Návod: ako upraviť sokel dekoratívnou omietkou

Jedným zo spôsobov finálnej úpravy soklov či plôch je ich povrchová úprava dekoratívnou omietkou z prírodných mramorových zŕn.

Čo budete potrebovať:

 • Podkladový náter weber 700 (biely)
  spotreba približne 0,15 až 0,20 kg/m2, plastový kanister, 5 kg = 19,50 €
 • Stierkový tmel weber.therm KPS
  spotreba približne 3 kg/m2, papierové vrece, 25 kg = 15,90 €
 • Dekoratívna omietka weber.pas marmolit
  spotreba približne 4 kg/m2 (jemnozrnná), 6 kg/m2 (strednozrnná), plastové vedro, 30 kg = 106,92 €
 • Sklotextilná mriežka
  (145 kg/m2), m2 = 1,32 €
 • Náradie:
  antikorová špachtľa
  antikorové hladidlo
  antikorová murárska lyžica
  antikorové zubové
  hladidlo
  maliarsky štetec
  valček
  stierka
  nožnice
  vedro
  elektrické miešadlo
  vŕtačka
  nástavec unimixér
  krepová samolepiaca páska

Miešanie dekoratívnej omietky
Dekoratívnu omietku nie je povolené miešať unimixérom – vŕtačkou s nástavcom – alebo iným strojovým zariadením.

Mliečny zákal
Bezprostredne po nanesení má omietka na povrchu mliečny zákal. Ten zmizne po vyschnutí spojív, čo môže niekedy trvať aj niekoľko dní.

Opravy omietky
Opravy dekoračnej omietky sa musia realizovať veľmi dôsledne, pretože sú viditeľné.

weber.pas marmolit
Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na priame použitie na podkladový náter weber 700 v bielom vyhotovení. Odolná proti priemyselným splodinám a mechanickému poškodeniu.

Používa sa ako povrchová úprava soklov, pilierov, portálov aj ako povrchová úprava tepelnoizolačných systémov. Vhodná do exteriéru aj interiéru.
Plastové vedro, 30 kg = 106,92 €

Info o materiáli:
Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn na vnútorné aj vonkajšie plochy, predovšetkým na sokle, portály, piliere, stĺpy, ako aj na kontaktné tepelnoizolačné systémy.
Základné suroviny tvoria syntetické spojivá na akrylátovej báze a špeciálne triedené mramorové zrno.

Podklad

Vhodnými podkladmi na aplikáciu sú vápenno-cementové a cementové omietky, betón, prírodný a umelý kameň, azbestocement a podobne. Novovytvorené omietky musia byť dostatočne nosné (podľa platných noriem) a povrch omietok musí byť hladký. Všetky podklady musia byť rovné, pevné, suché, bez prachu, trhliniek, voľne oddeliteľných častí a bez zvyškov mastnoty. V každom prípade je potrebné podklad dokonale očistiť.

Pri renováciách sa musí povrch očistiť od všetkých oddeliteľných častí, ako sú zvyšky starých náterov, odlupujúce sa časti omietok a podobne. Opravy a obnovované fasádne plochy sa musia v štruktúre a tvrdosti zhodovať s pôvodnou omietkou, pred nanesením podkladového náteru musia opravované miesta dokonale vyschnúť.

Na soklových plochách sa odporúča ako podklad vodotesná cementová omietka. Povrchy, ako sú napr. cementotrieskové dosky, sa odporúča upraviť stierkovým tmelom. Tmel sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca omietky do 5,5 až 6 l vody pomocou vŕtačky s nástavcom alebo miešačky s núteným miešaním.

Na podklad sa nanesie antikorovým hladidlom. Následne sa do nanesenej vrstvy vtlačí sklotextilná mriežka v smere od stredu do strán a tmel sa zahladí antikorovým hladidlom. Na nedostatočne izolované steny a pri vzlínajúcej vlhkosti v murive sa použitie omietky z prírodných mramorových zŕn neodporúča.

Zároveň sa nesmie aplikovať na tepelnoizolačné a sanačné omietky. Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia dekoratívnej omietky. V prípade pochybností o vhodnosti podkladu sa odporúča možnosť použitia omietky prekonzultovať s výrobcom.

