Národná BIM konferencia 2021
Galéria(20)

Národná BIM konferencia 2021

BIM pre stavebníkov už dávno nie sú len tri nič nehovoriace písmená. Úroveň informačného modelovania stavieb sa na Slovensku pomaly zvyšuje a aj preto je každoročná Národná BIM konferencia čoraz dôležitejšia. Oslavuje úspešné a progresívne projekty, ukazuje, kam sa môže stavebníctvo posunúť, vysvetľuje, prečo by sa malo a potvrdzuje aj stále pretrvávajúce medzery a nedostatky.

Aktuálny stav BIM na Slovensku mapuje každoročne dotazník, ktorý na rôznych platformách šíri BIM asociácia Slovensko. Aj tento rok ho vyplnilo viac ako 9-tisíc respondentov, prevažne z oblasti architektúry, projektovej činnosti, výstavby, inžinierskej činnosti a geodézie. Približne polovica uviedla, že zatiaľ BIM nevyužíva pri svojej činnosti, no ďalších 30 percent deklarovalo, že sa o problematiku minimálne zaujíma.

Výrazne väčšie zastúpenie majú používatelia informačného modelovania v pozemných stavbách (28% používa BIM). Za posledné 4 roky narástol počet používateľov BIM v tomto sektore o 6 percent. Ako konštatoval viceprezident BIM Asociácie Slovensko Tomáš Funtík, situáciu v inžinierskych stavbách, kde BIM využíva zatiaľ len 8 percent, by dokázal výrazne zmeniť zásadný impulz zo strany štátu.

BIM konferencia 2021
Tomas Funtik
Lars Fredenlund, CEO spoločnosti CoBuilder
BIM konferencia 2021
NBK 2021
Marzia Bolpagni
Marzia Bolpagni, Head of BIM International
Michal Pasiar

Najčastejšie sa BIM využíva pri projektovaní a developmente, o čosi pomalšie sa implementuje do výstavby a zatiaľ sa len potichu vkráda aj do facility managementu. V drvivej väčšine ide pritom o vlastnú iniciatívu firiem, ktoré si uvedomujú výhody využívania digitálnych modelov. Len desať percent respondentov uviedlo, že BIM implementovali na základe požiadavky zo strany obchodného partnera.

Čo sú najčastejšie dôvody, ktoré bránia prieniku BIM do stavebných spoločností? Chýbajúce štandardy a postupy uviedlo ako prekážku 38 percent respondentov, vysokú cenu 36 percent. Firmy tiež uviedli, že na venovanie sa problematike nemajú dosť času, vnímajú nedostatok profesistov a chýbajú im aj špecializované školenia.

Impulzy zo zahraničia

Inšpiráciou pre nás môžu byť európske krajiny, ktoré sú v implementovaní BIM o niekoľko rokov a krokov vpredu. Na Národnej BIM konferencii si mohli účastníci vypočuť Larsa Fredenlunda, CEO spoločnosti CoBuilder, Marziu Bolpagni, Head of BIM International a jednu z najvplyvnejších žien vo svete technológií na britských ostrovoch a Lauriho Tomunena zo spoločnosti YIT, ktorá je doma v Škandinávii jedným z najvýznamnejších hráčov v developmente.

Lars Fredenlund, CEO spoločnosti CoBuilder
Lars Fredenlund, CEO spoločnosti CoBuilder | Zdroj: Miro Pochyba

„Je to akoby ste si v Matrixe vzali červenú pilulku. Akonáhle BIM pochopíte, už nikdy sa nevrátite späť,“ povedal na konferencii Fredenlund, ktorý prednášal o využití dátových šablón na redukciu digitálnej priepasti v kontexte EU Green Deal. Dátové šablóny znamenajú presné informácie. Umožňujú správnu kalkuláciu nákladov, kontrolu požiadaviek aj vedenie digitálneho denníka. Vďaka nim vieme štandardizovať procesy, doručiť strojovo čitateľné dáta a naplniť ciele nielen Európskej zelenej dohody, ale aj cirkulárnej ekonomiky ako takej.

