Tunelári zo Skanskej BS Prievidza vybudovali v Slovinsku 6 tunelov

Tunelári zo Skanskej BS Prievidza vybudovali v Slovinsku 6 tunelov

Tunelári zo Skanskej BS a. s., Prievidza sú mimoriadne úspešní pri výstavbe podzemných komunikácií v Slovinsku. Od roku 1999 vybudovali dovedna 6 prevažne diaľničných tunelov a na siedmom sa podieľali. V minulom mesiaci úspešne ukončili výstavbu dvoch dvojrúrových tunelov Tabor (2 x 600 metrov) a Barnica (2 x 300 m), ktoré razili od marca minulého roka.

Ako uviedol vedúci oddelenia marketingu Skanska BS Milan Cagáň, v Slovinsku sa prievidzskí stavbári presadzujú nielen rýchlosťou výstavby, ale najmä kvalitou. Ukázali to záverečné merania v oboch spomínaných tuneloch.

Pre hodnotenie dodržania technologických postupov pri vrtno-trhacích prácach je rozhodujúci objem nadvýlomov horniny oproti skutočnému profilu tunela. Dosiahli vynikajúci výsledok, keď nadvýlom predstavoval len 2,5 %. Rovnako vynikajúce výsledky sú aj v presnosti razenia. Smerovo sa odchýlili iba tri a výškovo dokonca iba dva milimetre od určenej trasy. Prievidzskí tunelári tak dokázali, že patria v razení tunelov medzi európsku špičku, konštatoval Cagáň.

V Slovinsku sa v tomto roku Skanska BS uchádza ešte o ďalšiu zákazku, 2,2 kilometra dlhý diaľničný tunel Markovec, ktorý bude mať takisto dve tunelové rúry. Stavebné kapacity by však už radi presunuli i na Slovensko. Podzemné diela totiž budovali prakticky po celej Európe.

Okrem Slovinska aj v Taliansku, Nemecku, Fínsku, Švédsku i Českej republike. Doma sú to zatiaľ len dva diaľničné tunely Branisko a bratislavský tunel Sitina. Očakávajú však, že sa budú môcť zapojiť aj do pripravovanej výstavby diaľnic formou PPP projektov. V blízkej budúcnosti je totiž potrebné vyraziť najmenej štyri diaľničné tunely.

Zdroj: TASR

KategórieDoprava