Partneri sekcie:
06 SO 206 smer do KE

Posun v projekte diaľnice D1 na Zemplíne

Diaľnica D1 od Bidoviec až po štátnu hranicu s Ukrajinou má už v rámci štúdie realizovateľnosti ukončené všetky dopravné prieskumy v území, konkrétne profilový, smerový križovatkový, smerový kordónový a anketový.