Bolpagni účastníkom konferencie priblížila, ako sa zorientovať v problematike LOD a LOIN. Úroveň potreby informácií, alebo LOIN, je novým prístupom, ktorý umožňuje definovanie jasných požiadaviek, ktoré sa dostanú k správnej osobe v správny čas. Aj keď je na klientovi, aby špecifikoval svoje požiadavky a požadoval informácie, Bolpagni vyzýva, aby spoločnosti edukovali svojich zákazníkov a pomohli im vytvoriť lepší projekt.

Tomunen z YIT na svojej prednáške hovoril o skúsenosti s využitím taktového plánovania, s ktorým sa zoznámil ešte počas štúdia v Nemecku. Poslucháčom vysvetlil, ako môžu byť detailný návrh v BIM a priemyselná logistika prepojené s plánom výroby a výstavby. Uviedol príklad projektu, kde sa podarilo taktovým plánovaním skrátiť čas výstavby takmer o tretinu. „Kolegovia mi hovorili, že po prvý krát detailne rozumeli harmonogramu výstavby. Vedeli presne povedať, ako projekt pokračuje a nečakali ich žiadne prekvapenia,“ dodal Tomunen.

Marzia Bolpagni, Head of BIM International
Marzia Bolpagni, Head of BIM International | Zdroj: Miro Pochyba

Príklady úspešnej dátovej analytiky však už nájdeme aj na Slovensku. Radoslav Vlkovič a Dávid Vadkerti zo spoločnosti GFI hovoria, že nie je problém vytvoriť BIM model nasýtený informáciami, ale to, ako dáta zdieľať a prezentovať. Ukázali, ako sa vo firme popasovali s tým, aby vytvorili čitateľné, užívateľsky priateľské a vizuálne atraktívne zobrazenie grafických a negrafických dát z BIM modelov cez internetový prehliadač.

Zefektívniť prácu, ušetriť čas aj energiu

Účastníci BIM konferencie už zrejme nepochybujú o nesporných výhodách tejto technológie. Pojmy ako automatizácia, kompatibilita či prehľadnosť sa ozývali z úst takmer každého spíkra. Kamil Laco zo spoločnosti ConIS vo svojej prednáške vysvetlil dôležitosť nastavenia automatických procesov, vďaka čomu vie jeho firma získať viac času na optimalizovanie projektu.

Marek Čuhák, ktorý sa zaoberá využitím BIM v geotechnickom inžinierstve, počas celej prednášky pracoval s konkrétnymi projektmi, pričom účastníkom ukázal postup, štýl práce a jej výsledky. Opäť sa medzi výhodami práce s BIM technológiou skloňovali slová ako časová úspora, flexibilita a väčší prehľad v dokumentácii.

Kamil Laco, CEO ConIS
Kamil Laco, CEO ConIS | Zdroj: Miro Pochyba

Okrem zefektívnenia procesu projektovania a výstavby je výhodou BIM aj vizualizácia konečnej podoby či riešenia. To výrazne využili napríklad v Prahe pri rekonštrukcii historickej budovy Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej.  Notoricky známe ako náročné jednania s pamiatkovým úradom prebiehali jednoduchšie, keďže realizátori rekonštrukcie mohli priamo predstaviť vizuálnu stránku ich zámeru. Budovu, ktorú v prednáške opisoval Jan Korbut, si mohli návštevníci konferencie prezrieť v časti BIM Expo a to prostredníctvom virtuálnej reality spoločnosti Obermeyer Helika.

Martin Kováč demonštroval ideálne využitie programov pri práci na mostných konštrukciách. Vďaka BIM technológii vie tiež na modeli merať vzdialenosti, či meniť propozície objektu, ktoré potom systém automaticky prepočíta.

Aká je budúcnosť BIM?

