutočnil 15. apríla 2021 a jej organizátori pozvali medzi spíkrov aj ing. Martina Mihála, vedúceho technického oddelenia Xella CZ & SK.

Martin Mihál sa v svojej prezentácii venoval inovácii stavebných materiálov a technológií a digitalizácii procesov Xella blue.sprint. Upozornil na tri hlavné fáze služby Xella blue.sprint, ktoré kopírujú priebeh samotnej stavby: fáza projektu, fáza prípravy stavby a fáza realizácie stavby.

Veľkú pozornosť venoval praktickým príkladom využitia konceptu digitálneho plánovania. Priblížil detaily jednotlivých fáz a spôsoby zapojenia ľudí a moderných metód digitálneho plánovania s cieľom optimalizovať celý proces.

Velkoformatove prvky Ytong stenovy panel SWE
Veľkoformátové prvky Ytong stenový panel SWE | Zdroj: Xella

Celá prezentácia sa sústredila na komunikáciu hlavných výhod nových veľkoformátových výrobkov a metód digitálneho plánovania: úsporu materiálu a elimináciu chýb vďaka digitálnemu plánovaniu, optimalizáciu stavebných procesov a skrátenie doby výstavby, úsporu pracovníkov a minimalizáciu fyzickej námahy a zisk väčšej podlahovej plochy.