S výhľadom na vinice. Medzi Modrou a Šenkvicami vybudujú cyklotrasu

Modra, vinohrady
Zdroj: iStock

Cyklotrasa bude viesť územím viníc po existujúcich a novonavrhovaných poľných cestách.

Medzi obcami Modra a Šenkvice v okrese Pezinok vybudujú cyklotrasu za viac ako 660-tisíc eur. Dĺžka cyklotrasy je 4,96 kilometra. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom obce hľadajú dodávateľa stavebných prác.

„Navrhovaný projekt predstavuje cyklotrasu vedúcu územím viníc severovýchodne od cesty III/1046, ktorá spája Modru a Šenkvice po existujúcich a novonavrhovaných poľných cestách,“ uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 663 098 eur bez DPH a termín na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 5. júla. Zákazka bude financovaná z Európskych fondov v rámci programu Integrovaný regionálny operačný program.

Existujúce cesty pre novú cyklotrasu opravia a doposiaľ nespevnené cesty dobudujú. Na trase sú navrhnuté tri odpočívadlá s vybavením.„Cyklocesta bude slúžiť pre turistické účely aj pre dopravu do zamestnania medzi Modrou a Šenkvicami pre cyklistov a korčuliarov, a tiež ako prístup k priľahlým viniciam,“ uvádza obstarávateľ.

SITA