Vnútorná akustická omietka Ytong zlepšuje akustiku stien a stropov

Partneri sekcie:

Akustická vápennocementová jadrová omietka s technickým názvom Ytong BASE GP600 je vhodná na ručné i strojné spracovanie a používa sa na vytváranie vnútorných jadrových omietok pod štukové omietky a stierky stien a stropov s požiadavkou na hlukový útlm.

Obvykle sa kombinuje s pórobetónovými tvárnicami Ytong s objemovou hmotnosťou ≥ 400 kg/m3 , ale je vhodná aj pre aplikáciu na vápennopieskové tvárnice, tehly, betón alebo štiepkocementové dosky.

 Pre zákazníkov a partnerov spoločnosti Xella je kľúčové a podstatné, že pri stene z priečok Ytong Klasik hr. 100 mm na maltu Ytong, obojstranne omietnutých akustickou omietkou Ytong hr. 15 mm vychádza hodnota Rw(C, Ctr) = 42, pri stene z priečok Ytong Klasik hr. 125 mm vychádza hodnota Rw(C, Ctr) = 44.

„Systémové riešenie s vnútornou akustickou omietkou Ytong plní pri stenách z priečok Ytong Klasik šírky 150, 200 a 250 mm medzi obytnými miestnosťami požiadavky súčasnej akustickej normy, a vďaka akustickým tvárniciam Silka je spoločnosť Xella schopná vyhovieť aj potrebám na vyšší akustický útlm,“ hovorí Martin Mihál, vedúci oddelenia technickej podpory Xella CZ/SK.

Práca s akustickou omietkou Ytong je ako pri iných omietkach Ytong a Silka jednoduchá a ľahká

 Podklad by mal byť vždy nosný, suchý, dostatočne nasiakavý, čistý, zbavený prachu, soľných výkvetov, mastnôt a i. filmotvorných vrstiev so separačnými účinkami. Vylomené či vytlčené časti podkladu sa opravia maltou a nechajú riadne vyzrieť.

Zdroj: Xella Slovensko

Pokiaľ tvoria podklady pre vnútornú akustickú omietku Ytong pórobetónové murivo Ytong alebo vápennopieskové tvárnice, nie je napríklad na tieto steny treba vykonávať prednástrek alebo penetráciu. Rovnaká je situácia pri podklade z tehál.

Pri betóne nie je nutná penetrácia, ale prednástrek áno. Už prípravu prednástreku sa rozmieša akustická omietka Ytong s množstvom zámesovej vody na hornej hranici povoleného rozsahu, tj. 6 l / vrece. Prednástrek sa potom aplikuje na stenu v mriežke tak,aby bolo pokrytých 50 % plochy steny. Rovnaký postup je potrebné dodržať u štiepkocementovým dosiek.

Pri aplikácii vnútornej akustickej omietky Ytong na strop je nutný prednástrek (bez penetrace), pripravený z Ytong vnútornej omietky akustickej. Príprava aplikácie prednástreku je rovnaká ako u stien, pri vyšších teplotách je potrebné podklad pred realizáciou prednástreku alebo omietok navlhčiť.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.