Prečo sa pri toľkých výhodách BIM na Slovensku v dostatočne veľkej miere stále nevyužíva? Svoj podiel na tom nesú aj zabehnuté a už trochu zastarané stavebné procesy a tiež iné faktory. Inovovanie postupov nejde tak ľahko rýchlo ako by si tí, čo to využívajú, predstavovali.

V tomto smere však vie pomôcť aj štát a to implementovaním požiadavky na BIM projekty vo verejných zákazkách. „Vo Fínsku je BIM žiadané od roku 2014 vo všetkých infraštruktúrnych projektoch. V Česku to malo byť zavedené v nadlimitných zákazkách už v horizonte najbližších rokov. Na Slovensku to bohužiaľ stále absentuje,“ povedal Ľubomír Berec z REMING Consult.

Robot od Boston Dynamics
Robot od Boston Dynamics | Zdroj: Miro Pochyba

Svoje predstavy o využívaní BIM odprezentoval aj Martin Kríž zo Strabagu, kde využívajú import dát do BIM projektov priamo zo stavebných strojov. Vďaka tomu zefektívnili nielen prácu na projekte, ale aj priamo na stavenisku. Tam sa pracovníci stretávajú aj s robotom od Boston Dynamics, ktorý bol prezentovaný aj v rámci BIM Expo. V otázke vývoja technológii dostali účastníci aj jednu mierne futuristickú odpoveď.

„V 2030 by mohlo byť stavenisko oveľa viac prepojené priamo s technológiami. Je to možno trochu kontroverzné, no myslíme si, že takáto predstava nie je až tak vzdialená. Dôjsť by malo k väčšej automatizácii a tiež k zmene úloh pracovníkov. Nová funkcia vznikne dátovým manažérom, ktorý budú dozerať na správne fungovania všetkých prístrojov a zber informácií.“

Workshop BIN konferencie: Modelovanie, prepojenie systémov a databázy

Predkrmom štvrtkovej BIM konferencie bol stredajší online workshop, na ktorom diváci videli množstvo konkrétnych riešení z praxe, rozdiely a výhody podobných systémov a tiež viaceré novinky, ktoré majú zlepšiť prácu s BIM technológiami.

1. blok prednášok: Od konštrukcií až po popisné detaily

 ​Projektovanie betónových konštrukcií v Allplane

Prednášajúci: Šimon Racek, produktový špecialista spoločnosti Allplan

Úvodná prednáška workshopu ukázala prácu na BIM modely konštrukcie a jeho ďalšie úpravy v tomto rozhraní. Šimon Racek divákom ukázal kompletný proces od úpravy a vystuženia konštrukcie cez tvorbu výkazov až po vyhotovenie 2D dokumentácie. Prednášajúci však nevynechal ani predvedenie efektívnej spolupráce medzi softvérmi, ktoré bezproblémovo importujú dáta aj z externých zdrojov.

​Vzájomné prepojenie modelovacieho nástroja Tekla Structures a CDE Trimble Connect

Prednášajúci: David Neužil, inžinier predaja spoločnosti Construsoft

V druhej prednáške workshopu videli diváci štýl fungovania kooperácie dvoch programov. David Neužil z Construsoftu odprezentoval prácu a prepojenie softvérov Tekla Structures a Trimble Connect – CDE.

„Tekla rozdelí model na entity a pre každú z nich vytvorí IFC súbor. Dáta sú pre kooperáciu programov vždy pripojené k 3D modelom. Po kliknutí na daný diel sa zobrazia všetky výkresy a dokumenty, ktoré sú k nemu priložené. Programy umožňujú efektívny export práce aj import nových údajov bez potreby opustiť rozhranie softvéru Tekla Structures. Prehľadné členenie výkresov ponúka aj 3D zobrazenie jednotlivých súčastí,“ objasnil prednášajúci.

Pracovné postupy a nástroje pre hromadnú tvorbu legiend v Autodesk Revit

Prednášajúci Martin Birás, senior BIM konzultant Arkance Systems

​Prednáška ukázala spôsob hromadnej tvorby legiend a výpisov okien a dverí v programe Revit. Prednášajúci odporúčal sledovateľom doplňujúce nástroje, ktoré vyvinula firma Arkance Systems. Všetky z nich šetria čas a znižujú tiež riziko chybovosti. Namiesto manuálnej práce postačí len kliknutie na jedno tlačidlo.