Podmienky na spracovanie

Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C. Pri aplikácii sa treba vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. V podmienkach podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad +25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a podobne) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia – nadpájania a vytvorenia štruktúry.

V podmienkach predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým s možnosťou poškodenia nanesenej omietky dažďom aj po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch aj po niekoľkých dňoch.

TIP: Čistenie náradia
Nádoby, náradie a nástroje je potrebné ihneď pred zaschnutím dekoračnej omietky očistiť vodou rovnako ako všetky zabudované časti fasády. Pri práci sa odporúča mať k dispozícii nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Spracovanie

Materiál sa dodáva pripravený na priame použitie. Pred nanášaním sa premieša antikorovou murárskou lyžicou. Miešanie unimixérom – nástavcom na vŕtačke – nie je povolené. Jemná a stredná štruktúra (1 050 a 1 040) sa nanáša na zaschnutý penetračný náter, ktorý zabezpečí zvýšenie priľnavosti povrchových úprav k podkladu a zníženie nasiakavosti podkladu, a to vždy len v bielom odtieni.

Dekoratívna omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúbke približne 1,5-násobku veľkosti zŕn. Vyhladenie sa robí opäť antikorovým hladidlom ihneď po nanesení dekoratívnej omietky ešte pred jej zavädnutím. Náradie treba priebežne umývať čistou vodou. Prechody štruktúr a farieb na jednej ploche možno vytvárať pomocou pásky.

01 | Úprava podkladu

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, bez prachu, trhliniek, voľne oddeliteľných častí a bez zvyškov mastnoty. Podklad je potrebné dokonale očistiť. Pri renováciách sa musí povrch očistiť od všetkých oddeliteľných častí, ako sú zvyšky starých náterov či odlupujúce sa časti omietok.

02 | Stierkový tmel

Povrchy, ako sú napr. cementotrieskové dosky, sa odporúča upraviť stierkovým tmelom. Tmel sa elektrickým miešadlom zmieša s 5,5 až 6 l vody a nanesie sa na podklad antikorovým hladidlom. Následne sa do nanesenej vrstvy smerom od stredu do strán vtlačí sklotextilná mriežka a zahladí sa antikorovým hladidlom.

03 | Penetračný náter

Na zvýšenie priľnavosti povrchových úprav k podkladu a zníženie nasiakavosti podkladu sa na povrch nanesie valčekom penetračný náter. Pred aplikáciou dekoratívnej omietky sa penetrácia nechá úplne zaschnúť.

04 | Prilepenie pásky

Po úplnom zaschnutí penetračného náteru sa na podklad prilepí krepová páska, ktorou sa vymedzí plocha vzoru.

05 | Dekoratívna omietka

Dekratívna omietka sa musí pred použitím ručne rozmiešať murárskou lyžicou. Na pripra­vený podklad sa nanesie antikorovým hladidlom, pričom sa zahladzuje tak, aby jednotlivé zrná boli čo najtesnejšie pri sebe. Prvá vrstva sa nanáša s miernym presahom cez pásku.

06 | Vyhladenie omietky

Nanesená omietka sa dôkladne vyhladí antikorovým hladidlom. Materiál po nanesení pomerne rýchlo tuhne, preto sa musí rýchlo spracovať a dôkladne nadpájať na ešte neschnúce plochy tak, aby bolo napojenie dôkladné a nebadateľné. Podobne sa postupuje aj na ďalšej ploche.

07 | Strhnutie pásky

Vymedzujúca páska sa strhne ihneď po nanesení. Ak sa nanáša na väčšie plochy, je potrebné strhávať pásku postupne, skôr, ako dekoratívna omietka zavädne. Neskôr by sa omietka trhala a vytváraná hrana by nebola ostrá.

08 | Opätovné prelepenie hrany

Po zaschnutí prvej plochy (približne po 24 hodinách) sa hrana vytvorená dekoratívnou omietkou znovu prelepí páskou, aby sa nepoškodila alebo nezašpinila pri úprave susediacej plochy.

09 | Úprava susediacej plochy

Na zvyšnú plochu sa dekoratívna omietka nanáša už len takzvane do hrany a nepreťahuje sa cez pásku. Po jej uhladení sa krepová krycia páska ihneď strhne.

TEXT + FOTO: Saint Gobain Weber

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.