Modernizácia Vodného diela Gabčíkovo: práce napredujú

Spoločnosť Metrostav, a. s., divízia 8 úspešne napreduje s prácami na inovácii a modernizácii ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo.

Modernizačné práce na ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo prebiehajú tak, aby sa spoločnosti Metrostav, a. s., ktorá je generálnym dodávateľom stavby, podarilo hotové dielo odovzdať v januári 2023.

„Úspešne sa nám darí aplikovať skúsenosti z pravej plavebnej komory. V novembri by sme mali začať s funkčnými skúškami zatopenej plavebnej komory. Stále nás teda čaká obrovské množstvo práce vo veľmi krátkom čase,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér spoločnosti Metrostav, a. s.

Dokončovanie betonárskych prác a príprava SAS kotiev na osadenie dosiek ložísk klapky horného zhlavia.
Príprava pre osadenie stolíc pre ložiská horných vrát. | Zdroj: Metrostav

Horné zhlavie

Na hornom zhlaví bola dokončená príprava na montáž klapky horného zhlavia a na montáž horných segmentových vrát. Následne sa začalo s montážou telesa klapky. Najskôr sa do pozície ložísk osadila prvá časť klapky, potom jej ďalšie diely. V takto pripravenej montážnej zostave sa klapka bude zvárať do jednoliateho celku.

„Prípravu na montáž klapky sme dokončili v predstihu. Časovú rezervu sa snažíme vytvoriť všade, kde je to možné. Vždy sa môže vyskytnúť niečo neočakávané, čo môže skomplikovať priebeh prác,“ vysvetľuje Radek Liška.

Divízia 3 spoločnosti Metrostav, a. s., osadila na horných vrátach ložiskové konzoly aj oceľové konce ložísk. Po montážach armatúr muriva sa pokračuje montážou konštrukcie horných vrát. Predmontované nosníky horných vrát NS1, NS2 a krajný nosník NK2 sú pripravené na dne plavebnej komory. Začiatkom mája sa dva z týchto nosníkov osadia do pozície na ložiská. Zváranie pripravených oceľových konštrukcií bude prebiehať tri mesiace.

Revízia a oprava opancierovania rozrážačov horného zhlavia.
Revízia a oprava opancierovania rozrážačov horného zhlavia. | Zdroj: Metrostav

Dolné zhlavie

Pracovníci spoločnosti Metrostav úspešne osadili diely ľavého krídla dolných vrát ľavej plavebnej komory do zvislej pozície a prebieha ich zváranie. Vráta Vodného diela Gabčíkovo patria k najväčším v Európe. Jedno krídlo dolných vrát váži 500 t. S nasadením krídla do finálnej pozície pomôže zavážacia dráha, na ktorej bude celá konštrukcia po zvarení zavezená a osadená do ložísk.

Regulačné uzávery

Pracovníkom divízie 8 sa úspešne darí plniť aj plán betonáží na armatúrach muriva regulačných uzáverov na výtokoch. Búracie práce a stavebná pripravenosť sa realizujú s cieľom začať osadzovať oceľové konštrukcie regulačného uzáveru včas.

„Dbáme na to, aby bol pohyb regulačného uzáveru čo najplynulejší, a dôraz kladieme aj na správne vyladenie tesnenia,“ dopĺňa Radek Liška. Súčasne s tým prebiehajú montáže rozvodov hydraulického systému, pričom ich pripravenosť je hotová na 90 %.

Postupne prebieha montáž dielov krídel dolných vrát.
Postupne prebieha montáž dielov krídel dolných vrát. | Zdroj: Metrostav

Injektáž podzákladia

Dokončili sa všetky geofyzikálne merania a revízie projektu pre injektáž podzákladia v kanáloch ľavej plavebnej komory VDG. Cieľom injektážnych prác je spevnenie podkladu. Vyplnením a utesnením vzniknutých dutín sa zjednotí a spevní podložie komory.

„Postupy aj technológie máme doladené z pravej plavebnej komory a nepredpokladáme, že by bolo potrebné robiť skúšobné polia,“ vysvetľuje Radek Liška. Postup prác hodnotí Radek Liška síce opatrne, ale optimisticky:

„Práce bežia naplno a s ich napredovaním sme spokojní. Z technického hľadiska sa zatiaľ nevyskytlo nič prekvapivé. Komplikácie nám spôsobuje skôr skokovitý rast cien stavebných materiálov, napríklad železobetónových výstuží.“

„Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.“

www.metrostav.cz

Zdroj: PR článok Metrostav Slovakia a. s.