image 94665 25 v1
Galéria(3)

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska: Úspory za vykurovanie a viac denného svetla

Partneri sekcie:

Príjemné a dostatočné denné svetlo má pozitívny účinok na ľudské fyzické i psychické zdravie. Rôzne štúdie potvrdzujú blahodarný účinok denného svetla na množstvo dôležitých biologických procesov v ľudskom tele. Súlad našich vnútorných biologických hodín s pravidelným režimom denného svetla nielenže vytvára pocit pohody, ale priamo zlepšuje naše zdravie.

shutterstock 276515933
z14 051 KINGSPAN Katalog Kooltherm K5 CZ s3 01

Chvályhodný trend vedúci k úsporám energie za vykurovanie podporovaný okrem iného aj vládnymi nariadeniami a ďalšou legislatívou je nezriedka v priamom protiklade s uvedenými skutočnosťami. Zvyšuje sa hrúbka izolačných vrstiev a fasádnych konštrukcií, zmenšuje sa percento plochy okenných otvorov, zmenšujú sa ich plochy i priehľadnosť. Tieto zmeny majú za následok znižovanie prístupu prirodzeného svetla do budov a tým vedú nielen ku zhoršeniu zdravotného stavu ich užívateľov, ale paradoxne aj ku zvýšeným nárokom na spotrebu energie potrebnej na umelé osvetlenie. Zvlášť viditeľný je tento problém pri budovách, kde trávime najviac času, napr. kancelárskych priestoroch, alebo pri budovách, kde sú nároky na fyzickú i psychickú pohodu užívateľov obzvlášť vysoké, ako sú napríklad školy či nemocnice.

V praxi môže sa úroveň denného osvetlenia v miestnosti líšiť v závislosti od zmien vonkajších podmienok, ako je poloha a výška slnka voči fasáde, miera oblačnosti, farba a odraz vlastnosti okolitých priestorov a povrchov vnútri miestnosti, svetelná priechodnosť okien atď. Pri projektovaní budovy je možné vypočítať denné svetlo a šírenie denného svetla v miestnosti s vedomím jednej alebo viacerých vyššie uvedených vlastností.

Pri zateplení (predovšetkým dodatočnom pri rekonštrukciách) dochádza k výraznej zmene svetelných podmienok. Hrúbka fasády či konkrétne ostenia sa negatívne podpisuje na uvedených parametroch úrovne denného osvetlenia miestnosti. Riešenie ponúka izolačný materiál s optimálnymi tepelnými vlastnosťami: Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska. Len minimálne zvyšuje hrúbku fasádnej konštrukcie, nebráni prenikaniu denného svetla bez nutnosti zväčšovať okenné otvory a zároveň poskytuje plnohodnotnú ochranu pred tepelnými stratami a tým aj primeranú úsporu finančných prostriedkov na vykurovanie.

Vonkajšia fasádna doska Kingspan Kooltherm® K5 je tepelnoizolačná doska z fenolovej peny, ktorá izoluje dvakrát lepšie než iné materiály. Izolačné dosky Kooltherm majú v porovnaní s inými tradičnými izolačnými materiálmi najvyššiu tepelnú účinnosť na štvorcový meter, sú trvanlivé, ekologické a ľahko sa spracovávajú. Jadro dosák tvorí tuhá rezolová pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou. Koeficient tepelnej vodivosti λ je už od 0,020 W/m . K.

Ďalšie informácie nájdete na www.kingspaninsulation.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Kingspan a.s.

Ilustračné foto: isifa/Shutterstock