„Výstupom tohto procesu je výkres A4 s pohľadmi a legendou. Koncept je postavený na zostavách. Vďaka tomu Revit sám vytvorí pohľad aj bez potreby použitia rezov. Na ten sa po tom aplikuje popis. Týmto spôsobom sa ľahšie detekuje aj počet inštancií a ušetria sa hodiny práce,“ vysvetlil Martin Birás.

Postup tvorby rodín pre TZB v Autodesk Revit

Prednášajúci: Alfréd Takáč – projektant a Revit špecialista spoločnosti 3A3 

V poslednej prednáške prvého bloku bola vysvetlená tvorba rodín v programe Autodesk Revit. Prednášajúci predstavil viaceré spôsoby vytvárania rodín pre oblasť TZB aj s ich modifikáciou a označením. Počas svojho priestoru sa však venoval aj spôsobu narábania s dátami. Výhody porovnal s nevýhodami a predniesol tiež riešenie, ktoré vie firma 3A3 pripraviť.

2. blok prednášok: Práca v 3D priestore

Scan to BIM – laserové skenery Leica na rýchle a presné zachytenie 3D reality

Prednášajúci Miroslav Kováč, obchodný riaditeľ spoločnosti Geotech

Jedným z najzaujímavejších produktov odprezentovaných na BIM konferencie boli nepochybne skeneri. Miroslav Kováč zo spoločnosti Geotech divákom ukázal rýchly spôsob vyhotovenie BIM modelu bez existujúcej dokumentácie.

Využil na to laserové skenovanie cez ručné skeneri, drony a dokonca tiež autonómneho robota od Boston Dynamics s podobou psa. Okrem demonštrácie skenovania sa však stihol venovať aj tomu, ako dáta zachytené týmito technológiami spracovať do štruktúrovaného BIM modelu kompatibilného aj s IFC.

 Keď mračná prinášajú do projektu slnko

Prednášajúci Michal Gula, CEO spoločnosti INGOS 3D

Digitálnu kópiu stavby v súčasnosti urobíte napríklad laserovým skenerom v hodnote niekoľko-stotisíc eur, ale aj bežným smartfónom. Aký bude medzi nimi rozdiel? Čo pri službe skenovania požadovať, ako pripraviť podklady pre nacenenie a na čo si dať pozor?

Odpovede na tieto otázky ponúkol vo svojej prednáške Michal Gula z firmy INGOS 3D. Divákom a poslucháčom tiež zdôraznil procesy, ktoré im napomôžu k efektívnejšiemu dodaniu modelu a jeho menšej výslednej veľkosti. Ušetrí sa tým čas a pre zadávateľa bude pripravená najlepšia cena.

Projektovanie dopravných stavieb v BIMe – cesty, mosty, tunely

Prednášajúci: Oliver Orlovský, technický špecialista Allplan

Opäť boli témou dopravné stavby. Oliver Orlovský predstavil štýl riešenia ciest, mostov či tunelov v podaní spoločnosti Allplan. Modelovanie v predvedenom programe zahŕňalo aj vyriešenie problematiky zobrazenia terénu, ktorý si projektanti môžu ľahšie vytvoriť vložením referenčných bodov.

„Vo vytvorených modeloch je možné vykonávať aj analýzy konštrukcie. Prípadné chyby sa dajú rýchlo a efektívne odstrániť. Prostredie nie je len modelovacie, ale aj výpočtové, preto v ňom nájdete množstvo užitočných údajov,“ povedal technický špecialista Oliver Orlovský.

