Galéria(6)

Rozšírenie Harmincovej sa predraží o desiatky tisíc eur. Môžu za to neočakávané komplikácie

Len nedávno Hlavné mesto komunikovalo informáciu o pokračovaní prác na rozšírení Harmincovej ulice v Dúbravke. Zároveň oznámilo aj meškanie projektu pre neočakávané komplikácie. Ako sa zdá, tieto problémy nakoniec predražia celú rekonštrukciu o desiatky tisíc eur.

Harmincovu ulicu dlhé roky trápili viaceré problémy. Pre nedostatočnú šírku vozovky sa vytvárali kolóny a komplikované bolo aj spojenie Dúbravky so zvyšnými časťami mesta. Vodiči sa taktiež s ťažkosťami napájali na diaľnicu D2. Cesta, vybudovaná v 70-tych rokoch minulého storočia, tak dlhodobo nespĺňala potreby modernej komunikácie v exponovanej časti Dúbravky.

Pre začatie rekonštrukcie bolo najskôr potrebné vysporiadať tamojšie pozemky. Ich vyvlastňovanie sa podarilo vyriešiť až vstupom spoločnosti ITB Development do celého procesu. V roku 2022 tak Hlavné mesto oznámilo dlhoočakávanú správu – spustenie rekonštrukcie Harmincovej ulice.

V auguste minulého roka odovzdal Magistrát stavenisko zhotoviteľovi, začali sa prípravné práce a následne aj realizácia projektu. Počas zimy na prelome rokov boli stavebné práce na rozšírení utlmené, čo Hlavné mesto plánovalo. V tomto období sa pracovalo na stabilizácii podložia, pre nepriaznivé meteorologické podmienky však bolo potrebné počkať na preschnutie zeminy. Práce následne pokračovali a Harmincova už získavala prvotné kontúry.

Práce na rozšírení Harmincovej ulice. | Zdroj: Marek Velček / Bratislava – hlavné mesto SR

Ku koncu apríla tohto roka oznámil Magistrát informáciu, že dokončenie projektu sa omešká, za čo môžu neočakávané komplikácie: „Pre nestabilitu ílovitého podložia musela byť časť nového úseku trasy kompletne odkopaná a nahradená vhodným materiálom. Okrem týchto úprav sme museli spolu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou upraviť aj vodovodné šachty, ktoré sa ukázali byť v havarijnom stave. Časovo náročná bola najmä výroba atypických tvaroviek vodovodného potrubia.” 

Pre tieto problémy avizuje mesto posun harmonogramu projektu o dva mesiace. Práce na prvej etape, ktoré mali byť hotové do konca apríla, tak majú trvať do konca júna. Neočakávané komplikácie a nevyhnutná úprava podložia a inžinierskych sietí nakoniec spôsobila zvýšené náklady rekonštrukcie, ktorá sa predraží o 59 827, 23 eura, informuje o tom TASR. Agentúra sa odvoláva na dodatok zmluvy medzi hlavným mestom a realizátorom výstavby, zverejnený v Centrálnom registri zmlúv. Ten nadobudol účinnosť v utorok 16. mája.

Celková cena diela sa tak po zvýšení stanovila na 3 611 500, 52 eura s DPH. Dodatok takisto potvrdzuje avizovaný posun dokončenia realizácie, ktorý bol po novom stanovený najneskôr do 2. novembra 2023.

Rozšírenie Harmincovej je jedným z najdôležitejších dopravných projektov v Bratislave. Prinesie plnohodnotnú štvorprúdovú komunikáciu, ktorá zabezpečí plynulejšiu dopravu a zlepšenie podmienok pre mestskú hromadnú dopravu. Je tak na škodu, že tento významný projekt sa nie len omešká, ale aj predraží. 

Suma vo výške takmer 60-tisíc eur nie sú drobné. Ak k tomu pridáme avizované meškanie, Magistrát by mal v budúcnosti zabezpečiť kvalitnejšie manažovanie svojich projektov, ktoré budú počítať s reálnymi cenami a termínmi dokončenia. Nateraz z toho vyplýva len neistota a chaos, ktorých si už obyvatelia hlavného mesta vytrpeli dosť.