Pasívna požiarna ochrana vďaka sadrovým omietkam

Igniver2
Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, divízia Rigips

Obrňte sa proti požiaru na všetkých frontoch s pomocou inovatívnych materiálov.

Protipožiarna ochrana priestorov stojí na viacerých pilieroch. Postarať sa o ochranu proti požiarom môžete s pomocou špeciálnych protipožiarnych dverí či sprinklerových systémov. Svoju rolu tiež zohráva vzdelávanie zamestnancov o protipožiarnej bezpečnosti. Netreba však zabúdať ani na pasívnu protipožiarnu ochranu, ktorú dosiahnete s použitím vhodných stavebných materiálov.

Nie je materiál ako materiál

Stavebné materiály sa delia do siedmich tried na základe ich protipožiarnej odolnosti – A1, A2, B, C, D, E, F, kde trieda A1 predstavuje najvyšší stupeň protipožiarnej odolnosti. Do týchto tried sa zaraďujú na základe skúšok, ktoré sú stanovené v európskej klasifikačnej norme STN EN 13501-1, ktorá klasifikuje požiarne charakteristiky stavebných výrobkov a prvkov stavieb.

Pri klasifikácii sa prihliada najmä na stratu hmotnosti, rýchlosť a uvoľňovanie tepla, šírenie plameňa, množstvo vytvoreného dymu a odpadávanie alebo odkvapkávanie horiacich kvapiek alebo častíc.

Splnenie jednotlivých kritérií požiarnej odolnosti sa označuje písmenami R (nosnosť, schopnosť konštrukcie zachovať si nosnosť počas celej doby požiarnej odolnosti), E (celistvosť, schopnosť konštrukcie brániť prieniku požiaru), I (izolácia, schopnosť konštrukcie brániť prestupu tepla), W (radiácia, schopnosť konštrukcie obmedziť intenzitu tepelného žiarenia z neohrievaného povrchu), ktoré sú doplnené časom v minútach, počas ktorého boli splnené.

Napríklad, ak pracujete so stavebným materiálom s označením REI 30, znamená to, že po dobu 30 minút si počas požiaru dokáže spoľahlivo zachovať nosnosť, celistvosť a zároveň brániť prestupu tepla.

Igniver1
Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, divízia Rigips

Sadra vo všetkých podobách

Pri stavbe alebo prestavbe si môžete vyberať z viacerých materiálov, ktoré poskytujú vysokú odolnosť voči požiaru. K tým najlepším patrí prirodzene nehorľavá sadra a je už len na vás, či sa rozhodnete využiť sadrokartón alebo sadrové omietky.

Najnovšou inováciou na poli sadrových omietok je špeciálna protipožiarna omietka IGNIVER® od divízie Rigips spoločnosti Saint-Gobain. Obsahuje ľahké prísady vermikulit a perlit a bola špeciálne vyvinutá na ochranu stavebných konštrukcií proti požiaru.

Ide o strojovo aplikovaný výrobok spôsobom podobným ako strojovo aplikované stavebné omietky. Triedu reakcie na oheň má A1 – nehorľavá. Poskytuje požiarnu ochranu oceľových konštrukcií až do R180 a požiarnu ochranu spriahnutých oceľobetónových konštrukcií až do R120.

Zmes sa spracúva štandardnými omietacími strojmi. Omietka IGNIVER® sa strieka za mokra, upravovaný povrch musí byť očistený od prachu, mastnoty a hrdze. Potrebná hrúbka pre požadovanú požiarnu odolnosť sa určí podľa prierezového faktoru danej konštrukcie a požadovanej požiarnej odolnosti.

Povrch omietky sa môže vyhladiť dohladka antikorovým hladidlom, prípadne sa môže nechať drsná štruktúra. Finálna povrchová úprava sa môže robiť náterom. Omietku nie je potrebné vystužovať kovovou sieťkou. Materiál by sa mal aplikovať na interiérové konštrukcie, v exteriéri môže byť len dočasne.

Ak sa s cieľom zvýšiť protipožiarnu ochranu rozhodnete pre sadrokartón, najistejšou voľbou je Protipožiarna doska RF (DF) so špeciálnou výstužou, ktorá zvyšuje jej odolnosť voči ohňu. Hodí sa do podkroví, na podhľady, priečky či predsadené steny.

S protipožiarnou doskou RF (DF) dosiahnete požiarnu odolnosť 30 – 90 minút a v niektorých prípadoch dokonca až EI 120. Alternatívne sa môžete rozhodnúť aj pre sadrovláknitú protipožiarnu impregnovanú dosku Glasroc F Ridurit s protipožiarnou odolnosťou až EI 90.

Protipožiarna doska RF (DF)
Protipožiarna doska RF (DF) | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, divízia Rigips

ZDROJ: PR článok spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, divízia Rigips