Partner sekcie:
  • Amberg
  • mmcite
  • Strabag

D1 Fričovce – Svinia

image 90938 25 v1

Hlavným prínosom dokončenia a odovzdania úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia pre vodičov je vznik súvislého diaľničného prepojenia medzi mestami Ružomberok a Prešov v dĺžke zhruba 140 km.

Ide o druhý najdlhší ucelený úsek na diaľnici D1. Vybudovanie tohto úseku diaľnice privítali aj obyvatelia dotknutých obcí (Fričovce, Bertotovce, Hendrichovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves a Svinia), keďže asi 80 % tranzitnej dopravy sa odklonilo z cesty prvej triedy I/18 prechádzajúcej stredom práve týchto obcí, ktoré sú tak odbremenené od hustej dopravy. Zhotovený úsek má dĺžku 11 217 m, je postavený v plnom profile a nachádza sa na ňom 15 mostov s celkovou dĺžkou 2 259,64 m. Najdlhší most má 323 m, najvyšší 38 m. Nachádzajú sa na ňom tri protihlukové steny s celkovou dĺžkou 5 407 m. Zaujímavosťou je aj 28 km navŕtaných veľkopriemerových pilót. Keďže vybraná trasa diaľnice bude čiastočne fungovať ako bariéra medzi lesnými a lúčnymi pasienkovými ekosystémami, mostné časti sú navrhnuté tak, aby umožňovali migráciu živočíchov.

Autor architektonického riešenia: Ing. Peter Valent, Ing. Zuzana Čierna, Ing. Martin Máša, Ing. Katarína Táborská, Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Tibor Michalka, CSc.
Projektant architektonickej časti: Alfa 04, a. s.
Projektant prevl. odbornej časti: Alfa 04, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie „FRIČOVCE“, Doprastav, a. s. – vedúci člen, STRABAG, s. r. o. – člen
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marcel Horváth
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Celkové investičné náklady (bez DPH): 124,2 mil. €
Čas výstavby: 12/2011 – 11/2015

Foto: PhDr. Igor Hron

KategórieDoprava