Využitie technológie Digital Twin pri realizácii rozsiahlych infra projektov

Prednášajúci: Tomáš Staněk – BIM špecialista spoločnosti iNGS

Záverečná prednáška druhého bloku mala heslo: Digitálne dvojča. Tomáš Staněk predstavil kľúčové funkcie programu Digital Twin, implementáciu importovaných dát a ich dostupnosť v rámci celého procesu stavby. Prezentované informácie však nemusia slúžiť len za cieľom správneho vyhotovenia objektu, ale aj jeho neskoršej údržby. Výsledkom sú prehľadnejšie modely ako napríklad katastrálna mapa. Aj verejnosť vďaka tomu môže získať takmer presnú predstavu o tom, ako bude stavba vyzerať.

3. blok prednášok: Spolupráca a kompatibilita nástrojov

​Interdisciplinárna spolupráca na BIM projektoch v jednotnom prostredí

Prednášajúci: Peter Balco – CEO, CAD expert, Tomáš Filo – BIM koordinátor, CAD expert 

Predposledný blok workshopu otvorila dvojica zo spoločnosti CAD expert. Peter Balco a Tomáš Filo poukázali na problematiku využívania starých pracovných postupov, kvôli ktorým dochádza k neefektívnej výmene dát, neprehľadnosti v projekte či občasným chybám.

Riešením, ktoré divákom predostreli, je prostredie BIMCLOUD, kde spolu vedia spolupracovať architekti, inžinieri, stavebníci, dodávatelia a aj investori. Celý ekosystém je natoľko kompatibilný, že počíta aj s využívaním rôznych softvérov. Vďaka tomu získajú všetky zainteresované strany prístup k aktuálnym a správnym informáciám o modeli.

Kolaborácia v rámci CDE – Trimble connect

Prednášajúci: Martin Maťašovský, Global Marketing Director spoločnosti Construsoft 

Ako pracovať s dátami v rôznych fázach projektu, akú výhodu majú 3D modely a ako sa dajú správne používať? Martin Maťašovský predstavil Trimble Connect – moderný spôsob BIM spolupráce na pozemných a líniových stavbách.

Celý ekosystém je plne kompatibilný a schopný podporovať výmenu dát medzi všetkými zainteresovanými osobami ako aj ich import z rôznych hardvérových a softvérových zdrojov. Na ukážku vybral prednášajúci dom jedného zo zákazníkov spoločnosti, na ktorom predstavil princíp federatívneho modelu. Jasne pritom ukázal, ako prehľadne dokáže projektant v celom prostredí pracovať.

Integrácia CDE prostredia Dalux & Solibri

Prednášajúci: Tomáš Fritz – Customer Success manager, Dalux

BIM už nie je len model, ale ponúka aj zdieľaný priestor a prepojenie všetkých účastníkov projektu. Tomáš Fritz ukázal proces koordinácie a analýzy BIM modelu v Solibri, prenesenie výsledkov do Daluxu a tiež poskytnutie potrebných informácií projekčným tímom s validáciou novej verzie dokumentácie. Okrem teórie diváci videli aj konkrétne využitie a prácu s predstaveným systémom.

Automatizácia projektového manažmentu (4D, 5D, 6D) založeného na openBIM

Aleksandar Ilić – Senior BIM Manager, Bexel consulting

S jednou z najobsiahlejších prednášok vystúpil na BIM konferencii Aleksandar Ilič zo slovinskej firmy Bexel consulting. Divákom ukázal, ako sa dá zabezpečiť kontrola nad projektom pri sledovaní postupu v BIM prostredí vďaka programu BEXEL Manager.

Počas prednášky predviedol aj spôsob tvorby dátových reportov spolu s analýzami. Jediný zahraničný spíker stredajšieho workshopu tiež vysvetlil, ako sa dá vďaka šablónam nastaviť kontrola kvality a iné podobné úlohy. Všetky systémy spĺňajú kritéria kompatibilnosti s novými technológiami.

