Partneri sekcie:

Projekčné práce Dunajského mosta sú ukončené

Projekčné práce Dunajského mosta sú ukončené

Projekčné práce pripravovaného Dunajského mosta medzi Komárnom na slovenskej a Komáromom na maďarskej strane sú ukončené. V nasledujúcich mesiacoch budú mestá vybavovať stavebné povolenie.

Primátor Komárna Tibor Bastrnák a primátor Komáromu János Zatykó vytýčili na mieste budúceho mosta geometrický stred stavby. Očakávajú, že základný kameň mosta bude položený ešte v tomto volebnom období. Stavba je podmienená podpisom medzivládnej dohody a získaním finančných zdrojov s prispením eurofondov. Projekt výstavby závesného mosta podporujú rezortné ministerstvá na obidvoch stranách Dunaja.

V súčasnosti je medzi mestami Komárno a Komárom jediným dopravným spojením 115 rokov slúžiaci Alžbetin most, ktorý už po technickej stránke nevyhovuje frekventovanej tranzitnej doprave. „Zvyšuje sa rozvoj obidvoch miest, a tým aj dopravné zaťaženie. Je nevyhnutné riešiť nový most s nadväzujúcou dopravnou sieťou na oboch brehoch Dunaja s odklonom dopravy mimo zastavané územia,“ zhodli sa primátori.

Nový most cez Dunaj by mal byť dlhý 590 metrov. Konštrukciu širokú približne 20 m by mal pomocou lán držať jediný stredový pilier, vysoký vyše 100 m. Most by mal stáť mimo mesta. Projekt jeho výstavby súčasne rieši aj príjazdovú komunikáciu na slovenskej strane v dĺžke 800 m v kategórii štátnej cesty I. triedy s napojením na štátnu cestu I/63 Komárno – Bratislava a príjazdovú komunikáciu na maďarskej strane v dĺžke 1 200 m s napojením na štátnu cestu č. 1 a južný obchvat mesta.

Zdroj: TASR

KategórieDoprava