Vnútorné zateplenie realizácia

Xella natočila postupy práce so zateplením s izolačnými doskami Multipor

Partneri sekcie:

Minerálne dosky Multipor sú jedným z najpopulárnejších stavebných riešení na vnútorné zateplenie, vďaka ktorému netreba zasahovať do vzhľadu fasády napríklad v prípade historických budov. Používajú sa aj na vonkajšie kontaktné zateplenie a dopĺňajú tak ucelený systém výrobcu, do ktorého patria aj pórobetónové produkty Ytong a vápennopieskové tvárnice Silka. Stavebné postupy vo forme videí názorne ukazujú, ako správne zateplenie zhotoviť.

Multipor je často chápaný ako inovatívny materiál, postupy pri zhotovovaní sa v mnohých ohľadoch neodlišujú od známych spôsobov aplikácie tepelných izolácií. Pretože v prípade Multiporu ide o systémové difúzne otvorené riešenie, je nutné, aby sa predovšetkým pri interiérových aplikáciách dbalo na správne vyhotovenie detailov.

Výrobca sa preto rozhodol zvýšiť erudovanosť odbornej i laickej verejnosti a vznikli edukačné videá znázorňujúce spôsoby zhotovenia. Pri ich dodržiavaní možno zaručiť, že zateplenie doskami Multipor bude spĺňať funkčné požiadavky systému.

Videá sú určené nielen individuálnym stavebníkom a stavebným firmám, ale môžu poslúžiť aj ako podklad pre architektov či projektantov pri tvorbe technických správ a postupov. V každom videu sú zvýraznené a opísané detaily, ktorých správne vyhotovenie zaručuje funkčnosť systému.

Sledovanie celej série videí vám poskytne ucelenú informáciu, ktorým detailom treba venovať viac pozornosti. Dozviete sa napríklad, že je potrebné, aby bol podklad rovný, suchý, bez nečistôt. Zaškolení profesionáli vám názorne ukážu, ako dosky Multipor celoplošne lepiť a že lepidlo aplikujeme hrebeňom v hrúbke zodpovedajúcej hrúbke dosky.

Súčasťou videomateriálov je aj spôsob aplikovania omietky. Videá sú dostupné na Youtube výrobcu Ytong Slovensko a radi vám ich poskytnú aj regionálni technickí poradcovia.

www.ytong.sk