Skúsenosti v oblasti prípravy realizácie BIM projektov

Prednášajúci: Kristián Gál, projektant pre lešenie firmy PERI 

V poslednej prednáške tretieho bloku mali diváci možnosť vidieť prácu s BIM technológiou pri príprave a realizácii pomocných dočasných konštrukcií. Kristián Gál ponúkol príklady konkrétnych riešení debnenia a najmä lešenia. Odprezentoval aj výstup, ktorý firma PERI klientom po zadaní úlohy dodá. Okrem domáceho prostredia sa však zameral aj na zahraničné projekty.

4. blok prednášok: Doplnkové nástroje a databázy

Automatizované generovanie BIM knižníc

Prednášajúci: Petr Vokoun, CEO, BIM project

„Sme zatiaľ jediní na svete, kto ponúka užívateľom a výrobcom takúto platformu zadarmo. Ak nám poskytnete dáta, my ich publikujeme,“ uzavrel svoju prednášku Petr Vokoun. Odborník spoločnosti BIM project rozprával o knižniciach a objektoch, ktorých vytváranie a publikácia je stále viac a viac zautomatizovaná.

Počas workshopu poslucháči videli výhody kompatibility objektov, možnosti ich vyhľadávania a aktualizovania. Prednášajúci tiež ukázal rozdiely v predpripravených BIM knižniciach. „Ľuďom chceme vysvetliť, že je ľahšie si vytvárať BIM prvky samostatne a tým pádom BIM urýchliť a zlepšiť.“

Systemair pluginy pre Autodesk Revit a AutoCAD

Prednášajúci: Matej Svrček, BIM and eCAT manager spoločnosti Systemair

Matej Svrček vo svojom bloku odprezentoval pohľad výrobcu na BIM a tiež vyvinuté pluginy pre Revit a AutoCAD. Oba sú bezplatné a obsahujú databázu BIM modelov produktov aj s ich technickými informáciami. Prečo to spoločnosť Systemair robí? Chce uľahčiť prácu, čo demonštroval prednášajúci na ukážke fungovania oboch pluginov.

Nástroj pre tvorbu dielenskej dokumentácie stien

Prednášajúci: Zdeněk Podlaha – BIM manager CZ&SK, Xella CZ, Tomáš Spusta – BIM koordinátor CZ&SK, Xella Slovensko

Dvojica zo spoločnosti Xella divákom ukázala celý proces od tvorby BIM modelu až po generovanie výkresu. Cieľom ich činnosti je čo najlepšia dielenská dokumentácia a výkresy, ktoré končievajú na stole developerov.

„Na tvorbu výkresov sa používajú skripty, ktoré však potrebujú bezchybné modely. Na tých si treba dať záležať,“ zdôraznil Zdeněk Podlaha. V prednáške odznel aj návod na vytvorenie ideálneho BIM modelu v Autodesku Revit podľa spoločnosti Xella.

Uponor BIM platforma – knižnica objektov, nástroje a služby

Rastislav Hellebrandt a Jaroslav Žember, technická podpora spoločnosti Uponor

O ďalšom plugine pre Revit hovorila aj dvojica Rastislav Hellebrandt a Jaroslav Žember. Ich prednáška ukázala riešenia a automatické generovanie okruhov podlahového kúrenia. Vďaka knižnici všetkých produktov a systémov od firmy Uponor je práca s pluginom efektívnejšia. Do modelu vie používateľ priamo zasahovať, pričom sa dokáže držať normatívnych požiadaviek.

Urýchlenie projektovania s pluginom Wienerberger

Prednášajúci: Alexander Pintér, digitálny produktový manažér spoločnosti Wienerberger

Stredajší workshop zakončila prednáška Alexandra Pintéra, ktorý sa venoval ukážke práce s pluginom Wienerberger. Vďaka všetkým jeho funkciám vie celý proces projektovania urýchliť a to nie len po popisnej a konštrukčnej stránke, ale aj v posudzovaní kvality. Záverečné minúty venoval digitálny produktový manažér predstaveniu ďalších plánov, ktoré majú nadviazať a pokračovať v rozvoji moderného postupu v práci s technológiou BIM.

Veronika Rajničová, Samuel Ďuriš